ZIEDOJUMIEM

EKD "KRISTUS PASAULEI"
Reģ. Nr. LV 99500003902
Parka 24a-21, Limbaži, LV-4000

AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X 
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909


Piedāvājam arī ziedot caur bankas karti vai PayPal kontu.
Ja vēlaties uzstādīt konkrētās summas automātisku 
ikmēneša ziedojumu,
 ielieciet ķeksīti pie pogas “Make this a monthly donation”.
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
Comments