TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Līgo svētki un Bībele

Publicēja 2018. gada 19. jūn. 11:21Līga Paņina   [ atjaunināts 2018. gada 20. jūn. 06:56 ]
Ziņas datums 19.07.18.

Dievs ir ļoti, ļoti labs, un tieši Viņš ir pelnījis visvairāk komplimentu, jo Viņš ir radījis mūs tādus, kādi mēs esam, pēc Savas līdzības. Mēs nemaz neesam slikti, tieši otrādi – mēs esam ļoti labi. Šodienas tēma būs par Līgo svētkiem un Bībeli. Mans mērķis nav kādu nonicināt vai nosodīt. Es tev atklāšu faktus, kas ir rakstīti Dieva vārdā par Līgo un Jāņu nozīmi un to sekām, un tu pats izlem, kādus svētkus svinēt, kādus nē, kur iet un kur neiet, kā dzīvot savu dzīvi. Jo mēs katrs pats esam savas laimes kalējs un savas dzīves veidotājs.

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” (5.Mozus 5:6-7)

Tas ir pirmais bauslis. Tas nav “tev nebūs laulību pārkāpt”, “tev nebūs zagt” vai “tev nebūs iekārot”. Tas viss ir štrunts, salīdzinot ar “Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”. Dažādas atkarības var kļūt par dievu, pat cilvēki mūsu dzīvē var pārvērsties par dieviem (ja tu cilvēku principus un viedokļus turi svarīgākus par Dieva vārdu), bet tā nav tieša velna pielūgsme. Bauslis “tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā” ir atklāta dēmonu, velnu godināšana, slavēšana un pielūgsme. Atklāta Dieva noraidīšana un velna principu pieņemšana caur konkrētu elku pielūgsmi. Vai Līgo svētkiem ir kāds sakars ar elkiem? To mēs noskaidrosim. Starpcitu, ja tu tiešām vēlies pielūgt sauli, līgot un būt “svētīts” ne no mūsu Dieva, bet no velna, tad īstie svētku datumi nav 23. un 24. jūnijs (tās ir brīvdienas), bet 21. jūnijs, kad notiek īstie saulgrieži.

Šodien ir īpaša diena. Vai tu zini, ko piemin 17. jūnijā? Tā ir diena, kad mēs, latvieši, pazaudējām savu valsti un atdevām to Krievijai jeb komunistiem. Mēs to izdarījām bez cīņas, faktiski bez neviena šāviena. Mēs izcīnījām neatkarīgu Latviju brīvības cīņās un pēc dažiem gadiem to atdevām. Okupācijas vara un čekisti valdīja šeit, slepkavoja un izvaroja, un vēl pēc gada sākās masu deportācijas jeb izvešanas. Latvijas Republikas okupācijas diena ir atceres diena, un šajā dienā tiek pieminēts 1940. gada 17. jūnijs, kad Padomju Savienība okupēja Latviju. Tas notika tieši pirms saulgriežiem. Vai tā ir sakritība? Savukārt 1941. gada 14. jūnijs ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju arestēja un lopu vagonos deportēja uz Sibīriju. Arī tas notika pirms saulgriežiem. Vai atkal – sakritība? Vai tiešām Līgo un Jāņu svinēšana Latvijai ir svētība vai tomēr lāsts?

Nenoliedzams ir fakts, ka šo svētku svinēšana ir vienojošs faktors latviešu tautai, tāpat kā Dziesmu svētki. Es atceros, ka pat padomju laikos latvieši šur tur centās svinēt Jāņus. Bija kādas vasaras, kad to varēja vairāk, un bija tādas, kad to nevarēja, jo milicija braukāja apkārt un izdzenāja visus svinētājus. Visiem bija zināms, ka ir aizliegts svinēt Jāņus. Lai arī šī tradīcija ir saglabājusies cauri dažādiem laikiem un vienojusi cilvēkus, vai tā ir bijusi svētība mūsu valstij un tautai? Kāds vienojošs faktors uzreiz nenozīmē svētību. Kas ir labāk – pulcēties un vienoties ap Dieva vārdu vai ap Jāņiem un pagānu dieviem? Velns ir nācis, lai zagtu, nokautu un nomaitātu, turpretī Jēzus ir atnācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Vai tas ir iespējams, ka Līgo svētku svinēšana ir saistīta ar elku pielūgsmi? Fakts ir tāds, ka 21. jūnijā būs krietni mazāk cilvēku, kuri svinēs šos svētkus, nekā oficiālajos datumos. Lielākoties cilvēki nesaprot, ko viņi svin, kāpēc lec pāri ugunskuram, kāpēc piedzeras līdz nemaņai, kāpēc brauc pie stūres dzērumā. Viņi piedalās šajos svētkos, bet nepielūdz elkus, atpūšas, cep gaļu, dzer alu, atļaujas kādu seksuālu vaļību, iet pirtī, peldas vai pliki skrien pa laukiem. Vienkāršas brīvdienas pašas par sevi nav elku pielūgsme, bet ir cilvēki, kuri saprot, ko viņi svin. Patiesā Līgo un Jāņu jēga ir saules un auglības dieva godināšana un pielūgsme, lai no šī dieva jeb dēmona izlūgtos svētību. Bet Dieva vārds saka: tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Vislielākais posts jebkurai tautai un zemei nāk caur kalpošanu elkiem. Ne caur netiklību, zagšanu, tēva un mātes negodāšanu, pat ne caur tuvākā nemīlēšanu, bet caur okultismu jeb elku kalpību. Nenovērtē par zemu elku pielūgsmi mūsu zemē! Vislielākais ļaunums nāk caur tiešu sātana pielūgsmi. Pirmais bauslis ir visu baušļu bauslis. ES ESMU DIEVS, TAVS KUNGS, UN TEV NEBŪS CITUS DIEVUS TURĒT MANĀ PRIEKŠĀ. Kad es to lasu, es jūtu Tā autoritāti, kas stāv aiz šiem vārdiem.

Bet tev būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni; un Es novērsīšu visas tavas slimības. Un tev nebūs sievu tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas; Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu. Savas briesmas Es sūtīšu tev pa priekšu un sacelšu izbailes ikvienā tautā, pie kurām tu nāksi, un visiem taviem ienaidniekiem Es likšu bēgt.” (2.Mozus 23:25-27)

Dievs konkrēti un skaidri saka: ja jūs pielūgsiet tikai Mani un nepielūgsiet citu tautu dievus un elkus, Es svētīšu jūs visos iespējamos veidos. Jo ir tikai viens Dievs, un visi pārējie dievi ir elki! Ir tikai viens Radītājs, Elohim, Jehova, Jēzus Kristus. Visas dzīvības un visu svētību avots ir Jēzus Kristus. Patiesie Līgo svētku svinētāji nav tie, kuri vienkārši tajā laikā svin svētkus, skrien citiem līdzi un dzer, jo tie ir tikai cilvēki, kuri bauda elku pielūgsmes sekas. Patiesie Līgo svētku svinētāji ir elku pielūdzēji, kas ir atmetuši pirmo bausli un ir atklāti Dieva pretinieki. Tie ir cilvēki, kuri Dieva pielūgsmi ir apmainījuši pret elku pielūgsmi. Pielūgt elkus cilvēkiem ir ļoti izdevīgi, un viņi ļoti ātri skrien līdzi elku pielūdzējiem, jo elki no tevis neprasa nekādu atbildību. Neguli vienu nakti, pliks paskrien pa laukiem, pastaigā un padziedi ‘līgo, līgo’, kas lībiešu valodā nozīmē ‘svētī, svētī’, un cilvēkam pašam nav nekas jādara, bet ne jau Dievs ir tas, kas svētī, un viņi to visu dara velna vārdā. Vārds ‘Jānis’ senāk nebija tik ļoti izplatīts, tā nevarēja nosaukt bērnus, tas nebija iespējams. Par Jāni varēja saukt tikai senlatviešu pagānu priesterus. Latvju dainās var atrast “dieva dēlu Jāni”, un tas ir aizvietojums Jēzum Kristum. Tas ir velns, kas rada iespaidu, ka ir Dievs. Ja tu esi Jānis, tev nevajag mainīt savu vārdu, ja esi Līga, arī viss ir kārtībā, jo, kā jau es teicu, 21. jūnijs un 23. jūnijs ir divas atšķirīgas lietas.

Bībelē ļoti daudz ir minēts Baals un Aštarte jeb Ašēra. Kad Dieva tauta Izraēls atstāja savu Dievu, viņi pielūdza elkus, un pamatā tie bija šie divi dievi. Baals ir vīriešu dzimtes dievība, Aštarte – sieviešu dzimtes dievība. Mēs visi nākam no senās Bābeles, arī latviešu tauta, un mums ir viena saknes; kaut ir dažādas ciltis un tautas, un sajaukumi, pat vārdi mums ir līdzīgi. Tāpat ikvienai tautai ir raksturīga elku pielūgsme. Piemēram, romiešiem bija Januss, mums – Jānis. Baals un Aštarte bija auglības dievi. Un šo dievu tempļos priesteri nodarbojās ar prostitūciju, sevis kropļošanu un dažādiem rituāliem. Tādējādi viņi pielūdza Baalu un Aštarti, lai izlūgtos svētību, mantu, labu dzīvi, laimi jeb vienā vārdā – auglību. Jānis un Līga kā dievības ir prototips Baalam un Aštartei, tie precīzi ir tas pats, tikai latviešu tautā. Gan latviešiem, gan krieviem, baltkrieviem un čehiem ir kāds kopsaucējs – abu šo dievību kults. Šo elku pielūgsmes dēļ Izraēls piedzīvoja tik daudz okupāciju, ciešanu un bēdu. Pirmā baušļa pārkāpums bija iemesls, kāpēc Izraēls palika bez savas valsts. Bet Jēzus saka: Es gribu jūs svētīt.

“[..] sacīdams: tiešām, svētīdams Es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu.” (Ebrejiem 6:14)

Jēzus ir dzīvības Avots. Viņš saka: tev nebūs vērsties pēc svētības pie citiem dieviem. Horoskopi ir citi dievi. Iešana pie zīlniekiem ir citi dievi. Tu neej pie cilvēka, bet pie spēka, kas stāv aiz viņa, un tas ir velns un dēmoni. Dziednieki ir saistīti ar ļaunajiem gariem. Okultisti, parapsiholoģija, viltus reliģijas ir citi dievi. Ne pašos Līgo svētkos ir problēma, bet elku pielūgsmē. Es neesmu pret svētkiem, priecājos par brīvajām dienām, mēs apsveicam Jāņus un Līgas vārda dienā, un es nevēlos kaut ko atcelt, bet es esmu pret to, ka cilvēki nevar saņemt svētību elku kalpības dēļ. Mēs kā valsts esam šausmīgi “svētīta”. Kari un okupācijas, un sazin kas notiek tagad.

Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem: netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neuzticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdami Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, viņi tomēr ne vien paši tā dara, bet vēl priecājas par tiem, kas tā dzīvo.” (Romiešiem 1:21-32)

Elku kalpība atnes tumsu un nāvi, tā dod īslaicīgu labumu, bet ilgtermiņā atnes tikai lāstu. Ja šāda elku pielūgsme ir kolektīva un valsts līmenī, tas visu valsti noliek zem lāsta. Ja mēs meklēsim latviešu tautas ciešanu saknes, tās ir tieši tur – pirmā baušļa pārkāpums. Tas nenotiek tikai Jāņos. ES ESMU DIEVS, TAVS KUNGS, ES ESMU DZĪVĪBAS UN SVĒTĪBU AVOTS. ES GRIBU TEVI SVĒTĪT! ES ESMU TEVI RADĪJIS, ES ZINU, KAS TEV IR LABĀK UN SLIKTĀK. SEKO MAN, UN ES TEVI SVĒTĪŠU. Viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni, novērsīs visas slimības uz visiem laikiem. Neklibo savām kājām, ejot gan pie Dieva, gan pie elkiem. Ir moderna tautasdziesma: “Jānis strēba/ Līga šņauca/ Jāņu bērni špricējās.” Tās ir elku kalpības sekas. Ne jau špricēšanās un strēbšana ir elku kalpība, elku kalpība ir tieši velna pielūgsme, bet sekas ir narkomānija, alkoholisms, sekas ir tā putra, kas pašreiz notiek mūsu valstī. Eiropa ir ļoti bezdievīga, tā ir faktiski izstūmusi Dievu no sabiedrības, tāpēc Eiropā pavisam drīz ir gaidāms ļoti skaļš krahs, neskaties uz to, ko raksta par Eiropu, cik labi tur iet. Gendera ideoloģijas dēļ neviena valsts nevarēs pastāvēt, jo nebūs vienotas ģimenes. Nevienā valstī nevarēs būs spēcīgas personības, jo jau no pašas bērnības viņi nezinās, kas ir. Krievijas armija, kur būs normāli cilvēki ar nesabojātām smadzenēm, noteikti būs pārāki, arī ķīnieši noteikti būs pārāki par visiem genderistiem. Eiropa rok sev kapu un rūpējas par to, lai bērni vairs nedzimtu, lai viens dzimums prec savu dzimumu, lai paņemtu bērnus no normālām ģimenēm un ieliktu tur, kur ir viendzimuma vecāki. Latvijā jau tā cilvēku skaits ir katastrofālā līmenī un mirstību skaits arī ir katastrofāls. Vācija arī nemaz nav tik plaukstoša zeme, tur notiek līdzīgi procesi, Vācija ir vienā no pēdējām vietām dzimstības ziņā. Viņi rok sev kapu. Kāda cilvēku sauja augšā uzspiež mums šīs ideoloģijas un vienkārši iznīcina mūs, jo pelēku nedomājošo masu ar vidējo dzimumu ir ļoti viegli kontrolēt, vadīt, pakļaut un iznīcināt. Vāju nāciju ir ļoti viegli pakļaut. Saknes nav tajā, kas notiek tagad, saknes ir elku kalpībā. Saknes nav homoseksuālismā, bet gan elku kalpībā, kā sekas ir homoseksuālisms. “[..]apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem.” Tātad cilvēki beidza sekot Dievam un sāka pielūgt elkus. “Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai...” Dievs neuzsūtīja bezdievību, izvīrtību un slimības, bet gan vienkārši pagāja malā, jo cilvēki pie viņa nenāca un pielūdza elkus. Tev vairs nav Viņa apsardzības jumts, ja izvēlies pielūgt elkus, kam seko bezdievība un izvirtība.

Neliela epizode no manas dzīves – es trenējos jāšanas sekcijā, man bija, apmēram, 14-15 gadu, un mēs ar šo sporta komandu svinējām Jāņus laukos, zirgaudzētavā. Tajā vakarā es pirmo reizi mūžā piedzēros, izdzerot vien dažas glāzītes piparmētru liķiera, kuru sauca “Zaļā nāve” un vēl kādu rabarberu dzērienu. Vēl tagad es atceros, kā toreiz gulēju pie ugunskura, un tas nebija no tā, ka es būtu piedzēries, jo izdzēru diezgan nelielu daudzumu, bet no tā, cik slikti man bija šo dzērienu dēļ. Man likās, ka visa zeme kustas. Organisms vienkārši to indi neņēma pretī, un man bija tik slikti! Es pirmo reizi mūžā piedzēros tieši Jāņos. Nākamajā dienā no rīta bija treniņš, uz kuru bija jādodas trīs kilometru. Es knapi vilkos un domāju, ka vairs nekad mūžā nedzeršu, jo nāca vēmiens, bija sausa mute un ļoti slikti. Un es atceros, ka nebija nekādas jautrības tajā visā, es dzēru un vienā brīdī vienkārši pēkšņi palika slikti. Es gulēju pie ugunskura un dzirdēju visu, ko viņi dara, vienīgi nevarēju piecelties, un toreiz es domāju: “Ko tie cilvēki atrod alkoholā! Nesaprotu, kāpēc tētis dzēra, nekad mūžā!” Nekad mūžā pārvērtās līdz nākamajiem Jāņiem. NEKAD nedzer Jāņos! Nebrauc uz kādām Jāņu svinēšanām, brauc uz draudzes brīvdienām Brūveros. Ja svinēsi Jāņus, tu piedzersies, pat ja šķiet, ka vispār nedzersi, it sevišķi tie, kuriem ir problēmas ar to. Atceries: “Jānis strēba/ Līga šņauca/ Jāņu bērni špricējās.” Nākamā gada Jāņos mēs, trīs draugi, stāvējām pie veikala un prasījām kādam onkulim nopirkt polšu, jo mums pašiem jau nepārdeva. Viņš paņēma naudu un tiešām nopirka mums pudeli ar kādu dzeltenu dzērienu, kuram neatceros nosaukumu. Pēc tam mēs devāmies uz viena no drauga mājām, kur neviena no vecākiem nebija mājās, un trijatā pieveicām to vienu pudeli, un es jutu, ka man nav slikti, nenāk vēmiens. Es jutos labi un atraisījos, blakus bija lenšu magnetafons, uz kura skanēja “You’re my heart, you’re my soul”. Mēs visu laiku tinām atpakaļ tikai to vienu dziesmu. Man ļoti patika, un es sapratu, ka jaizmanto brīdis, kamēr nav slikti, bet tā arī nekļuva slikti, pagāja Jāņu laiks, no rīta pamodos un nebija slikti, jo biju iedzēris nedaudz. Tajā reizē es uzķēru, ka var normāli iedzert un slikti nepaliks, bet tieši tā es kļuvu par alkoholiķi. Kad tas notika? Domā, ka tā ir sakritība, ka tieši Jāņos? Būtība es kļuvu par visas mūsu tautas elku kalpības upuri. Ja bērnībā pēc jautājuma – kur es būšu, kad nebūšu, – mamma man teiktu, ka debesīs un mācītu jau tad lasīt Bībeli un lūgt, iespējams, nekas no tā nebūtu, mēs šodien būtu jau megadraudze.

“Tu saderināsies ar sievu, bet cits vīrs pie tās gulēs; tu sev uzcelsi namu, bet tu tanī nedzīvosi; tu dēstīsi vīna dārzu, bet augļus tu nebaudīsi.” (5.Mozus 28:30)

Iedomājies, ka tu saderinies ar meiteni, bet cits guļ ar viņu vai arī tu uzcel māju, atnāk kreditori un noņem tev to, un cits to nopērk.

“Tavi dēli un tavas meitas tiks nodotas citai tautai; tavas acis to redzēs un caurām dienām pēc viņiem īgs, un tavās rokās spēka nebūs.” (5.Mozus 28:32)

Staļina represijas nobāl, salīdzinot ar tiem 450 tūkstošiem, kas ir izbraukuši no Latvijas verdzībā ārzemēs. Ne visi, protams, verdzībā, bet liela daļa. Latvija ir pazaudējusi 40% labāko darba spēku, domājošāko cilvēku daļu, kas ir jaunie zinātnieki, politiķi, inteliģence. Vai tad tas nav lāsts? Tu varbūt domā, ka Vācija atkal ir labāka, viņi uzņem un pieņem mūs, bet zini, viņi pieņem arī darbaspēku no islāmticīgajām valstīm, kas pašiem beigās sagādā problēmas. Katrā valstī, kur notiek elku pielūgsme, būs savas nopietnas problēmas. Tā ir bedre, no kuras ir tikai viena izeja – Jēzus Kristus, tikai Viņš. Tas ir vienīgais Ceļš, nav cita ceļa ārā no šīs bedres.

Es nesen internetā izlasīju rakstu par to, ka tiek izsolīts viens no lielākajiem meža īpašumiem Eiropā, tas atrodas Latvijā, un meži ir mūsu zelts, bet šis īpašums pagaidām pieder kādai zviedru kompānijai. Tas tiek izsolīts, un tiek lēsts, ka pārdos par, apmēram, trim miljoniem eiro, ir divdesmit pretendenti, kas vēlas to nopirkt, tikai trīs no tiem ir Latvijas uzņēmēji. Vai tā ir svētība? Mūsu zeme pieder citiem! Jēzus saka, lai tu izvēlies šodien – svētību vai lāstu! Svinēt Jāņus un līksmoties ir daudz vieglāk. Zini, uz Titānika arī bija bars ar bagātiem vīriem, kuri, kad kuģis grima, mierīgi sēdēja, uzvilka savas cilindru cepures un pīpēja cigāru, un dzēra viskiju. Viņi negāja zemoties un panikā lekt glābšanas laivās, bet gan sēdēja un sagaidīja savu galu. Tieši tāpat arī latvietis – iedzer ar cigāru zobos un skurbumā grimst. Visas problēmas ir elku kalpībā, ko cilvēkiem ir ļoti grūti atzīt, bet ir tikai viens CEĻŠ! Iedomājies, pašiem jāpērk sava zemes platība, un diez vai vispār paši dabūsim. Tevi apmierina tāda situācija?

Bībelē bija dievbijīgs ķēniņš vārdā Josija. Pirms viņa cilvēki un ķēniņi pielūdza elkus, bet, kad viņš nāca pie varas, viņš sāka pielūgt tikai vienu vienīgu Dievu un iztīrīja templi, Dieva namu, no elkiem, viņš iznesa visus priekšmetus, kas tika darināti par godu Baalam un Ašērai. Draudzes vidū bija Bāala un Ašēras pielūgsme, un Latvijas draudzes vidū ir tieši tāpat! Mēs saucamies par kristiešiem, bet pielūdzam Jāni un Līgu jeb Baalu un Ašēru.

 “[..] un ķēniņš pavēlēja augstajam priesterim Hilkijam un priesterim, kurš pēc amata bija otrais, un sliekšņu sargiem, lai tie iznes ārā no Tā Kunga nama visus tos priekšmetus, kuri bija darināti Baalam un Ašērai, kā arī visiem debesu zvaigznāju pulkiem,” tie ir, piemēram, horoskopi, “un lai tie visi tiek sadedzināti ārpus Jeruzālemes, laukos pie Kidronas, bet to pīšļus nonest uz Bēteli. Tad viņš atcēla elku priesterus, kurus bija iecēluši Jūdas ķēniņi un kas bija upurējuši augstieņu svētnīcās Jūdas pilsētu un Jeruzālemes apkārtnē, kā arī tos, kas upurēja Baalam, saulei un mēnesim, zvaigznājiem un visiem debesu zvaigžņu pulkiem. Un viņš izmeta Ašēras tēlu no Tā Kunga nama ārā aiz Jeruzālemes vārtiem Kidronas ielejā un lika to tur sadedzināt un sagrūst putekļos, un šos putekļus izkaisīt pār vienkāršo ļaužu kapiem. Viņš lika arī noplēst netikļiem ierīkotās telpas; šīs telpas atradās Tā Kunga namā, un tur sievas auda pārsegas Ašērai.” Tātad Baala pielūgsme bija saistīta ar orģijām, arī Jāņos būs orģijas “Tāpat viņš lika saaicināt visus priesterus no Jūdas pilsētām un lika sagānīt augstieņu altārus, uz kuriem priesteri bija upurējuši, no Gebas līdz Bēršebai, un viņš lika norakt arī ar āžu attēliem greznotos pakalniņus,” Jāņus parasti svin tieši uz pakalniem, “kas atradās pie pilsētas pārvaldnieka Jozuas nama vārtiem, pa kreisi no pilsētas vārtiem. Taču augstieņu svētnīcu priesteri nedrīkstēja upurēt uz Tā Kunga altāra Jeruzālemē, bet tie gan ēda neraudzētas maizes savu amata brāļu vidū. Viņš sagānīja arī to negantību vietu, kas atradās Ben-Hinomas ielejā, lai turpmāk neviens vairs neupurētu savu dēlu vai savu meitu kā uguns upuri Moloham.” Tur bija arī cilvēku upurēšana, arī Latvijas teritorījā senā vēsturē ir notikusi cilvēku upurēšana Baalam un Ašērai par godu. Es to pats savām acīm neesmu redzējis, bet vēstures avoti liecina par to, ka tā tiešām varētu būt bijis. “Viņš lika arī novākt tos zirgus, kurus Jūdas ķēniņi bija darinājuši, godinādami saules dievu,” latviešiem ir bijis likteņzirgs, ar kuru viņi zīlēja. Ja runājam par saules dievu, tad tieši saulgrieži ir tie, kurus cilvēki svin, godinot sauli “pie ieejas Tā Kunga namā, virzienā uz galma sulaiņa Netan-Meleha mītni, kas atrodas Tempļa piebūvē, un viņš lika sadedzināt arī saules ratus.” Vai zināji, ka Jāņos arī ripina saules ratus? (2.Ķēniņu 23:4-11)

Ir ļoti daudz līdzību. Kopīgās iezīmes – Baals un Aštarte ir prototips Jānim un Līgai, ne cilvēkiem, bet tā laika sieviešu un vīriešu dzimtas dieviem, mums ir arī faktiski vienas tautības saknes, mēs esam mantojuši vairākus rituālus un elku pielūgsmi, auglības dievus. Svētkalni, kupli zaļojošie koki, elku stabi, pakalni, saules rati, priesteri un upuri – tam visam ir kopīgas iezīmes arī ar šodienu. Lūk, senlatviešu dievi, kurus kādreiz pielūdza un pielūdz arī tagad – Jānis, velns, Jumis, Māra, Laima, Mājas kungs, Ūsiņš, Zemes māte, Ūdens māte, Meža māte, Vēja māte, Veļu māte, Pēteris, Miķelis, Mājas gars, Pērkons, ir bijuši katoļu pagāniskie svētie, kad cilvēki pielūdz cilvēkus, nevis pašu Dievu. Jāņu pamatā ir zemkopju tautu zemes auglības kults, saules kults un falla kults, līgošana Jāņu naktī ir saistīta ar auglības veicināšanu un nelaimju novēršanu.

“Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?” (Jāņa 11:25-26)

Es Tev gribu pavēstīt interesantus faktus, atradu internetā dažus skaitļus. Cik naudas tiek samaksāts nodokļos, lai saņemtu tūkstoš eiro lielu algu uz rokas? Anglijā nodokļos samaksā 196 eiro, Vacijā – 400 eiro, bet Latvijā nodokļos samaksā 762(!) eiro. Latvija – viena no nabadzīgākajām valstīm ar vislielākajiem nodokļiem. Tur vēl bija salīdzinājums, ka Anglija ir saimnieks, Vācija ir vasalis un Latvija ir kolonija. Tas nu būtu skaidrs, ka visa mūsu neatkarība ir kaut kur pakūpējusi, cilvēki izbraukuši. Bet man ir laba ziņa! Es šos skaitļus vakar minēju dažiem cilvēkiem, un viena no draudzes dalībniecēm teica, ka viņai nodokļos viss ir skaisti un labi, viņai nebija jāmaksā tik daudz nodokļu. Tas mums ir normāli, mēs to nemanām, jo esam Dieva svētīti. Mēs esam izgājuši no lāsta un iegājuši svētībā, un, lai arī kādi būtu nodokļi, Dievs tevi svētīs finansiāli, tev vienmēr būs pietiekoši. Tev nav jābrauc uz ārzemēm vergot kaut kādās plantācijās. Dievs ir labs!

“Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!” (Jesajas 55:6)

Bībelē rakstīts, lai meklējam To Kungu, kamēr Viņš vēl ir atrodams, nevis lai meklējam papardes ziedu. Papardes zieds nav reāls, bet Debesu vārti ir reāli, un Viņa vārds ir Jēzus Kristus.

“Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa 10:10)

Es nesen iegāju grāmatu veikalā “Valters un Rapa” un ieraudzīju tur savas grāmatas, piemēram, “Personīgas attiecības ar Dievu”, un blakus tur bija grāmata par Latvijas Nacionālajiem partizāniem “Aizmirstais karš”. Simts tūkstoši partizānu bija mūsu Latvijas mežos, kas cīnijās, kas nebija mierā ar okupāciju Latvijas teritorijā. Viņiem bija savi statūti, savi mērķi. Tā ir viena no visilgākajām pretošanās partizānu kustībām vesturē. Viņi pretojās divpadsmit gadus. Pilni meži bija ar Latvijas Meža brāļu organizētām grupām. Un es gribu nolasīt zvērestu, ko viņi solīja, kad iestājās meža brāļos: “Es, Latvijas Nacionālais partizāns, svinīgi apsolu ievērot Latvijas Nacionālo partizānu statūtus. Es apsolos būt pret visiem taisnīgs, ievērot Latvijas likumus, un visus man uzticētos pienākumus veikt pēc labākās sirdsapziņas par godu Dievam un manai dzimtenei – brīvai un neatkarīgai Latvijai.” Vispirms ir Dievs un tad ir dzimtene! Zini, mēs varētu līdzīgu zvērestu teikt: “Mēs esam Kristus armija un mēs nepiedalīsimies tumsas darbos, mēs negodāsim elkus un elku priekšā nelieksimies, mēs godāsim vienu vienīgu Dievu, Kurš ir viens vienīgs dzīvības un svētības avots, Kurš ir viena vienīga atbilde mūsu tautai un mūsu zemei.” Vienīgā cerība ir Jēzus Kristus, un vienīgie cilvēki, kas var nest patiesību, esam mēs un katra draudze, kurai rūp Dievs un Dieva darbs, kas nīst elkus un mīl savu tautu un savu zemi. Es esmu Dieva zemes un Latvijas patriots. Āmen!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Līgo svētki un Bībele” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments