ZIŅAS

DRAUDZES ZIŅAS

 • Esmu dziedināta no emocionāla smaguma Ziņas datums 21.02.2019Vinetas bērnība nebija no vieglajām – agri zaudējot savu māti, meitenes sirdī ienāca lielas sāpes, kas lika noslēgties, uz pazuda dzīves jēga, jo mamma bija cilvēks, no kura viņa saņēma mīlestību. Tas nebija vienīgais zaudējums viņas dzīvē, un drīz vien Vinetai parādījās nervozitāte un depresīvas domas. Taču tad, kad jaunā sieviete iepazina Dievu, viņas dzīve izmainījās un viss negatīvais ir prom! „Bērnībā man bija laba mamma un labs tētis, tomēr, kad mamma agri nomira un tētis uzņēmās rūpes par mani un brāli, mēs vairs neizjutām to mīlestību un siltumu, ko iepriekš. Šis zaudējums ļoti satrieca mani. Atceros, kad skolā vajadzēja dziedāt dziesmiņas par māmiņu, vienmēr izplūdu asarās. Ļoti nepatika, ja cilvēki mani žēloja par to, jo ...
  Publicēja 2019. gada 21. febr. 13:07 plkst. Laura Gruševa
 • Завершилась Конференция, посвящённая 11-летнему юбилею церкви "Христос миру". Ziņas datums 18.02.2019В этом году церковь "Христос миру" праздновала одиннадцатилетний юбилей, которому была посвящена особенная конференция продолжительностью в три дня - с 15-го по 17-ое февраля. Вся церковь Риги вместе с участниками из других городов Латвии смогли провести это время все вместе в присутствии Бога. К нам в церковь приехали также и гости из Украины - старший епископ церки "Новое поколение" Андрей Тищенко и лидер прославления "Нового поколения" Виталий Ефремочкин с командой, которые проводили также особенные семинары о росте церкви, восхвалении и поклонении. В первый день конференции епископ Андрей Тищенко провел семинар "Рост церкви", во время которого епископ проповедовал о том, что верующие люди делятся на две категории - те, которые служат Богу и те, которые НЕ служат ...
  Publicēja 2019. gada 17. febr. 23:48 plkst. Laura Gruševa
 • Noslēgusies draudzes „Kristus Pasaulei” 11 gadu jubilejas konference! Ziņas datums 18.02.2019Šogad draudze „Kristus Pasaulei” svinēja vienpadsmit gadu jubileju, kurai tika veltīta īpaša konference trīs dienu garumā – no 15. līdz 17. februārim. Tas bija īpašs laiks, ko visa draudze Rīgā kopā ar dalībniekiem no citām Latvijas pilsētām varēja pavadīt kopā Dieva klātbūtnē. Draudzē ieradās arī ciemiņi no Ukrainas – draudzes „Jaunā paaudze” vecākais bīskaps Andrejs Tiščenko un „Jaunās Paaudzes” slavēšanas līderis Vitālijs Jefremočkins ar komandu, kuri vadīja arī īpašus seminārus par draudzes izaugsmi un slavēšanu un pielūgsmi.Konferences pirmajā dienā norisinājās bīskapa Andreja Tiščenko seminārs „Draudzes izaugsme”, kura laikā viņš sludināja par to, ka ticīgie cilvēki dalās divās daļās - tie, kas kalpo Dievam un tie, kas nekalpo, uzsverot, cik svarīga ir draudzes vienotība. Ja mēs vēlamies efektīgi ...
  Publicēja 2019. gada 17. febr. 23:43 plkst. Laura Gruševa
 • Pēc aizlūgšanas vairs nejūtu sāpes un nekliboju! Ziņas datums 14.02.2019Ineta pirms kāda laika darbā bija ieguvusi traumu, pēc kuras juta nemitīgas sāpes un arī kliboja, jo pastaigāt normāli nespēja. Lai gan uz dziedināšanas brīnumiem viņa sākuma raudzījās skeptiski, tomēr atsaucās draudzenes uzaicinājumam uz draudzes “Kristus Pasaulei” Lielo dziedināšanas dievkalpojumu, kas nesen notika Rīgā. Pašai par brīnumu – mājās jau gāja bez sāpēm un piepūles! Pirms diviem gadiem darbā notika kāds atgadījums, pēc kura vairs nevarēju normāli pastaigāt. Bija sanitārā nakts un man bija jāpaliek tīrīt grīdas zem augļu statīviem. Lienot ārā, pēkšņi sajutu tādu kā naža triecienu mugurā – burtiski melns gar acīm aizgāja! Pēc tam man divas nedēļas ļoti sāpēja kāja, nevarēju normāli pastaigāt. Darbā mani mudināja aiziet pie ārsta, taču sākumā vilcinājos, jo domāju ...
  Publicēja 2019. gada 14. febr. 12:33 plkst. Laura Gruševa
 • Dievs ir pilnībā izmainījis manu dzīvi – esmu beidzot laimīga! Ziņas datums 07.02.2019Bērnībā gūto emocionālo traumu, grūto apstākļu un problēmu sekas var vīties visai cilvēka dzīvei cauri, atstājot negatīvu ietekmi uz domāšanu un pasaules uztveri arī tālākajā dzīvē. Izteiktie aizvainojumi un pazemojumi veido negatīvu skatījumu uz sevi un citiem, ko vēlāk ļoti grūti mainīt. Agnesei, iepazīstot Dievu un pārvarot dažādus šķēršļus, tas izdevās. Kā tas notika pastāstīs pati Agnese: “Uzaugu nepilnā, ļoti nabadzīgā ģimenē bez tēva, nesajuzdama un neiepazīdama to, ko nozīmē tēva mīlestība, pēc kā ilgojās mana sirds. Mammai visos mājas darbos un manis audzināšanā palīdzēja vecākā māsa. Ģimenes trūcīgo apstākļu un nabadzīgā apģērba dēļ skolā tiku apsmieta, pazemota un atstumta. Ar mani neviens nevēlējās draudzēties un no manis novērsās. Var teikt, ka no bērnības manī ...
  Publicēja 2019. gada 7. febr. 12:09 plkst. Laura Gruševa
Parāda ziņas 1 - 5 no 1192. Skatīt vēl »
                                      
Comments