TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Tavas privilēģijas Jēzū Kristū

Publicēja 2019. gada 12. febr. 21:27Līga Paņina   [ atjaunināja Laura Gruševa 2019. gada 13. febr. 09:03 ]
Ziņas datums 13.02.19

Cik svarīgi ir būt draudzē! Ne tikai domāt, ka esi draudzē, bet reāli būt dievkalpojumā katru svētdienu. Jēzus saka - tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Viņa Vārdā, tur Viņš ir viņu vidū. Kad Dievs mūs stiprina? Tad, kad mēs regulāri esam tajā vietā, kur darbojas Viņš, – savā draudzē, dievkalpojumā, mājas grupiņā, – kad mēs izmantojam tādas priekšrocības kā inkaunters, Bībeles skola un Līderu skola, izmantojam priekšrocību, ka varam kalpot un nav jāiziet speciālas skolas piecu gadu garumā, lai sāktu kalpot Dievam. No pašas pirmās dienas, kad iepazīsti Dievu, tu vari kalpot draudzē, uzņemties pienākumus, iet pie cilvēkiem un vest viņus pie Kristus. Tas viss tevi ceļ un pilnveido. Dievs ir labs un brīnišķīgs, un es esmu pārliecināts, ka Svētais Gars ir šeit, ka Viņš darbojas mūsu vidū, un, sludinot Dieva vārdu, Viņš tevi stiprina. Viena lieta ir tad, kad tu dodies savā lūgšanu kambarī, lasi Dieva vārdu, lūdz, un tas tevi stiprina, bet pavisam kaut kas cits ir tad, kad mēs sanākam vienā vietā, kopā pielūdzam un slavējam, arī pienesam Dievam upurus. Ir cilvēki, kas ieskaita naudu (desmito tiesu, ziedojumus) draudzes kontā, bet, manuprāt, daudz svētīgāk ir to darīt, atnesot draudzē uz vietas, jo tā mēs pielūdzam un slavējam Dievu. Kāpēc tieši slavēšanas vidū notiek ziedošana? Tāpēc, ka nauda izsaka mūsu dzīves daļu, un mēs pielūdzam Dievu ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Nauda izsaka mūsu pielūgsmi Dievam, mūsu darbu, mēs atdodam sevi Viņam caur ziedojumu. Tāpēc man šķiet, ka svētīgāk ir atnest ziedojumu draudzē, bet, protams, drīkst arī naudu pārskaitīt caur bankas kontu. Dievs jāpielūdz ar visu, kas tu esi, un, kad tu esi uzklājis Dievam galdu, tad vari gaidīt, ka Viņš tevi aicinās paēst pie šī galda kopā ar Viņu.

Šoreiz svētrunas tēma ir „Tavas privilēģijas Jēzū Kristū”. Kas ir privilēģija? Skaidrojošajā vārdnīcā teikts, ka tā ir īpaša izņēmuma tiesība, priekšrocība, ko piešķir (piemēram, atsevišķam cilvēkam, organizācijai, valstij) atšķirībā no citiem līdzīgiem; izdevīga izņēmuma tiesība, priekšrocība. Tās ir priekšrocības, kādas nav citiem, tas ir kaut kas tāds, kas nav citam. Tam, kas ir Jēzū Kristū, ir priekšrocības attiecībā pret to, kas nav Jēzū Kristū. Tu esi priviliģēts! Tu esi īpašs, tev ir īpašas priekšrocības.

„Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja: "Viss piepildīts!" Un, galvu nokāris, atdeva garu Dievam.” (Jāņa evaņģēlijs 19:30)

Pirms Jēzus izdvesa Savu pēdējo elpu, Viņš teica, ka viss ir piepildīts. Mēs dziedam dziesmu ar vārdiem: Viss piepildīts, mums pieder uzvara! Sātans kaunā likts, nāves vara salauzta. Jēzus ir Kungs, aleluja, Viņš ir mans Glābējs, un Viņš ir kungu Kungs. Viņš ne tikai nokāra galvu un izlaida garu, bet bija arī trīs dienas kapā un augšāmcēlās. Viņš ir dzīvs, sēž pie Dieva labās rokas un caur Svēto Garu ir šeit, Viņš ir tevī un mūsu vidū. Ar vārdiem „viss piepildīts” mums jāsaprot, kas tieši ir piepildīts.

„Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17)

Viss ir piepildīts caur Jēzu Kristu! Tas, vai mūsu dzīvēs piepildīsies tās privilēģijas, ko ir sagādājis Jēzus Kristus caur Savu nāvi un augšāmcelšanos, ir atkarīgs no mums pašiem – vai mēs IZPROTAM un PIEŅEMAM savas privilēģijas. Ikviens, kas tic uz Jēzu Kristu, ir jauns cilvēks. Tu vairs neesi tas cilvēks, kas biji, pirms iepazini Jēzu, tu esi jauns, cits cilvēks. Vecajā Derībā ir pants, kurā teikts, ka Viņš izņems no mūsu krūtīm akmens sirdi un ieliks tā vietā miesas sirdi, kas nozīmē radikālas izmaiņas. Tajā dienā, kad es pieņēmu Jēzu Kristu par savu Glābēju, Viņš izņēma no manām krūtīm akmens sirdi un ielika tur miesas sirdi. Uzreiz sākot no tās dienas, kad es pieņēmu Jēzu par savu Glābēju, kad es darīju nepareizas lietas, manā sirdī bija signāls, ka tas un tas manā dzīvē nav pareizi, un tas bija daudz spēcīgāks nekā pirms tam, es vairs nespēju tā rīkoties. Pat ja bija kādi nepareizi ieradumi, nepareiza domāšana, es vairs nevēlējos domāt kā iepriekš un rīkoties kā agrāk, tās bija radikālas izmaiņas, kas notika iekšēji, un atlika tikai izmainīt savu domāšanu, lai to pieskaņotu tam, kāds es biju tapis no iekšienes.

„Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos.” (Romiešiem 8:11)

Tas nozīmē, ka Svētais Gars ir tevī, un, kad tu pieņem savu jauno dabu, Viņš atdzīvina tevi ne tikai iekšēji, garā, bet arī maina tavu domāšanu un darbības. Tā ir jauna dzīve, notiek jaunpiedzimšana. Visas tās svētības, ko Dievs ir paredzējis cilvēkam, Viņš tev ir sagādājis caur Savu nāvi un augšāmcelšanos.

Bēdīgi slavenais bokseris Maiks Taisons, kurš mūsdienās dažreiz ir redzams kādās filmās, neprata labi uzvesties savā sporta veidā un nespēlēja pēc noteikumiem. Viņš pats ir atzinies un teicis, ka viņam no bērnības sirdī ir tukšums. Viņš sacīja, ka ne ar ko nav spējis to aizpildīt. Pasaules čempions boksā, kuram ir popularitāte un viss, ko vien viņš vēlas, apgalvo, ka viņam jau kopš bērnības ir tukšums sirdī, kuru viņš ne ar ko nav spējis aizpildīt. Viņš lietoja narkotikas, alkoholu un pat sportā nespēja noturēties. Tomēr Jēzus saka, ka viss ir piepildīts, un tā sirdī, kas tic uz Viņu, Viņš nāks un aizpildīs tukšumu. Viņš pārrada tevi par jaunu cilvēku un Pats ievācas tavā sirdī. Vai tas nav labi? Dievs ir labs! Viss, kas Taisonam vajadzīgs, lai aizpildītu tukšumu un sakārtotu savu dzīvi, ir Jēzus Kristus. Viņš vienkārši neizmanto privilēģijas, ko Jēzus ir sagādājis katram cilvēkam, un mēs esam tie, kuri nes labo vēsti cilvēkiem, kuri uzrunā cilvēkus un saka, ka viņiem ir paredzētas privilēģijas un atlaides, kuri pasaka, ka Jēzus viņus mīl un ka Viņam ir brīnišķīgs plāns katra dzīvei. Ja tu domā, ka esi ļoti laimīgs un visu dari pareizi, tad iepazīsti Jēzu Kristu, un tikai tad tu sapratīsi, kas ir patiesa laime un stabilitāte, jo tev būs drošības sajūta visur, kur dodies, un tava sirds vairs nebūs tukša, bet piepildīta ar mīlestību, ar Viņu, jo Dievs ir mīlestība.

„Jo ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti.” (Ebrejiem 10:14)

Vai tev kādreiz ir kādi cilvēki teikuši, ka tu esi baigais svētais? Mēs paši tā reizēm sakām, kad izdarām kaut ko nepareizi – neesam jau nekādi svētie. Jēzus gan saka, ka mēs esam svēti darīti PAVISAM, pilnīgi caur Jēzus Kristus upuri, ideāli. Varbūt tu savā dzīvē nevari pamanīt, ka esi ideāls, bet skaties uz to, ko Jēzus domā! Protams, ka pēc savām darbībām tu neesi perfekts, bet kā vārdiem tu ticēsi? Skaties, ko saka Jēzus! Jēzus saka, ka viss ir piepildīts, un Bībelē ir teikts, ka ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Pilnīgi ir padarīti tie, kas tic uz Viņu. Tavs jaunais cilvēks, tava jaunā daba ir pilnīga, tu esi svēts. Neviens nevar būt pilnīgs Dieva klātbūtnē bez Kristus upura, neviens nav pilnībā svēts, ieskaitot kristiešus, bet Viņš ir pilnīgs un ir darījis tavu iekšējo cilvēku pilnīgu. Kad tu pieņem savu jauno dabu un sāc mainīt savu domāšanu un rīcību, tad tu tiecies pēc pilnības un kļūsti pilnīgs. Tu esi svēts un tev nav jābaidās, tu dodies uz debesīm, bet tev ir jācīnās par savu domāšanu un rīcību, lai pieskaņotu savu ārējo cilvēku tam, kas patiesībā esi no iekšienes.

„Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.” (Galatiešiem 3:13)

Lāsti ir salauzti! Vai tā nav privilēģija? Tavi lāsti, visas neizdošanās, slimības, nabadzība, elle, emocionālās problēmas – tas viss ir prom. Tu esi jauns radījums, kas neslimo, kas nav nabags. Tev nav jāiet pie īpašiem cilvēkiem, kas apgalvo, ka par samaksu var noņemt tev lāstu. Viņi nevar noņemt lāstus, viņi var samainīt tos vietām, pārbīdīt vai pārmainīt, bet neviens dziednieks vai ekstrasenss nespēj atbrīvot no lāsta, jo lāsti seko KATRAM cilvēkam, kas dzīvo bez Kristus. Kad tu esi pieņēmis Jēzu par savu Glābēju, lāstu vara tiek salauzta un visas neveiksmes tavā dzīvē ir beigušās. Viņš tika nolādēts, lai tu tiktu svētīts. Ja mēs skatāmies uz mūsu tautu un valsti kopumā, tad varam redzēt, ka Latvijā darbojas lāsti. Lai gan mēs esam pieņēmuši Kristu, visi mūsu tautieši nav Viņu atzinuši, valstiskā līmenī Jēzus nav atzīts, tieši tāpēc darbojas lāsti. Ja lāsti tavā dzīvē pārstāj darboties tad, kad tu pieņem Jēzu par savu Glābēju, tad valsts līmenī lāsti tiek salauzti tikai tad, kad visa valsts nožēlo grēkus un pieņem Kristu, tādējādi valsts tiek darīta pilnīga. Dievs, svētī Latviju!

Kad tiek lasīts Dieva vārds, tas atņem jebkādas šaubas!

„Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” (1. Pētera 2:24)

Tavi grēki ir uznesti pie krusta, tu esi darīts svēts un ar Viņa brūcēm esi dziedināts. Tev nav slimību un tev nebūs slimību! Tu nekad neslimosi, jo ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts, un tā ir privilēģija. Ir svarīgi apliecināt šo Dieva vārdu, apliecināt par sevi to, ko saka Dieva vārds, apliecināt to, kāds tu esi Dieva acīs, nevis tāds, kādu esi sevi iedomājies. Tu esi emocionāli dziedināts, tev vairs nav slikti jājūtas, kad tas nav vajadzīgs.

„Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību.” (2. Korintiešiem 8:9)

Dievs, bagāts būdams, atstāja debesis, nāca virs zemes Jēzū Kristū, dzīvoja cilvēka dzīvi, zinot, cik nepilnīgs ir cilvēks, ļāva Sevi piesist krustā, izbaudīja nodevību, tika apspļaudīts un spīdzināts, piedzīvoja arī to, ka Viņa mācekļi Viņu atstāj vienu un aizbēg. Viņš visu to piedzīvoja, un mēs pat nevaram iedomāties, ko nozīmē uzņemties visas pasaules grēku smagumu uz Sevi, izciest tās ciešanas. Lai gan sāpes daudzi no mums ir piedzīvojuši, bet mēs nezinām, kā ir uz sevis uzņemties visas cilvēku emocionālās problēmas un slimības, to mēs nezinām. Tomēr Viņš ir augšāmcēlies un dzīvs. Viņš zina, kā ir būt cilvēkam. Atstājot debesis un dzīvodams cilvēka dzīvi, Jēzus kļuva nabags, un pie krusta Viņu aplaupīja, cilvēki meta kauliņus par Viņa drēbēm. Acīmredzot šīs drēbes bija ļoti vērtīgas, ja jau par tām meta kauliņus, nedomāju, ka karavīri tāpat vien gribēja suvenīru no kāda jūda, ko ir situši krustā.

Tu esi bagāts un būsi bagāts, tev nekad nekas netrūks. Tu esi bagāts, tu esi laimīgs, dziedināts un glābts. Viss piepildīts!

„[..] jo pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat.” (1. Tesaloniķiešiem 2:13)

Vai tu tici, ka Jēzus ir Dieva Dēls? Ja tici, tad tevī darbojas pats Dievs ar Savu spēku. Tu esi spēcīgs! Zini, kā ezītis mežā uz celma rāda savus muskulīšus: “Es esmu stiprs!” Nāk garām lācis, nosper ezīti no celma, ezītis aizlido pāris metrus, pieceļas un saka: “Es esmu stiprs, bet viegls.” Tu esi stiprs, ne kā ezītis! Tu esi spēcīgs, bagāts, dziedināts, lāsti ir salauzti, tu esi pilnīgs, svēts, jauns radījums! Viss ir piepildīts!

Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.“ (Psalms 34:8)

Vai tā nav privilēģija? Mēs neredzam eņģeļus, bet Tā Kunga eņģeļi ir ap mums. Eņģeļi ir gari, kalpotāji, kurus Dievs izsūta. Mēs lūdzam Dievu, un Dievs izsūta eņģeļus, kuri nāk un piepilda mūsu lūgšanas. Mēs ejam pareizā virzienā, Dievs sūta eņģeļus, un tie attīra mums ceļu. Pravietim, kurš gatavojās nolādēt Izraēlu, eņģelis ar zobenu aizsprostoja ceļu, un ēzelis sāka ar viņu runāt, lai apskaidrotu šo pravieti nedarīt to, kas nebija Dievam tīkami. Ar mums ir eņģeļi, mēs tos neredzam, bet viņi ir ar mums. Ir situācijās, kad tu vari pamanīt, ka ar tevi ir eņģeļi. Tu labi apzinies, kā visam bija jābeidzas, bet viss beidzās daudz labāk. Tu pat vari no šīs situācijas iemācīties ko jaunu un kļūt stiprāks. Piemēram, tu brauc pa ceļu, tev blakus notiek autoavārija, bet kāpēc tu neavarē? Jo ar tevi ir eņģeļi. Tev pretī brauc liela automašīna, ceļš ir slidens, eņģeļi nostājas starp jūsu automašīnām. Eņģeļi tevi pasargā, kad pa tavu joslu pretī brauc aizmidzis smagās mašīnas vadītājs. Eņģelis būs tas, kurš uzsitīs šim šoferim pa pakausi, un viņš pamodīsies.

Un Dāvids, jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva, un Tas Kungs, Dievs Cebaots, bija ar viņu.“ (2. Samuēla grāmata 5:10)

Jo ilgāk viņš dzīvoja, jo varenāks viņš kļuva. Draugs, tā ir privilēģija Kristū. Jo tu ilgāk dzīvo, jo ilgāk tu apmeklē dievkalpojumus, jo tu vairāk kalpo, seko Dieva mērķiem, vairāk piedalies draudzes darbā, jo varenāks tu kļūsti, stiprāks un ietekmīgāks. Jo ilgāk tu dzīvosi, jo ietekmīgāks tu kļūsi. Tas Kungs, Dievs bija ar Dāvidu. Šī ir privilēģija. Tas Kungs ir ar tevi.

Jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst: nāvei nav vairs varas pār Viņu, jo mirdams Viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet, dzīvs būdams, Viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.“ (Romiešiem 6:9-11)

Tu esi miris grēkam! Grēkot nav tava daba, tavs jaunais cilvēks negrēko. Tā ir privilēģija, jo tieši grēks ir tas, kas nošķir mūs no Dieva un ved pazušanā. Grēks ir tas, kas izveido haosu šeit virs zemes. Tev ir vara pār grēku un savu miesu. Es gribu uzsvērt šos vārdus: “Spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam!” Domā tā par sevi. Kad tu pieņem Jēzu par savu Glābēju, tu esi jauns cilvēks, bet domāšana joprojām ir vecā. Šī domāšana ir jāizmaina, savs dzīvesveids jāpieskaņo šim iekšējam cilvēkam. Kad tev gribas grēkot, pasaki sev un Dievam, arī velnam, ka tu esi miris grēkam. Kad tev ir vēlme izdomāt attaisnojumu grēkam, apliecini, ka tu esi miris grēkam un nekādi attaisnojumi. Miris grēkam - gan lielam, gan mazam.

Mēs tikko iepazināmies ar privilēģijām Jēzū Kristū. Mēs sapratām, ka pie krusta viss ir piepildīts, mēs esam jauns radījums, pilnīgi un svēti. Lāsti pār mums ir salauzti, mēs esam dziedināti, bagāti, stipri un spēcīgi, ar mums ir Tā Kunga eņģeļi, kad mēs esam ar Kristu, mums būs nepārtraukta izaugsme un augšupeja. Tu esi galva un ne aste, tev ir vara pār savu miesu un grēku.

Kā privilēģijas Jēzū Kristū iedarbināt savā dzīvē?

Pirmkārt, tev ir jābūt regulārām personīgām attiecībām ar Dievu. Šajās attiecībās ir svarīgi lūgt un apliecināt, piemēram: “Esmu miris grēkam! Esmu dziedināts! Man būs panākumi! Lai nāk Tava valstība un Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā virs zemes.”

Un, no rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.” (Marka evaņģēlijs 1:35)

Jēzus regulāri meklēja vientuļas vietas un tur pielūdza Dievu. Viņš pavadīja laiku divvientulībā ar savu Tēvu. Ja tu vēlies iedarbināt šīs privilēģijas savā dzīvē, tad, pirmkārt, tev ir jābūt personīgām attiecībām ar Dievu. Personīgas attiecības ar Dievu ir Bībeles lasīšana un lūgšana. Regulāri ieplāno laiku no rīta vai vakarā, es iesaku no rīta, vai pa dienas vidu. Atver Dieva vārdu un studē, pielūdz, slavē un pārdomā Dieva vārdu, plāno kopā ar Dievu, tas ir laiks ar Dievu un arī ar sevi. Pusstundu, stundu vai divas, kā nu kurš. Jo kvalitatīvāks būs šis laiks ar Dievu, jo vairāk tiks sakārtota tava domāšana, jo vairāk šīs privilēģijas izpaudīsies tavā dzīvē.

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā.” (Psalms 1:1)

Otrkārt, svarīga ir vide. Kurš cilvēks ir svētīts? Tas, kurš atrodas pareizā, pozitīvā vidē. Svarīgi ir nomainīt negatīvu vidi, kurā tu līdz šim esi atradies, un būt draudzē. Tas neliek mums atstāt savas darbavietas, bet tas nozīmē, ka tu izvēlies savas autoritātes un savus draugus. Tas, ka tu dzīvo pasaulē, nenozīmē, ka tev jādraudzējas ar pasauli. Tu vari normāli attiekties pret cilvēkiem, bet tev jāzina, kas ir tava prioritāte un kas ir tava ģimene. Vide ietekmē svētību saņemšanu. Ja tavā ģimenē ir kāds bezdievīgs cilvēks, tas ļoti tevi ietekmēs. Ja vīrietis vai sieviete nav stipra, viņš neizturēs spiedienu no blakus cilvēkiem, lūk, kāpēc svarīgi ir būt draudzē. Neizlaid nevienu sapulci! Skaties mācītāja sprediķus atkārtoti. Lasi kristīgo literatūru, mums ir grāmatu galds, lasi, stiprini sevi, veido pareizu vidi.

“[..] aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.” (Pāvila vēstule efeziešiem 1:17-23)

Kristus ir galva un mēs esam Viņa miesa, viss ir zem draudzes kājām. Ne zem viena indivīda kājām, bet zem draudzes kājām. Pilnība ir tikai draudzē. Mēs esam dažādi, mums ir pilnības un nepilnības, bet kopumā mēs esam pilnīgi. Uzvar komanda, draudze un katrs, kas ir draudzē. Velns būs tas, kas vispirms centīsies tevi novērst no komandas, no mājas grupiņas, draudzes, visbiežāk ar kādiem apvainojumiem, aprunāšanu, negatīvismu. Neviens mācītājs Latvijā nav pilnīgs, un man arī ir savas nepilnības. Es skatos, ka arī lieliem Dieva cilvēkiem ir savas nepilnības. Nav svarīgi, kādas ir tavas nepilnības, ar apkārtējiem ir jāsadzīvo. Ir svarīgi palikt komandā, jo tikai tur tu vari uzvarēt. Arī katrai draudzei Latvijā ir svarīgi būt komandā, jo tikai tā draudzes var uzvarēt. Tikai komandā mēs varam uzvarēt un saņemt visas privilēģijas Jēzū Kristū. Esi pazemīgs, jo tikai tā tu vari uzvarēt. Esiet pazemīgi cits pret citu. Ja tev ir kaut kas pret otru cilvēku, tev nav jāgaida, kad tev atvainosies, lūgs piedošanu, Jēzus saka, ka tev pašam jāiet un jāizlīgst. Es esmu saskāries ar to, ka ir bijis liels konflikts, es gribu to izrunāt, bet uz mani sāk bļaut, aizvainojums ir tik liels, ka mani sūta prom. Ja mēs neizrunājam, tas viss paliek un netiek atrisināts. Ja tu ej un centies izlīgt, tu no savas puses esi izdarījis visu, kas tavos spēkos.

Kad mēs kā draudze sākam pieskarties politikai, Jēzus ir ar mums, Viņš pieskaras politikai. Mēs esam saņēmuši pozitīvas atbildes no deputātiem, viens deputāts rakstīja: “Es stāvu un vienmēr stāvēšu par šīm ģimenes vērtībām.” Mēs kā draudze daudz esam izdarījuši, esam strādājuši un turpinām strādāt pie draudžu vienotības. Dievs ir ļoti labs! Lai varētu turpināt darboties, mums ir citam citu jāpieņem tādus, kādi mēs esam. Tā nav atļauja sievām vai vīriem manipulēt vienam ar otru. Piemēram, atnāk pāris pie mācītāja un prasa, lai salaulā. Grupas vadītājs dod atļauju laulāties, mācītājs salaulā un saka: “Ko Dievs salaulājis, to cilvēkiem nebūs šķirt.” Sieva saka vīram: “Mēs vairs nedrīkstam šķirties, ja tu gribi palikt ticīgs, ja tu negribi nonākt ellē. Es tagad varu parādīt, kāda es patiesībā esmu. Es varu darīt, kā es gribu.” Sieva sāk manipulēt, jo vīrs nešķirsies, viņš ir dievbijīgs, iet līdz galam. Jēzus saka, ja kādam ir kas pret tevi, tev jāiet un jāizlīgst, bet tev to nevajag izmantot.

Esi pareizā vidē, noņem nost visus apvainojumus. Tu neatradīsi ideālo mājas grupiņas vadītāju un ideālo mācītāju. Ir vieta, kur Dievs tevi ir ielicis, kalpo tajā vietā. Vai tu tici, ka Dievs tevi šeit ir ielicis? Galu galā tev taču ir attiecības ar Dievu, tu lasi Dieva vārdu un saproti pats. Ja tu vari vienkārši kaut kur aiziet un apvainoties, tad tā jau ir problēma. Ja tu aiziesi citur, atkal apvainosies uz kādu, tātad tā ir TAVA problēma, kura ir jāatrisina visiem kopā, nevis jāmaina vide. Piemēram, Sandrai ir savas dāvanas un savs uzdevums draudzē – uzturēt atmosfēru. Pietiek ar vienu šādu cilvēku, un visa draudze atveras. Tā ir Sandras privilēģija - iedrošināt, sasmīdināt cilvēkus. Es lasīju, ka katrā kolektīvā ir vajadzīgs kāds sangviniķis, jo tas veicina darba produktivitāti, varbūt sangviniķi ir nedisciplinēti, bet viņi uztur pozitīvu atmosfēru.

Es lasīju kādu aprakstu par pasaulē slavenu futbola komandu. Pie komandas trenera bija stažieri – cilvēki, kuri vēlējās apgūt trenera mākslu vadīt. Šis treneris bija ļoti prasīgs, autoritatīvs un ļoti efektīvs. Stažieri, kuri pavadīja laiku pie viņa, vēlāk kļuva par veiksmīgiem uzņēmumu vadītājiem, lai gan šī trenera ikdiena vispār nebija saistīta ar uzņēmumu vadīšanu un biznesu, tur bija tikai sports. Stažieri iemācījās pakļauties autoritātēm. Viņi iemācījās būt pareizā vidē un pakļauties autoritātēm. Saproti, cik svarīgi ir paklausīt autoritātēm draudzē? Kas cits uzturēs kārtību draudzē, kas cits, ja ne Dieva ieceltas autoritātes? Kā tu vari būt labā vidē, ja tajā nav autoritāšu, kuras uzrauga kārtību, kas vada un nosaka tempu? Ja tu redzi organizācijas, kurās cilvēki nezina, kurš ir priekšnieks vai arī priekšnieks nekad nav klāt, uzmanies no šādām vietām. Esi noteiktā, skaidrā vidē, kurā tu vari augt un attīstīties!

Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17)

Ja tu esi jauns radījums, tad viss, kas tev ir jāizdara, - jāpieņem sevi tādu, kāds tu ESI. Parasti mēs ar to domājam - pieņemt savas nepilnības, bet nē! Pieņemt vajag savu jauno cilvēku. Pieņem to, kāds tu esi Kristū - pilnīgs, spēcīgs, tev ir vara pār savu miesu, tu esi bagāts un dziedināts, pieņem savu jauno cilvēku. Tu esi veiksmīgs un dodies tikai uz priekšu. Un, ja sanāk solis atpakaļ, tad nākamie būs trīs soļi uz priekšu.

Vai tu zini, kas ir relativitāte un ka pasaulē viss ir relatīvs? Tas ir kaut kas mainīgs, attiecībā pret kaut ko citu. Piemēram, kādam ir par daudz kilogramu, kādam ir par maz kilogramu. Mēs esam tādi, kādi mēs esam piedzimuši, un to mēs nevaram mainīt, lai kā to vēlētos. Taizemē homoseksuālisms nav atļauts, taču tur ir ļoti daudz transvestītu, tiešām daudz, tāda ir viņu kultūra. Viņi sevi var pārtaisīt par jebko, tomēr viņi ir un paliek tie, kas viņi ir. Viņiem ir problēma – viņi nespēj pieņemt sevi tādus, kādi viņi ir. Maiks Taisons ir teicis: “Tas tukšums paliek, un viss, nekas to nespēj aizpildīt.” Tev ir vajadzīgs Dievs, Jēzus Kristus - Glābējs.

Tas ir relatīvi, kādam ir jābūt cilvēkam, lai viņu sauktu par skaistu. Kurš nosaka standartus tam, kurš cilvēks ir skaists un kurš nav skaists? Ja tu aizietu uz glezniecības vai tēlniecības muzeju, tu ievērotu, ka konkrētos laika posmos ir attēlotas, piemēram, tikai izplūdušas sievietes, kādā citā laika posmā grieķi, romieši ir muskuļaini, vēlāk pat ar resniem vēderiem. Tu esi tāds, kāds tu esi, tu esi skaists, bet sevis nepieņemšana nāk no tā, ka esi pieņēmis citu cilvēku domas. Tu domā, ka esi nesmuks, jo ir pieņemts, kas ir smuks un kas nav. To ir ļoti viegli pieņemt, un tikpat gudri rīkojas LGBT, globāla kustība, kas cenšas caur izglītības sistēmu ieviest sabiedrībā vērtību maiņu. Kā viņi to dara? Pieņemot likumus. Vakar man garām ar sirēnām brauca policijas mašīna un es apzinājos, ka viņi brauc izpildīt likumus, un, kāds ir likums, tā cilvēki sāk pieskaņoties, domāt un pieņem to kā normu. Par normu kļūst homoseksuālisms, mazu bērnu izmantošana, bērnu nedzemdēšana, izsargāšanās un aborti. Jaunieši, kuri ir izskaloti, tam svēti tic un cīnās pret tādiem kā mēs, cilvēkiem, kuri vēlas palīdzēt aizpildīt viņu tukšumu sirdī un palīdzēt tikt debesīs, izveidot jēdzīgu dzīvi un ģimeni. Kāpēc viņi to nepieņem? Tāpēc, ka relatīvs ir jēdziens, kas slikts, kas - labs. Paldies Dievam, ka mums ir Dieva vārds! Vai esi redzējis Bībelē uzsvaru uz to, ka tev ir jābūt smukam un, ja tāds neesi, tad Dievam nederi? Varbūt patiesībā tas ideāls, kas mums ir uzlikts, ir pavisam citādāks. Varbūt tas otrs nav skaists, bet tiešu tu esi tas skaistais cilvēks. Kurš ir noteicis to, kādam ir jābūt skaistumam? Kāda tante pateica vai televīzijā kāds kaut ko parādīja? Tu esi smukulītis, apliecini to un apzinies to. Un tieši tāpat pieņem savu iekšējo būtību - kāds tu esi Jēzū Kristū, tavs jaunais radījums, nevis tavs vecais cilvēks.

Kā pieņemt savu jauno cilvēku?

“Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, tad laimīgs būs tavs gājiens, sargājot patiesību, lēnību un taisnību! Un tava labā roka rādīs tev šausmu pilnus brīnumus!” (Psalms 45:5)

Tad kad tu ej cīņā, tev ir vajadzīga uzvarētāja apziņa. Kur lai tādu dabū? Veido sevī uzvarētāja apziņu, domāšanas veidu un arī izjūtu. Tieši tāpat kā bērnus padara par homoseksuālistiem, viņiem to iemāca sākumā, strādājot ar galvu, cilvēka prātu, un pēc tam viņš sāk arī attiecīgi justies un šaubīties par to, kas viņš ir. Un tieši tāpat tev vajag mainīt savu domāšanu, līdz tas radīs arī pareizas izjūtas. Veido sevī uzvarētāja apziņu un sapratni. Apliecini, ka esi uzvarētājs.

“Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.” (Kolosiešiem 3:9-10)

Tā tiek noģērbts vecais cilvēks un uzvilkts jaunais cilvēks, caur atziņu un saprašanu, lūk, tāpēc ir svarīga vide, Dieva vārds un sevis piespiešana pareizi domāt, apliecināt un runāt.

“Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt: augšup! Un pie zemes piespiestiem, bēdīgiem, pazemīgiem Viņš palīdz tikt atkal uz kājām.” (Ījaba 22:29)

Ja dzīve un apstākļi tevi ved lejup, tu pats sevī atrodi spēku pateikt, ka ej augšup! Lūk, ko nozīmē veidot uzvarētāja apziņu. Saki Dievam, saki velnam, saki sev, saki citiem: “Es eju augšup, jo esmu galva un ne aste, es vienmēr būšu augšā un nekad lejā!” Maini savu domāšanu un pats sevi motivē! Šajā brīdī es tevi motivēju, bet nedēļas gaitā tu pats sevi motivē. Un motivē arī citus, saki pozitīvus vārdus citiem.

“Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” (Romiešiem 10:9)

Liecini un apliecini.

“Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.” (1. Korintiešiem 15:57-58)

Topi pilnīgāks, strādā, un tavs darbs nebūs veltīgs. Ja tev šķiet, ka šodien nav rezultāta, tad turpini apliecināt, lūgt un iet tālāk, strādā un dari visu, ko vari, tajos virzienos, par kuriem lūdz. Dari to pēc iespējas labāk un pareizāk, meklē variantus un risinājumus tam, kā uzlabot savas darbības. Tas attiecas uz biznesu, kalpošanu, mājas grupas celšanu un attiecībām ar cilvēkiem. Visam meklē labāku pieeju! Darbs, darbs un vēlreiz darbs! Es atradu kādu sludinājumu, kurā kāds itāļu vīrietis lauztā latviešu valodā un daudz gramatikas kļūdām piedāvā jaunai latviešu sievietei pavadīt brīvdienas Horvātijas salās. Izklausījās kā pasakā, it kā būtu noķerta zelta zivtiņa. Ir cilvēki, kuri tam atsaucas. Varbūt tev arī liekas, ka tā būtu dzīves labākā iespēja, bet patiesībā tas var izvērsties par tavas dzīves ļaunāko murgu, jo tu vari nonākt verdzībā, prostitūcijā. Ja gadījumā tas ir īsts piedāvājums, tas nav tavas dzīves risinājums – pārāk vienkārši. Ir vajadzīgs darbs, nevis paļaušanās uz citu cilvēku pasakainajiem piedāvājumiem. Tu esi priviliģēts, tev ir privilēģijas, tāpēc maini savu domāšanu un darbības veidu, un šīs privilēģijas sāks darboties tavā dzīvē.

“Uz Tevi es esmu paļāvies no mātes miesām, no mātes klēpja Tu esi mani gaismā vedis. Manu sasniegumu slava arvienu ir nākusi no Tevis.” (Psalms 71:6)

Nekad neaizmirsti, no kurienes nāk svētība un Kurš ir piešķīris tev privilēģijas, nekad neaizmirsti dzīvības avotu, kura Vārds ir Jēzus Kristus. Tēvs, Dēls un Svētais Gars, mēs Tev pateicamies par privilēģijām, kuras Tu mums esi piešķīris, paldies par to gudrību, kuru Tu mums dod, paldies par Tavu klātbūtni un draudzību, paldies par katru vienu cilvēku, kas uzņem no Tevis Tavu vārdu, kurus Tu esi priviliģējis un paredzējis nevis ciešanām vai nelaimēm, bet brīnišķīgai dzīvei kopā ar Tevi, Dzīvais Dievs. Pat ja ar ciešanām, tad tikai ar pamatotām grūtībām, kas ved uz sasniegumiem, kas ved uz debesīm, Jēzus Vārdā.

“Es vajāju savus ienaidniekus, tos iznīcinādams, un es negriezos atpakaļ, iekāms viņus nebiju pilnīgi iznīcinājis.” (2. Samuēla 22:38)

Cīnies pret ienaidnieku līdz galam, līdz viņš sabrūk zem tavām kājām, tāds bija Dāvids. Līdz galam cīnies ar savu ienaidnieku, līdz galam ej uz sasniegumiem.

Tas ir par Latviju, par mūsu ģimenēm, par draudzēm:

“Viņš aplauzīs bezdievjiem ragus, bet liks augstu izslieties taisno galvām.” (Psalms 75:11)

Viņš aplauzīs visiem bezdievjiem, genderiem ragus un liks izslieties taisno galvām. Es ticu Latvijai un mūsu himnas vārdiem. Paldies Dievam, ka mums ir tieši šāda himna, kuru dzied visi latvieši, un arī pasaulē tā izskan, tā ir lūgšana. Latvietis lūdz, un viņš lūdz tikai tāpēc, ka likumā ir šī himna, kas zina, kā būtu, ja nebūtu tieši šāda himna, jo tas, ko mēs dziedam un apliecinām, mēdz piepildīties. Tas maina mūsu domāšanu, un domāšana dod pavēli mūsu miesai un maina mūsu darbības. Es ticu Dieva svētītai Latvijai, kur latvju dēli dzied, kur latvju meitas zied, kur Viņš ļauj mums laimē diet.

“Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.” (Marka evaņģēlijs 11:23)

Tas, ko tu domā, saki un dari, tev notiks. Tavi sapņi par Latviju, personīgo dzīvi un kalpošanu Dievam, piepildīsies. Daudz dzirdu cilvēkus sakām: “Centīšos to izdarīt.” Taču man kaut kā nepatīk tas vārds, jāsaka, ka izdarīšu, nevis centīšos. Tu necentīsies veidot attiecības ar Dievu, tu to izdarīsi! Tu necentīsies kāpt augšā, tu uzkāpsi, jo ar tevi ir Dievs! Tās ir tavas privilēģijas Jēzū Kristū, un pie krusta Jēzus ir izcīnījis ABSOLŪTU uzvaru. Viss ir piepildīts, tu esi jauns radījums, tu esi pilnīgi svēts un pilnīgs, lāsti ir salauzti, tu esi emocionāli un fiziski dziedināts. Tu esi bagāts un spēcīgs, un ar tevi ir Tā Kunga eņģelis, un tev ir nepārtraukta izaugsme, tev ir vara pār grēku un savu miesu, un to visu tu vari iedarbināt caur personīgām attiecībām ar Dievu, caur vidi, stipru draudzi un komandu, pieņemot sevi tādu, kāds ir tavs iekšējais cilvēks. Veido uzvarētāja apziņu, domā, apliecini, praktizē, ne par ko neuztraucies – apģērb jauno cilvēku, pats sevi motivē, apliecini lūgšanās un ikdienā, liecini, kalpo, strādā, cīnies līdz galam un atceries, no kā nāk svētība, un pienāks laiks tavā un draudzes dzīvē, kad Viņš aplauzīs bezdievjiem ragus un liks izstiepties taisno galvām. Necenties, bet ej uz izdari to!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Tavas privilēģijas Jēzū Kristū” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments