ZIEDOJUMIEM

EKD "KRISTUS PASAULEI"
Reģ. Nr. LV 99500003902
Parka 24a-21, Limbaži, LV-4000

AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X 
Konta numurs: LV77 UNLA 0050 0080 7490 9
Comments