Kristīgās vērtības tiks pieminētas Latvijas Satversmē

Publicēja 2013. gada 28. sept. 10:30Artūrs Danenbaums

Ziņas datums 28. 09. 13. 

Satversmes preambulas melnrakstā, pie kura strādā juristi un Saeimas frakciju pārstāvji, tiek akcentēta latviešu nācijas vadošā loma. Turpat ir atsauce uz kristīgo vērtību nozīmi, informē LETA ar atsauci uz neoficiālajiem datiem.

 Nav izslēgts, ka oficiālais preambulas projekts atšķirsies no melnraksta, taču pagaidām dokumentā ir pieminētas kristīgās vērtības, lai gan tikai zem jautājuma zīmes. Viens no diskusijas dalībniekiem „4. Maija Deklarācijas Klubā” izteicās, ka „viņu kā latvieti aizskar krustnešu vērtību pieminēšana” – ziņo portāls Delfi.

Piedāvātajā projektā ir trīs mērķi — nodrošināt latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, kā arī katra cilvēka un visas tautas labklājību. Kā nacionālas valsts darbības pamatprincipi ir minēta demokrātija, tiesiskums, sociālā atbildība.

Projektā ir ietverti tādi principi kā latviešu tautas neatņemamas tiesības uz pašnoteikšanos, Latvijas valsts kontinuitāte, cieņa pret brīvības cīnītājiem un okupāciju režīmu upuriem.

Preambulas projekts paredz, ka tai jāizpilda šādi noteikti pamatuzdevumi: tautas garīgās, sociālās, kultūras un materiālās labklājības veicināšana, tiesiskās kārtības, drošības, vides un dabas aizsardzības nodrošināšana, kā arī ekonomiskās attīstības salāgošana ar cilvēka humānajām vērtībām un vajadzībām nodrošināta garīgā, sociālā, kultūras un materiālā labklājība, demokrātisko tradīciju un cilvēktiesību uzturēšana.

Preambulas projektā piedāvāts noteikt, ka  "Latvijas valsts savā darbībā it sevišķi ievēro demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un nacionālas valsts virsprincipus" un ka "Latvijas valsts neatkarība, teritorija, tās vienotība, tautas suverenitāte, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, demokrātiskā valsts iekārta ir neaizskaramas", bet katra iedzīvotāja pienākums ir šīs vērtības aizsargāt. Dokumentā  latviešu tautas identitātei piedēvētas divas saknes - latviešu tautas dzīvesziņa un kristīgās vērtības,  kas ir būtiski veidojušas latviešu identitāti. Preambulas teikuma noslēguma daļā iecerēts norādīt uz valsts himnu.

Preambulas projektu  Saeimā 13. septembrī prezentēja tā autors Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits.

Comments