ZIŅAS‎ > ‎Draudzes ziņas‎ > ‎

Trīs dienas izaugsmes paātrinājumam

Publicēja 2017. gada 2. sept. 23:34Līga Paņina
Ziņas datums 03.09.17.

Draudzē “Kristus Pasaulei” augusta beigās tika rīkots īpašs trīs dienu seminārs jeb inkaunters draudzes kalpotājiem. Tajā piedalījās kopā 80 cilvēki. Semināra mērķis ir palīdzēt katram būt pareizās attiecībās ar Dievu, atsvaidzināt vīziju un saņemt jaunu spēku tālākai, efektīvākai kalpošanai.

Inkaunteru ievadīja mācītājs, atgādinot par trim svarīgākajām lietām – personīgas attiecības ar Dievu, svēta dzīve un kalpošana. Tad kristieša dzīve būs efektīva, pilnvērtīga, un katrs spēs sasniegt Dieva dotos mērķus un no tiem neatkāpties.

Savukārt mācītāja sieva Ganna sludināja, ka ir atšķirība starp daļēju nodošanos un 100% nodošanos Dievam. Auglīga kalpošana ir iespējama tikai tad, kad ir 100%. Dari visu tā, lai nebūtu jāsaka, ka “vienmēr var būt labāk”. Mums būs miers dvēselē tikai tad, kad būsim pilnībā atdevuši savu dzīvi kalpošanai Jēzum Kristum.

Bija pieaicināti arī vieskalpotāji, kuri kalpoja ar savām dāvanām, ko katram Dievs devis. Lekcijā par dvēseles dziedināšanu tika uzsvērts, ka neviens psihologs līdz galam nespēj palīdzēt un tikai Dievs var dziedināt dvēseles brūces un sagraut mūsu prātos un sirdīs uzceltos aizsardzības mūrus, kas neļauj pilnvērtīgi pašiem saņemt mīlestību un mīlēt apkārtējos. Mēs nevaram sniegt citiem to, ko paši neesam saņēmuši no Dieva.

Tēmā par atbrīvošanas kalpošanu tika stāstīts par to, kā cilvēks var neapzināti sevi pakļaut ļauno garu ietekmei un kā atpazīt to klātbūtni cilvēkā un lūgt par atbrīvošanu. Savukārt inkauntera pēdējās dienas rīts sākās ar tēmu par Svēto Garu un prieku, ko Viņš dod. Pēc sludināšanas un aizlūgšanas, priecīgi dejojot, visi kopā baudīja Svētā Gara klātbūtni.

Inkaunters noslēdzās ar mācītāja svētrunu par vīziju, kas ir mūsu virzītājspēks. Cilvēku, kuram ir spēcīga vīzija, nekādas neveiksmes un šķēršļi nevar apturēt. Svarīgi ir saņemt vīziju no Dieva. Tā tevi pacels, tu vēlēsies iziet no komforta zonas un ar prieku darīsi Dieva darbu.

Katram dalībniekam šīs dienas bija ļoti svētīgas, katrs saņēma daudz atziņas, ieguva jaunas zināšanas par sevi un to kā, palīdzēt cilvēkiem, kā efektīvāk izpildīt Jēzus lielo pavēli “Eita un darait par mācekļiem visas tautas..... tās mācīdami turēt visu ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mateja ev. 28:19-20). Šajās trīs dienās draudzes kalpotāji piedzīvoja Dieva tuvumu, prieku, dvēseles dziedināšanu un arī atbrīvošanu.

Lūk, dažas atziņas.

Zināju, ka Dievu uztveram līdzīgi kā savu tēvu, bet jaunums bija tas, ka Svētajam Garam ir arī mātes funkcijas – mierināt, samīļot, pamācīt.”

Sapratu, ka īsti panākumi sasniedzami tikai, ja nododamies Dievam uz 100% un kļūstam patstāvīgi.”

Sapratu, ka biju neapzināti apvainojusies uz Dievu un nožēloju to kā grēku. Atbrīvojos no vainas apziņas un citu vainošanas. Dievs mani atbrīvoja no nospiestības sajūtas, atnāca vieglums. Domu dzīve sakārtojās, nav vairs haoss galvā un mana ticība ir stiprināta. Sapratu, ka man ir vajadzīgs spilgtāk redzēt, iztēloties savu vīziju, ko vēlos sasniegt un pie tā arī strādāšu.”

Pēc pēdējās tēmas dalībnieki kopā varēja baudīt pirts priekus un sadraudzību savā starpā. Priecīgi un pārdomu pilni vakarpusē visi devās mājās. Inkaunterā ir notikušas izmaiņas daudzās dzīvēs, pieņemti nozīmīgi lēmumi, kuru rezultātus mēs drīzumā varēsim redzēt.

Dace Daubere

Comments