TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Zāles visai tavai miesai

Publicēja 2018. gada 8. maijs 13:15Līga Paņina
Ziņas datums 08.05.18.

“Velns no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs.” (Jāņa 8:44)

Velna mērķis ir melot un ievest cilvēkus maldos, lai viņi netic Dieva vārdam, bet meliem. Rezultātā cilvēks nevar dzīvot harmonisku un piepildītu dzīvi, un galā velns viņu parauj ellē. Viss ir atkarīgs no tā, kam es ticu un ar ko es barojos. Vienīgās zāles ir Dieva vārds. Tas nozīmē, ka velna mērķis virs zemes ir novērst tevi no Dieva vārda patiesības un bez intensīvas sevis barošanas ar Dieva vārdu, tu neizbēgami ticēsi velna meliem. Un tad, kad tu tici velna meliem, Dievs nevar tavā dzīvē pilnā mērā darboties. Tas izpaužas arī slimībās, nabadzībā, depresijā, sāpēs, dažādās neveiksmēs un neauglīgā kalpošanā. Lūk, ko ir teicis Ādolfs Hitlers: “Stāstiet lielus un vienkāršus melus, atkārtojiet tos, un ar laiku cilvēki tam noticēs”. Hitlers bija viens no lielākajiem pasaules meļiem. Man tas atgādina to, kā kādreiz man teica: “Tu taču esi atkarīgs no alkohola,” un es atbildēju, ka varu dzert un varu arī nedzert. Mana mamma arī stāstīja par manu tēvu, kurš nomira no alkohola, un viņš teica tieši tāpat. Diemžēl viņš tā nevarēja, viņš tikai tā domāja. Diemžēl es arī nevarēju nedzert, es tikai domāju, ka varu nedzert. Pagāja pāris gadi, kamēr es tiešām to sapratu. Tāpat arī citi cilvēki domā – uz mani tas neattiecas, es varu skatīties, ko gribu, es varu neregulāri lasīt Dieva vārdu un neregulāri apmeklēt dievkalpojumus un ar to man pietiek. Domā, kā tu gribi, bet ņem vērā, ka, ja nebūsi pietiekamā daudzumā uzņēmis Dieva vārdu, tu sāksi ticēt velna meliem, kas nepārtraukti tev “skalos smadzenes”. Velns saka to, kas ir viņš, tiem, kas nes patiesību, viņš sauc melnu par baltu un baltu par melnu. Tikai Dieva vārds tev palīdz saprast, kā nošķirt labu no ļauna un kā pareizi rīkoties. Tas palīdz izbēgt no velna lamatām. Vienreiz nedēļā atnākt uz dievkalpojumu ir labi, bet visu pārējo laiku tu sev apkārt dzirdi velna melus caur mūziku, kino, teātri, līdzcilvēkiem, politiķiem. Bez intensīvas Dieva vārda uzņemšanas tu neizbēgami ticēsi velna meliem.

“Viņš sūtīja Savu vārdu un dziedināja viņus, un izglāba viņus no bojā ejas.” (Psalms 107:20)

Par kādu dziedināšanu ir runa? Par to, ka tu pārstāj ticēt velna meliem un sāc ticēt Dieva vārdam. Piemēram, ir cilvēki, kuri uzskata, ka Dievs nevar dziedināt no visām slimībām, bet tie ir velna meli. Bībelē ir rakstīts, ka visi, kas nāca pie Jēzus, saņēma dziedināšanu. Dievs grib dziedināt katru cilvēku. Tie ir velna meli, ja uzskati, ka Dievs negrib tevi dziedināt, jo tev ir pārāk daudz grēku.

“Viņš piedod visus tavus grēkus! Un viņš dziedē visas tavas vainas!” (Psalms 130:3)

“Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina.” (Salamana pamācības 4:20-22)

Dieva vārds tavā sirdī ir zāles visai tavai miesai, kas dziedina. Vārdi tavā sirdī var būt tikai tad, kad tu tos nepārtraukti atkārto, kad tu tos apliecini, un Dieva vārds ir vajadzīgs katru dienu. Lūk, ko atbildēja Jēzus Kristus velnam, kad Viņš tika kārdināts tuksnesī: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Cilvēks nedzīvo tikai no dienišķās barības vai tikai no ūdens, tu esi garīga būtne un baro sevi ar Dieva vārdu. Bībele ir svarīgāka par tavām brokastīm, pusdienām, vakariņām, sportu. Es nekad neeju uz treniņiem no rīta. Kapēc? Man ir kaut kas svarīgāks! Kam man vajag tos treniņus, ja es neesmu pabarots ar Dieva vārdu? Tā ir mana dzīvība! Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no Dieva vārda. Nekāds sports, ēdiens, miegs nevar būt mans dievs.

Viens no lielākajiem meliem, kam tic gandrīz visa pasaule, ir Darvinisma teorija. Es pats pirms nācu pie Dieva iekšēji nespēju noticēt, bet man to mācija un ar prātu nācās pieņemt, ka esmu cēlies no mērkaķa. Man nebija citas versijas, ja skolā visu laiku to atkārtoja un mācija, pa televizoru arī stāstija. Mēs sākam ticēt meliem, ja tos nepārtraukti atkārto, lai gan tie ir vienkārši lieli meli. Mērkaķi ir tikai dzīvnieki, bet cilvēks nav dzīvnieks. Cilvēkam vienīgajam ir gars, viņam vienīgajam ir saikne un attiecības ar Dievu, viss pārējais ir vienkārši matērija, kas ir nodota mūsu, cilvēku, rīcībā. Mēs esam garīgas būtnes, Dievam līdzīgi, un tu Viņam esi ļoti, ļoti svarīgs. Tas, kurš lasa Dieva vārdu, ir gudrāks nekā tas, kurš tikai lūdz, un vienīgais veids, kā nenoticēt velna meliem, ir nepārtraukti uzņemt Dieva vārdu, daudz Dieva vārda. Klausies arī mācītāja sprediķus.

Šodien man atsūtīja ziņu, ka Latvijā ir izveidots Eiropas dzimumlīdztiesības institūts. Latvijā ar varu grib ieviest skolās mācību, ka cilvēks nav ne puika ne meitene. Tu zini, ka dokumentos vairs neraksta “mamma” vai “tētis”, bet gan “dabīgais aizbildnis”? Tu zinājii ka Zviedrijas bērnudārzos bērnus nesauc vairāk par meiteni vai puiku, bet gan “her”, – tas nozīmē vidējo dzimti. Tu zinājii, ka luterāņu baznīcā Zviedrijā grib ieviest ar likumu, ka Dievu nevar saukt par Tēvu, bet gan citā, neitrālā, dzimtē? Tu zināji, ka tevi grib padarīt par vergu bez rases, bez dzimuma, bez identitātes? Tās nav sazvērestības teorijas! Tas ir tas, ko mēs paši varam redzēt ar savām acīm, – kā aiz mūsu mugurām darbojas, kā skalo smadzenes. Bet Hitlers jau to zināja! Jo vienkāršaki un trakāki, lielāki meli, jo vairāk cilvēki tiem tic. Vēl drīz ieviesīs čipu rokās, tikai bezskaidras naudas norēķinus un tikai ģenētiskos pārtikas produktus, vairs nebūs nekādas ražošanas, lai mēs būtu pilnībā atkarīgi no kādiem konkrētiem cilvēkiem, konkrētām struktūrām. Būs tikai elite, policija un pelēkā vergu masa. Kā plāns tas ir? Kurš ir slepkava un melo jau no paša sākuma? Velns! Un viņš diemžēl lieto savus cilvēkus. Daudzi tam tic, jo nedzird patiesību, bet kura atbildība ir, lai cilvēki dzirdētu patiesību? Mūsu, draudzes! Paldies Dievam Latvijā draudze vēl runā un runās! Dievs, svētī Latviju!

“Un visi ļaudis mēģināja Viņam pieskarties, jo spēks izgāja no Viņa, un Viņš visus darīja veselus.” (Lūkas 6:19)

Kam tu tici? Ka tu esi izņēmums vai ka tevi arī darīs veselu? Tici, tikai tici! Vai tu zini, ka ir tādi ārsti, kuri nesaka patiesību cilvēkiem par viņu diagnozi, un rezultātā cilvēks ilgāk nodzīvo? Kāpēc? Tiklīdz tu pasaki diagnozi, viņš nomirst dažās dienās, jo tic tam, un tā ir ticība bez Dieva. Ko vēl vairāk dod ticība Dieva vārdam, caur ko pats Dievs darbojas?

“Bet jums, kas jūs Manu Vārdu bīstaties, uzlēks taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi.” (Maleahijas 3:20)

Ir Dieva vārds, kuru vajag apliecināt un pēc kura vajag dzīvot. Es tev neko nesolu, bet sludinu Dieva vārdu un Dieva gribu. Un es ticu, ka tam, kurš tic, dzīvē būs teicamas pārmaiņas!

“Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.” (1. Jāņa 3:8 )

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Zāles visai tavai miesai” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments