ZIŅAS‎ > ‎Draudzes ziņas‎ > ‎

No pabalstiem līdz Dieva svētītam biznesam!

Publicēja 2020. gada 6. jūn. 23:45Laura Gruševa

Ziņas datums 06.06.2020

Lauma, jūs ar vīru Mārtiņu gada laikā ar minimāliem līdzekļiem esat spējuši attīstīt savu biznesu un noslēgt līgumu ar pārtikas veikalu ķēdi par produkcijas piegādi vairāku tonnu apmērā. Tāpat jūs esat vinnējuši konkursu uzņēmējdarbībā, kaut gan paši neesat specializējušies šajā jomā. Kā sākās šis jūsu ceļš uz finansiālu uzplaukumu?

Viss sākās  ar to, ka iepazinu Dievu un sāku apmeklēt draudzi trīsarpus gadus atpakaļ. Tajā laikā es nestrādāju, jo to man neļāva slimība,  finansiāli palīdzēja ģimene. Pēc kāda laika, esot draudzē un kalpojot, pamanīju, ka mana slimība vairs tik ļoti netraucē un varu sākt strādāt. Vietā, kur dzīvojam, ir ļoti mazas iespējas atrast darbu. Tāpēc meklēju darbu citās pilsētās. Atradu darbu uz pusslodzi, bet sanāca baigā braukāšana un galu galā tas tomēr nebija risinājums, jo mums ir saimniecība, par kuru ir jārūpējas, kā arī kļuva sarežģītāk apmeklēt draudzi un mājas grupiņu un kalpot Dievam. Ar Mārtiņu esam uzņēmīgi un vienmēr domājām par iespējām pelnīt. Manas grupiņas vadītāja redzēja manī potenciālu un ticēja man, ka varu kaut ko sasniegt un ka Dievs var mani svētīt. Mūs ar padomiem un atbalstu iedrošināja arī mācītājs un citi draudzes cilvēki. Drīz vien arī parādījās vairākas biznesa idejas, kurās ņēmām aktīvu dalību. Pie vienas no idejām sākām jau darboties un bija pirmie panākumi. Taču nonācām līdz punktam, kad, lai ietu tālāk, bija vajadzība pēc salīdzinoši liela finansiāla ieguldījuma. Lūdzām, domājām un no Dieva sapratām, ka šis nav īstais variants mums.  Tad gluži nejauši nonācām līdz domai par sīpolloku audzēšanu. Izaudzējām nelielu  apjomu un sākam piedāvāt vietējiem veikaliem. Mūsu audzētie loki pircējiem patika un diezgan strauji izveidojās patstāvīgo klientu loks.

Pieprasījums palielinājās un mūsu saimniecība  auga. Strādājām pie tā, lai attīstītu mūsu piedāvājumu. Viens no lielākajiem pārsteigumiem bija zvans no pārtikas veikalu ķēdes ar piedāvājumu kļūt par viņu galveno sīpolloku piegādātāju. Nespējām  noticēt veiksmei, bet bija  arī bail no tik lielām saistībām, jo biju dzirdējusi, ka lielajiem piegādātājiem citreiz nākas maksāt  soda naudas, ja pasūtītājs netiek  nodrošināts  ar vajadzīgo  produkcijas daudzumu. Taču pasūtītāji bija saprotoši un teica, lai neuztraucos, lai droši turpinu attīstīt iesākto, “mēs  gribam jūsu lokus’’ viņi teica.

Šajā laikā parādījās iespēja piedalīties konkursā “Laukiem būt“. Mums izdevās uzvarēt un iegūt naudas balvu.  Konkurss bija nopietns, ar  žūriju, kas bija banku  darbinieki, ministrijas pārstāvji un pazīstami uzņēmēji.  Mums izdevās savu ideju pasniegt  teicami. Kā māca mūsu  mācītājs: „Jums ir jādeg par savu lietu!” Un mēs tiešām „degām” par savu uzņēmumu! Mēs – tikko sākuši, bez pieredzes un attiecīgās izglītības, spējām uzvarēt! Drīz sapratām, ka mums tomēr bija pamatzināšanas, jo, kad konkurss piedāvāja biznesa apmācības kursus,  biju tiešām pārsteigta, ka ļoti daudz kas man ir zināms.  Piemēram, kursos mums mācīja arī to, cik svarīgi ir ziedot. Izrādījās, ka ziedošana ir zināma arī pie neticīgiem uzņēmējiem. Šis princips – „dod un tev taps dots”” – ir svarīgs un pierādījies praksē.

Arī pirms draudzes apmeklēšanas un Dieva iepazīšanas mēs ar Mārtiņu daudz domājām par iespējām, bet vienmēr redzējām tikai šķēršļus. Nezinājām, ka par uzlabojumiem finansēs mēs varam lūgt Dievam. Nezinājām, ka  ir jāiemācās  dot Dievam un  jākalpo, lai Dievs varētu mūs svētīt. Pastāv noteikumi finansiālai svētībai.

Lūdzām, lai Dievs atver mūsu sirdis kalpošanai. Iemācījāmies ziedot un ziedot ar prieku, jo tas Bībeles princips un Dieva griba, lai mēs būtu finansiāli svētīti, dodot. Mēs iemācījāmies atraisīt savas sirdis un uzticēties Dievam. Mācītājs mums iemācīja iet uz mērķiem,  uzlikt savu mērķi uz papīra, lai visu laiku ir tavu acu priekšā. Bizness, tas ir rutīnas darbs un, ko tu domā šodien, tas tu būsi rīt. Iemācījāmies noticēt, ka mēs varam, jo Dievs ir ar mums! Visu par sīpolloku audzēšanu iemācījos internetā.  Pirms kļuvu ticīga pastāvīgi dzīvoju baiļu varā un mazvērtībā. Baidījos no tagad šķietami smieklīgām lietām. Mērķi lieli, bet domāšana apstājas pie smieklīgiem, izdomātiem zaudējumiem, kas varētu būt, ja mēģināsim. Kā arī iemācījāmies apieties ar naudu, Dievs tiešām deva gudrību šajās lietās. Arī agrāk mēs naudu netērējam nesaprātīgi alkoholā vai kur citur, vienkārši pietrūka gudrības pareizam finanšu izlietojumam.

Ko teiktu skeptiķiem par to, ka Dievs var svētīt finansiāli?

Mūsu draudzē ir vairāk nekā simts cilvēku ar šādām liecībām, viņi visi būtu kļūdījušies? Nedomāju. Ir Dieva principi,  kuri darbojas, un Dievs tiešām palīdz, vada un dod iespējas.  Mēs sākām  ar 300 eiro, gada laikā  mums ir līgums ar pārtikas veikalu ķēdi  par produkcijas piegādi, kas mērāma tonnās. Bijām tikko  noslēguši līgumu un pēkšņi izrādījās, ka nekur Latvijā  nav pieejami mazie sīpoli,  kas ir nepieciešami, lai izaudzētu sīpollokus. Bijām  jau tuvu izmisumam. Apzvanījām  visas malas, tad sakām meklēt pāri robežai un arī tad tas pats, līdz mums paveicās. Kad citi nevarēja dabūt, mēs dabūjām un varējām izpildīt pasūtījumu. Mūsu  loki ir tiešām garšīgi, es nesaprotu, kā tas var būt, bet cilvēki, kuri paši mājās audzē lokus, saka, ka mūsējie ir garšīgāki. Kad beidzās sezona, ieminējos klientiem, ka varbūt vajadzētu  samazināt cenu? Dabūju noraidošu atbildi,  teica, ka garšo mūsu loki un lai cena  paliek, kāda  ir. Tā  ir no paša  sākuma,  Dievs mums palīdz un vada, dod gudrību un pasargā. Šis viss ir liels Dieva brīnums. Bībele māca mums par lietām  spriest pēc darbiem un augļiem, lūk viņi ir!

Tavs ieteikums citiem finansiālas svētības iegūšanai?

Noteikti sākt ziedot, lūgt  Dievu par izmaiņām, kalpot cilvēkiem, vest viņus  pie Jēzus,  lai viņu dzīves  mainās. Paklausiet saviem garīgajiem vadītājiem, jo viņi jums ieteiks lietas, kas jums palīdzēs izrauties un celties. Un galvenais, lai galva ir īstajā  vietā un satveriet Dieva aicinājumu savās dzīvēs. Lūgšanās ir labi balstīties uz Rakstu vietām no Bībeles. Visu šo laiku es balstījos uz Mateja 7:7-8: “Lūdziet , tad jums taps dots; meklējiet,  tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz dabū, un, kas meklē  atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts!

Laumas Purovskas un Mārtiņa Kvedera liecību pierakstīja Haralds Austriņš

Comments