TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Ko Gars saka draudzēm?

Publicēja 2018. gada 17. jūl. 20:20Līga Paņina
Ziņas datums 18.07.18.

Pagājušajā svētdienā mēs mācījāmies, kas ir nikolaīti Atklāsmes grāmatā un kas ir viņu darbi. Šodien mēs turpināsim tēmu “Ko Gars saka draudzēm?” un lasīsim pirmās trīs Atklāsmes grāmatas nodaļas. Dažas lietas īsumā no pagājušās reizes – vārds “Nikolajs” grieķu valodā nozīmē “tautu uzvarētājs”, taču sinonīms tam ir ebreju valodas vārds Balēams, kuru tulko citādāk – “tautu samaitātājs”. Kopumā ņemot Atklāsmes grāmatu kontekstā, nikolaīts ir tautu samaitātājs jeb cilvēks, kurš tic mācībai, ka viņš var būt ar Dievu un vienlaicīgi grēkot. Tas nav domāts gadījumos, kad kāds kaut kur grēko un pēc tam nožēlo vai nepārtraukti “pa kluso” grēko, bet gan tad, kad ir vesela draudze vai konfesija, kas atzīst šo mācību. Mācību, kad cilvēki neuzņemas atbildību, sauc par gnosticismu. Viņi uzskata, ka gars ir tik ļoti nošķirts no miesas, ka miesa var darīt, ko vēlas, bet gars ir ar Dievu un glābts. Diemžēl šī mācība ir izplatīta visā pasaulē, un Jēzus par to saka: “Es ienīstu nikolaītu darbus!”

Apustulis Jānis, apmēram, 95.gadā mūsu ērā atradās izsūtījumā uz Patmas salas, kur viņš bija par evaņģēlija sludināšanu, nevis par saviem grēkiem. Viņš cieta kā kristietis, kā apustulis, kurš nesa evaņģēliju, kurš satricināja tā laika globalizēto pasauli, un tie cilvēki, kas bija pie varas, centās atbrīvoties no kristiešu draudžu vadītājiem – ja noņem galvu, tad izjūk draudze. Tā Kunga dienā jeb svētdienā Jānis, atrazdamies Patmas salā, pēkšņi dzirdēja balsi no debesīm kā bazūni skanam, viņš pagriezās un redzēja briesmīgu tēlu garā tērpā ar zelta jostu ap krūtīm, tam acis bija kā uguns un mati – balti kā vilna, no mutes tam izgāja abpusgriezīgs zobens, un kājas bija kā izkausēts zelts, un tā balss bija kā lielu ūdeņu balss. Rakstīts, ka šis tēls bija līdzīgs Cilvēka Dēlam, tātad Jēzus, kurš atradās septiņu lukturu vidū un rokās turēja septiņas zvaigznes. Septiņas zvaigznes simbolizē septiņus mācītājus, bet septiņi lukturi – septiņas draudzes Mazāzijā, tagadējās Turcijas rietumu teritorijā. Tas bija vēstījums, kas adresēts konkrētām septiņām draudzēm. Tas nebija Jāņa izdomājums, bet caur parādību Svētais Gars ar eņģeļu palīdzību atklāja kādas lietas, ko Dievs grib darīt zināmas draudzei. Kā jau iepriekšējā svētdienā minēju, Atklāsmes grāmatā bieži ir redzams cipars septiņi, kas simbolizē, ka šī vēsts nav domāta tikai septiņām draudzēm, bet arī visām draudzēm mūsdienās. Ko Gars saka draudzēm? Un vēl viens pierādijums tam, ka šis vēstījums nav domāts tikai konkrētajām septiņām draudzēm, ir tas, ka Jānim Dievs lika rakstīt. Tā tapa Atklāsmes grāmata, kas ir vēstījums arī mūsdienu draudzēm, tātad arī draudzei “Kristus Pasaulei”! Tas ir vēstījums Latvijas draudzei, Eiropas draudzei un vispasaules kristiešu draudzei, neatkarīgi no denominācijām un konfesijām, ādas krāsas un atšķirībām.

Atklāsmes grāmata ir ļoti grūti saprotama un ir balstīta uz dažādiem neizprotamiem simboliem, bet pati vēsts patiesībā ir ļoti vienkārša. Arī šajās trīs nodaļās, kas aprakstītas, lietojot simbolus, patiesībā ir atrodamas tikai piecas vienkāršas, bet svarīgas lietas, ko Dievs šodien grib mums pateikt:

1. Darbi;

2. Viltus mācības, kas šajā gadījumā ir nikolaītu mācības, Jezabeles un Balāma mācību turētāji;

3. Ilūzija;

4. Vajāšanas;

5. Balva.


Vajāšanas un balva.

Dieva Gars saka, ka ir gaidāmas vajāšanās, taču tas, kurš pastāvēs līdz galam, saņems balvu debesīs.

Vai zini, ka cilvēks var būt vergs, pašam nezinot par to? Ir kādi redzami cilvēki, piemēram, Hitlers, Staļins, Napoleons, kuri pakļauj un kontrolē, karo pret Dievu un cilvēci, notiek cilvēku dalīšana pēc rases, cilvēki tiek indēti, un ir redzams, ka ir konkrēts ļaunais spēks, ienaidnieks. Taču mūsdienās tie cilvēki, kas tiecas pēc globālas varas, nav redzami. Viņi ļoti aktīvi strādā un pieņemas spēkā, un zināšanas par to, kā pakļaut cilvēkus, kā kontrolēt cilvēku prātus, kā padarīt viņus par sev paklausīgiem un pelēkiem vergiem, kas izpilda tavas vēlmes, vienkārši izpildot savu funkciju, pieaug. Viņiem pakļaut vienu mazu Latviju ir absolūti nekas, jo šie cilvēki valda pār miljoniem un pat miljardiem. Šie cilvēki nav redzami, jo šodienas metodes, kā pakļaut valstis un tautas, ir mainījušās, un tāda vara kā Putinam ir akmens laikmeta pieeja, novecojis modelis, kā valdīt pār savu tautu, kā to izsūkt, pakļaut, kā aizliegt ticēt Dievam. Jaunās metodes ir daudz efektīvākas, jo ienaidnieks nav redzams, bet tu redzi viņu darbībā. Viņi panāk, ka cilvēks labprātīgi iet verdzībā, sagādājot tādus apstākļus, ka tu pat nezini, ka esi kontrolēts, bet tu reāli esi viņu vergs – tu skaties to, ko viņi grib, tu ģērbies tā, kā viņi grib, tu visu dari tā, kā viņi grib.

Nesen es noskatījos kādu video, kur politiķis uzdeva jautājumu: “Kam pieder Latvija?” Grūti atbildēt, citam ir bail atbildēt, bail publiski to pateikt, cits vienkārši neko nesaprot un nekad nesapratīs. Šis pats politiķis atbildēja, ka tā pieder skandināvu bankām. Pārsvarā mūsu valsti kontrolē skandināvu bankas, kā arī Sorosa fonds, vēl ir arī Krievijas ietekme, un, ja kārtīgi padomā, tad mums nepieder Latvija. Tev piedāvā dažādas izklaides, kādu iztikas minimumu, lai vari izdzīvot, un tu pat nezini, ka dari to, ko viņi vēlas, un ka tu dzīvo tieši tā, kā viņi vēlas, nevis tā, kā Dievs to grib vai kā tu pats vēlētos. Bieži kādi likumi vai direktīvas ne tuvu neatbilst tam, kā tu pats gribētu dzīvot, bet tev ir vienkārši jāpakļaujas.

Masu mediji runā tikai to, ko viņiem ļauj runāt, izņemot kādus nelielus, kuri nespēj neko ietekmēt. Ja kāds medijs sāk atklāt kaut ko par globālo varu un tam skatījumu skaits pieaug virs miljona, tad to sāk bloķēt pats Youtube, un būs ļoti jācīnās, lai saglabātu šo mediju redzamu. Pastāv vispasaules tīkls, kas kontrolē visu. Tiek uzskatīts, ka ir, apmēram, trīs simti ģimeņu, redzamākās no tām ir Rotšildi un Rokfelleri, kas ir radījuši banku sistēmu, savas ideoloģijas, bet kas patiesībā stāv aiz šiem cilvēkiem? Ja mēs skatāmies Bībelē, ko redzēja Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars? Viņš redzēja vīziju, un Danielam Dievs palīdzēja to izskaidrot. Ķēniņš redzēja tēlu ar zelta galvu, sudraba rokām un krūtīm, vēders un gurni tam bija no vara, stilbi bija no dzelzs un kājas no dzelzs un māla. Šim tēlam ir konkrēts skaidrojums Dieva vārdā, katra no tēla daļām simbolizē kādu impēriju – zelta galva ir Bābeles ķēniņš, toreizējās visas pasaules valdnieks, šis valdnieks uzcēla zelta tēlu, un visiem bija tas jāpielūdz, bet, kas to nepielūdza, to iemeta degošā ceplī. Ja ir šāda viena antikrista kontrole pār tautu, tad tauta pielūdz tos dievus, ko viņš liek pielūgt, un šāda gadījumā, ja tu esi dzīvā Dieva pielūdzējs, tad tevi vienkārši novāc. Nākamā, kas valdīja pasaulē, bija Persijas impērija, kuru simbolizē sudraba rokas un krūtis, pēc Persijas impērijas nāca Aleksandrs Lielais jeb Grieķijas impērija, kuru simbolizē vara vēders un gurni, pēc tam nāca Romas impērija, kuru simbolizē dzelzs stilbi, bet māla kājas sajauktas kopā ar dzelzi ir šodienas Romas impērijas paliekas, kas nozīmē, ka vairs nebūs nevienas vispasaules impērijas, tomēr būs daudz mēģinājumu atjaunot Romas impēriju. To mēģināja Hitlers, bet pagāja daži gadi, un viņš nomira. Viņš atnesa lielu ļaunumu, bet noteikti neiekaroja visu pasauli. Tikai pašās laiku beigās, un es domāju, ka tas laiks tuvojas, pie varas nāks antikrists, kurš valdīs tikai neilgu laiku, bet nesīs ļoti lielu postu, un pēc tam Jēzus nāks otrreiz. Globālās varas pastāv jau no Bābeles torņa celtniecības laikiem, kad cilvēki gribēja pakļaut visu pasauli zem vienas valodas un varas, bet Dievs to visu izjauca un sajauca visas valodas, jo Viņš ir par suverēnām valstīm ar savu valodu un nacionālitāti, kas ir brīvas un neatkarīgas un savā starpā sadarbojas, tā ir Dieva griba. Sātana griba ir globalizēt visu zem viena bezdievīga ķēniņa. Kas tad stāv aiz šiem visiem ķēniņiem, aiz globālistiem? Masoni un illuminati to sauc par Bafometu, bet mēs zinām, ka tas ir sātans. Ar ko cīnījās Elija? Ko viņš nogalināja? Kādus 450 priesterus? Tie bija Baala priesteri, un toreiz, ko ķēniņš teica, to tauta pielūdza. Zem tā visa slēpjas okultisms jeb sātana pielūgšana. Jau no pasaules pirmsākumiem, kad cilvēki krita grēkā, cilvēki ir centušies pielūgt vai Dievu, vai Luciferu. Ir cilvēki, kas bauda elkdievības sekas, bet ir tie, kas reāli pielūdz sātanu. Zem šīs globālās valdības stāv liels, okults jeb sātana pielūdzēju tīkls, kas ir illuminati, masoni. Arī Latvijā ir piecas ložas ar masoniem, bet nedomāju, ka tās ir ļoti ietekmīgas, visticamāk viņi paši nezina visu, kas tur notiek. Bet pasaulē prezidenti Obama, Bušs, Hilarija Klintone – tie ir masoni, – un tas arī nav liels noslēpums. Tas ir globāls tīkls, sātana pielūdzēji, kas ar banku, finanšu palīdzību un okultisma palīdzību cenšas pakļaut visas tautas.

Ir desmit punkti, ko pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem pieņēma globālisti, lai tos īstenotu. Ja kādam tos nolasītu pirms divdesmit gadiem, visticamāk, ka to neuztvertu nopietni, bet tagad ir vērts paskatīties un padomāt, kas notiek pasaulē un Latvijā un kā tas ir saistīts ar šo globālo valdību. Padomā un salīdzina, un man liekas, ka Putins nav nekas atsevišķs šajā globālajā sistēmā, tur katram ir sava loma – neredzamais terorisms, lai cilvēki paši sev prasītu aizsardzību un kontroli. Tu zini, ka tad, kad nogāza Dvīņu torņus, arī tepat, Krievijā, spridzināja, un uz īsu brīdi medijos parādījās ziņas, kurās sasaistīja Amerikas un Krievijas specidienestus. Viss ātri vien pazuda, kas norāda uz to, ka tas bija mākslīgi uzpūsts terorisma drauds, lai cilvēki paši prasītu kontroli un būtu legāls iemesls izveidot organizācijas, kas bez tiesas un faktiski pretlikumīgi varētu kontrolēt cilvēkus – izsekot, noklausīties, arestēt, – tas nedaudz atgādina čekistu metodes. Lūk, desmit punkti:

1. Izņemt Dieva Vārdu no izglītības sistēmas. Kas šobrīd notiek izglītības sistēmā? Tepat, Latvijā, Dieva Vārdu no mācību grāmatām izņem ārā. Ir visums, augstākais spēks, bet nekādā gadījumā Jēzus vai pat Dievs.

2. Novākt vecāku varu pār bērniem. Kas notiek mūsdienās – vai vecākiem ir vara? Mīļie vecāki, jūs pat nezināt, ka pēc likuma jūs neesat mamma un tētis, bet gan vecāks nr.1 un vecāks nr.2, tev vairs nav varas pār savu bērnu. Dažādās valstīs tas tiek ieviests dažādā apjomā. Latvija vēl kaut kādā mērā turās, bet pēc likumiem dokumentos nav vairs ne mammas, ne tēta. Ir ļoti daudz plakātu, kas ziņo, ka jāglābj bērnus, medijos, kas noteikti ir cenzēti, ziņo pārsvarā par to, ka sievietes un bērni ir apdraudēti. Patiesībā mūsdienās bērni dara, ko grib, un vecākiem nav varas pār bērniem, viņiem vairs nav nekādu mehānismu, kā audzināt vai disciplinēt. Rezultātā aug tāda paaudze, kas sūdz tiesā savus vecākus un neciena autoritātes. Tā ir neaudzināta pelēkā masa. Kāpēc tāda vajadzīga? Lai varētu vieglāk tevi kontrolēt, lai varētu vadīt tevi.

3. Iznīcināt kristīgo ģimenes struktūru. Tā ir ģimenes strktūra, kurā ir tētis, mamma un bērni, nevis mamma un mamma vai tētis un tētis. Viņi vēlas iznīcināt tādu jēdzienu.

4. Abortu legalizācija un seksuālo normu pārskatīšana. Tajā iekļauta bērnu seksualizācija. Vai tas notiek mūsdienās, vai aborti ir legāli? Sen jau!

5. Šķiršanos padarīt vieglu un pārmācīt cilvēkus vispār par laulības ideju – ka laulība ir kaut kas novecojis, neinteresants un nevajadzīgs.

6. Homoseksualizācija. Gendera ideoloģija, kad jau no mazotnes tiek audzināts bērns, kurš nezina, kas viņš ir – puisis, vai meitene. Tādā veidā aug kroplīgi, psihiski traumēti un viegli vadāmi cilvēki.

7. Demoralizēt ar mākslas palīdzību. Ar kādas mākslas? Holivuda, mūzika, MTV... Cik man zināms, MTV ir masonu veidots kanāls. Kristīgās grupas nekur augstu nevar tikt, var dziedāt draudzēs, bet nekur tālu nevar tikt. Eirovīzijā, starpcitu, nesen pretendēja iekļūt vairākas kristīgās grupas. Viņi labi dziedāja, bet neviena tur netika, jo tas nav iespējams. Ja arī kādreiz kāds kristīgs mūziķis būs redzamāks, tad tikai tāpēc, lai citi domā, ka ir brīvība. Nav demokrātijas, ir pilnīga cenzūra. Ir dziedātāji, kas ir atklāti paziņojuši, ka ir pārdevuši savu dvēseli velnam. Piemēram, Beyonce, Madonna ir reālas sātanistes, kas nekautrējas skraidīt plikas pa skatuvi. Visi šie mākslinieki sēj izvirtību un demoralizāciju, kas ved pie izvirtības, naida, dzimstības samazināšanās.

8. Masu mediju izmantošana smadzeņu skalošanai. Tas nozīmē nopirkt lielākos masu medijus un laist caur tiem sev nepieciešamo informāciju.

9. Popularizēt “New Age” kustību kā kristīgās ticības aizvietotāju. Lai gan es neko daudz par “New Age” nezinu, ir skaidrs, ka tie ir nikolaīti un viltus mācītāji.

10. Visus šos punktus ieviest visās valstīs ar likumu un piespiest draudzi to pieņemt. Lūk, kāds ir globālistu patiesais mērķis – piespiest kristiešu draudzi šos punktus pieņemt ar likumu, faktiski ar varu. Lūk, kāpēc ir Stambulas konvencija, kuru nepieņēma tikai tāpēc, ka draudze uzstājās. Vienīgais šķērslis, kas traucē velnam realizēt savus plānus šeit, virs zemes, ir draudze. Un šie cilvēki nešķiro, vai tā ir dzīva draudze vai nedzīva draudze.

Vai tu vari šodienā saredzēt visus desmit punktus? Tas viss patiešām notiek, un vēstījums septiņām draudzēm ir, ka būs vajāšanas, un tas, kurš pastāvēs līdz galam un uzvarēs, tam Dievs dos balvu. Dievs nesola, ka dos virs zemes labklājību par to, ka pastāvēsim ciešanās, ka darīsim Viņa darbu, Viņš saka, ka par to būsim debesīs. Viņš saka, ka, darot Viņa darbu, tu iemantosi debesis! Ja ne, tad tavs lukturis tiks izsviests. Lūk, vēstījums septiņām draudzēm, kas ir vēstījums visām mūsdienas draudzēm – vajāšanas!

Ir vieta, kuru sauc par amerikāņu Stounhendžu, kur ir salikti milzīgi, vairākus metrus gari un vairākas tonnas smagi akmeņi līdzīgi kā īstajā Stounhendžā, un to ir uzstādījušas nezināmas personas. Ir skaidrs, ka tur bija visa šī apgabala elite, bet nav īsti skaidrs, kas to uzstādīja, un uz šiem akmeņiem ir arī desmit illuminati baušļi. Tie skaidri redzami, bet neviens jau neatzīsies, ka tie ir tieši illuminati baušļi. Lūk, pirmais bauslis: “Lai virs zemes nekad nav vairāk par 500 miljoniem iedzīvotāju!” Varbūt tu esi dzirdējis “Zelta miljarda” teoriju? Bet te jau ir runa vairs tikai par 500 miljoniem. Otrais bauslis: “Gudri regulējiet dzimstību!” Pēdējais viņu bauslis: “Neesiet vēzis (audzējs) zemei!” Tātad pastāv pasaulē bagātāko cilvēku grupa, kuru mērķis ir samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu līdz vienam miljardam. Šajā bauslī bija pat runa par 500 miljoniem, tas ir vēl trakāk. Šajā miljardā ietilptu elite, kas kontrolē visu, un pārējie – pelēkā masa, kurus kontrolē, un viņi vēl priecājas par to. Jau sen ir izrēķināts, ka pasaulē ļoti strauji aug cilvēku skaits un ka dabas resursi visiem nepietiks. Un šī elite ir izskaitļojusi visu, izdomājusi savus mērķus un strādā pie tā, lai visi pārējie viņiem kalpotu, to vieglāk ir panākt ar krietni mazāku pasaules iedzīvotāju skaitu, tāpēc jau desmit punktos bija pieminēts homoseksuālisms, abortu legalizācija, kas krietni samazina dzimstību. Vēl viņi lieto ĢMO (ģenētiski modificētu pārtiku), lai ietekmētu cilvēku dzīves ilgumu caur to, ko cilvēki apēd. Neesi pamanījis, ka pie mums lauksaimniecība pamazām tiek iznīcināta? Tas ir, lai panāktu, ka mēs ēdam tikai to, ko viņi dod, tādā veidā viņi mūs kontrolē pat caur pārtiku! Tas vēl nav viss. Mūsdienās arvien vairāk tiek popularizētas dažādas vakcīnas. Bils Geits publiski pateica, ka var, apmēram, par 5-10% atrisināt pārapdzīvotības problēmu ar vakcīnu palīdzību, un viņš pats to arī sponsorē, palīdz speciāliem institūtiem un augstskolām, kas veido šīs vakcīnas. Pēc tam var vērot pāragras nāves... Mūsdienās pat īstu maizi nevar nopirkt, un tad, kad tu samaksā vairāk, lai nopirktu naturālos produktus, visticamāk, ka tie nemaz nebūs naturālie produkti, tie tāpat ir apstrādāti ar dažādām ķīmiskām vielām, kas izraisa gan smadzeņu traucējumus, gan vēzi, gan citus veselības traucējumus. Arī alkoholisms un narkomānija tiek kontrolēti. Pēdējā laikā Latvijā es redzu, ka ļoti daudz tiek atvērtas arvien jaunas alkohola tirdzniecības vietas. Nav arī liels noslēpums, ka Amerikā narkotiku tirdzniecība ir saistīta ar specdienestiem, valsts to visu kontrolē – ierobežo vai palaiž nedaudz vaļā. Praktiski notiek mērķtiecīga cilvēku iznīcināšana un indēšana. Tas ir arī iemesls, kāpēc bērnudārzā meitenēm un zēniem liek pārģērbties, kāpēc viņiem māca, ka var izvēlēties, kas tu būsi – puisītis vai meitenīte.

Varbūt esi dzirdējis par amerikāņu žurnālistu, kuru sauc Alekss Džonss? Es noteikti iesaku paskatīties un domāju, ka liela daļa nopelnu par to, ka ievēlēja Trampu, pienākas tieši viņam, jo faktiski viņa medijs ir populārāks par CNN, tikai demokrāti un visi globālisti bloķē viņu. Ļoti daudz amerikāņu klausās viņu, un izskatās, ka Amerika šobrīd ir sadalījusies divās daļās – viena daļa tic visam, ko viņiem pasniedz, un tiek kontrolēti, bet otra daļa zina patiesību. Pirmie parasti domā, ka tie, kas stāsta patiesību, ir nedaudz jukuši, bet tu paskaties, kas notiek, uzmanīgi salīdzini to ar to, ko es stāstu, padomā pats! Arī, skatoties, kas mūsu valstī ir ar prezidentiem, var redzēt, ka šo cilvēku interesēs nav, lai valstij būtu prezidents, kurš ir spēcīgs līderis.

Ko Gars saka draudzēm? Gars saka draudzēm, ka ir globāli spēki, kas ir vērsti pret draudzi, un ka mums nāksies saskarties ar pretdarbību, bet, kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts.

Atklāsmes grāmata tika uzrakstīta 95.gadā. Tajā laika valdīja imperators Domiciāns, kurš izplatīja imperatora kultu jeb to, ka cilvēkiem bija jāpielūdz imperators kā Dievs. Tika uzcelti vairāki imperatora tempļi, arī pilsētās, kur bija kristīgās draudzes, centās izspiest Dieva pielūgsmi un ar likumu ieviesa imperatora pielūgsmi. Ja kāds atteicās pielūgt imperatoru, tad draudēja lielas nepatikšanās, pat nāves sods. Bet, kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts, arī vajāšanās. Es nesludinu, ka, ja ticēsi Dievam, tad tev būs daudz naudas, lieli biznesi un vēl daudz kas. Tas viss būs, bet tas nav svarīgākais, svarīgākais ir mūžīgā dzīvība! Tev būs mūžīgā dzīvība, ja pastāvēsi līdz galam bez kompromisiem.

Darbi.

“Efezas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū: Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis. Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies.” (Atklāsmes grāmata 2:1-5)

Pāvils uzslavēja Efezas draudzi par viņu pūliņiem. Viņi bija tikuši galā ar viltus mācībām, viņi kalpoja. Tāpat kā mēs, kuriem ir divas slavēšanas grupas, vairākas kalpošanas, mājas grupas ar neformālajiem pasākumiem, kur nāk draugi un arī cilvēki no ielas, kas dzird evaņģēliju. Bet Jēzus efeziešiem teica, ka Viņam ir tikai viena lieta pret viņiem – tas, ka viņi bija atstājuši savu pirmo mīlestību. Tālāk Jēzus turpina par to, lai viņi apdomā savu grēku, atgriežas, un, ja nē, tad viņu lukturis tiks nogrūsts. Mums taču arī draudzē it kā viss ir kārtībā, bet tomēr Jēzus saka: “Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību!” Tu varbūt domā, ka vairs NEJŪTI tādu mīlestību pret Dievu, kāda tev bija sākumā, bet runa nav par sajūtām, runa ir par DARBIEM! “Atgriezies un dari pirmos DARBUS!” Dari pirmos darbus! Tas nozīmē, ka tev pirmajā vietā ir personīgās attiecības ar Dievu, evaņģelizācija un kalpošana. Bieži vien cilvēki atgriežas pie Dieva un vairs neklausās pasaulīgu mūziku, neskatās pasaulīgus seriālus, bet pēc kāda laika vecie ieradumi atgriežas, cilvēks pierod pie Dieva žēlastības un pieļauj kādus grēciņus savā dzīvē. Tad nu atgriezies no šīm grēkiem un dari pirmos darbus!

“Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaītu darbus, ko arī Es ienīstu. (Atklāsmes grāmata 2:5-6)

Mīlestībai pret Dievu nav nekāda sakara ar sajūtām, galvenais ir darīt pirmos darbus. Mūsu draudzē ir mājas grupiņas. Padomā par to kāda tava grupiņa bija, piemēram, pirms pieciem gadiem, salīdzini, cik dedzīgi cilvēki bija sākotnēji un kā ir tagad, kā viņi dzīvo. Ja pazudusi sākotnējā dedzība, Dievs aicina atgriezties pie pirmās mīlestības.

“Un Smirnas draudzes eņģelim raksti: tā saka Pirmais un Pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs: Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš! Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu. ” (Atklāsmes grāmata 2:9-10)

Jēzus nesaka, ka dos tev naudu, mašīnu vai paklausīgu sievu, bet gan mūžības vainagu. Jēzus Smirnas draudzi uzslavē bez neviena aizrādījuma. Ir dažādas draudzes, mācītāji un cilvēki, kuriem Jēzus saka: “Malacis, tu, uzticamais un godīgais kalps, ieej Mana Tēva priekā! Tu esi bijis uzticams pār mazumu un Es tevi iecelšu pār daudzumu.” Bet ir arī tādas draudzes, kurai netiek veltīta neviena uzslavas.

Viltus mācības.

“Un Pergamas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam zobens abās pusēs ass: Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātana tronis, bet tu turies pie Mana Vārda un neaizliedz Manu ticību, arī Mana uzticīgā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur sātans mājo. Bet tas vien Man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balaama mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Israēla bērnu vidū, ēst elku upurus un piekopt netiklību. Tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji.” (Atklāsmes grāmata 2:12-15)

Pergamas draudze saņēma aizrādījumu par viltus mācību un arī uzslavas par to, ka draudze dzīvo tur, kur sātana tronis, bet pastāv uz Dieva Vārda. Viņu pilsētā burtiski atradās sātana tronis, arheologi atrada to. Tronis pašreiz atrodas Vācijā, un to atveda vēl pirms Otrā pasaules kara. Un tieši no Vācijas sākās holokausts, ebreju iznīcināšana un Otrais pasaules karš. Pergamieši dzīvoja ļoti okultā vidē, taču viņi tur pastāvēja. Ir iespējams ne tikai pastāvēt, bet arī augt un uzvarēt arī tur, kur atrodas sātana tronis.

“Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti: tā saka Dieva Dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam: Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem.” (Atklāsmes grāmata 2:20-23)

Mūsu draudzē netiek kristīti visi pēc kārtas, jo gribam redzēt šo cilvēku darbus, lai saprastu, vai viņi mīl Dievu vai nē. Kad es redzu darbus, tad varu kristīt.

Ilūzija.

“Un Sardu draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam septiņi Dieva gari un kam septiņas zvaigznes: Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo Es neatradu tavus darbus pilnīgus Mana Dieva priekšā! Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies! Ja tu nebūsi nomodā, Es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā Es nākšu pār tevi. Tev ir maz Sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes; viņi staigās ar Mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. ” (Atklāsmes grāmata 3:1-4)

Cilvēks dzīvo ilūzijā, domādams, ka ir dzīvs un karsti deg Dievam, bet patiesībā ir miris. Šeit var savilkt paralēles ar nikolaītu mācību, kur cilvēks dzīvo pasaulīgu dzīvi un tajā pašā laikā domā, ka ir ar Dievu. Tās nav savienojamas lietas, jo Jēzus vērtē pēc darbiem. Nevar tikai ticēt Dievam sirdī, ja tev ir ticība Dievam sirdī, tad tā parādās darbos. Sardos esot bijis cietoksnis, kuru nopostīja naktī ar viltību un nemanot. Efezas pilsēta bija kādas upes krastā, un šī upe izžuva, un pilsēta tika pārcelta citā vietā. Tāpēc Jēzus arī ir teicis, ka, ja tu neiekarsīsies un neatgriezīsies, Viņš nostums tevi tāpat kā šo pilsētu, un ne pašā labākajā vietā.

“Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti: tā saka Svētais, Patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz, un neviens neatver. Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt; tev ir maz spēka, un tomēr Manu mācību tu esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu. Redzi, Es došu tev no sātana sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo; redzi, Es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka Es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz; turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.” (Atklāsmes grāmata 3:6-11)

Filadelfijas draudzē ir atvērtas durvis. Tas, ka tur ir ebreji, vēl nenozīmē, ka tā ir Dieva tauta. Lasot Bībeli, var redzēt, ka viņi ir elku pielūdzēji, un šodien nekas nav mainījies.

Es internetā redzēju vienu sātanista liecību. No šī stāsta atceros situāciju, kad uz viņa pilsētu atbrauca jaunieši, kuri slavēja Dievu un sludināja evaņģēliju. Sātanists bija sašutis par to un nesaprata, kas ienākuši viņa teritorijā. Viņš gāja nolādēt šos kristiešus, gribēdams veikt savus rituālus, bet redzēja, ka apkārt šai grupai ir uguns siena, un viņš neko nespēja izdarīt. Bija vēl kāds gadījums, kad sieviete nāca pie viņa un samaksāja tūkstošus, lai viņš nogalina kādu konkrētu cilvēku. Sātanists bez problēmām pieņēma šo naudu un gāja veikt rituālus, lai nogalinātu šo cilvēku, bet tas nesanāca. Viņš ar sātanu runāja kā ar savu tēvu, bet tajā brīdī bija sašutis, ka šis spēks nedarbojas. Pie viņa atnāca sātans un teica, lai liek sievieti mierā. Burvis bija sašutis un negribēja pieļaut, ka kaut kas nesanāks, jo tad visi par viņu smiesies. Velns teica, ka Dievs viņam pateica, lai šo sievieti liek mierā. Sātans pakļaujas Dievam! Ir kristieši, kuri vēl apsver iespēju iet vai neiet uz baznīcu, bet bijušais sātanists regulāri bija velna baznīcā. Viņam bija personīgas attiecības ar sātanu. Un viņš smējās par kristiešiem, kuriem nebija regulāras personīgās attiecības ar Dievu.

“Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs.” (Lūkas evaņģēlijs 10:19)

Ja tu dzirdi, ko Gars tev saka, ja tu dzīvo Viņa dzīvi un esi kopā ar Viņu, ja tev ir peronīgās attiecības ar Dievu, tad tu esi neaizskarams. Tā tev būs ticēt un par sevi domāt, tikai nedzīvo ilūzijā! Savu spēku Kristū var pazaudēt, ja nav personīgas attiecības ar Dievu.

“Un Lāodikejas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas ir Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts.Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes. Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!” (Atklāsmes 3:14-19)

Šai draudzei nav nevienas uzslavas, jo ir iestājusies remdenība. Lāodikejas pilsētā ūdens nāca pa caurulēm no ļoti tāla avota. Turpat, blakus Lāodikejai, bija divas pilsētas, kur vienā no tām pa caurulēm nāca karsts ūdens, bet ortrā ieplūda auksts avota ūdens. Tie bija labi ūdeņi, taču Lāodikejā avots bija ļoti tālu, ūsensvads bija ļoti garš, un, kamēr ūdens atplūda līdz pilsētai, tas bija remdens un nedzerams. Kad uz pilsētu atbrauca ciemiņi un padzērās ūdeni, tie to izspļāva, jo tas nebija dzerams. Tāpēc Jēzus arī ir teicis: “Kaut tu būtu auksts vai karsts, bet tā kā tu esi remdens, Es izspļaušu tevi!” Cilvēks, kurš netic Dievam, ir auksts, un viņam ir iespēja atgriezties. Tas, kurš ir karsts, ar to viss ir kārtībā, jo viņam ir attiecības ar Dievu un viņš glābj cilvēkus. Remdens cilvēks ir tas, kurš domā, ka izdara pietiekami Dievam, bet patiesībā tā nav, un viņam nav regulārs personīgais laiks ar Dievu. Remdenība ir pretīga slimība, kas apdraud katru! Velns darbojas ne tikai caur globāliem tīkliem, politiku un citām lietām, bet arī kristiešu vidū, padarot kristiešus remdenus. Tāpēc Jēzus saka: “Iekarsies un atgriezies!” Tas nozīmē – dari darbus, kas saskan ar Dieva vārdu.

“Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.” (Atklāsmes 3:22)

Mēs saprotam, kas patiesībā notiek pasaulē, kā mums melo un pūš miglu acīs, kāds karš patiesībā notiek pret Dievu un Dieva draudzi, kā cenšas caur likumdošanu, masu mēdijiem un kultūru, mūziku un mākslu uzspiest mums savas vērtības, tāpat arī homoseksuālā kultūra, ko mums uzspiež ar varu, kas ir sātana rituāls. Bet mēs dzirdam, ko Gars saka draudzēm, un mēs sludināsim evaņģēliju. Mēs nebūsim remdeni un nedzīvosim ilūzijā. Lai kāda arī būs dzīve zemes virsū, mums ir balva debesīs.

“Paldies Debesu Tēvs, paldies, Svētais Gars, ka Tu atklāj mums patiesību Savā vārdā. Paldies, Dievs, ka mēs nebūsim skrūves kaut kādu cilvēku viltus spēlēs. Mēs stāvam par Tevi un Tavu valstību. Lai nāk Tava valstība, Dievs, un lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, tā arī mūsu draudzē un pie katra personīgi. Un paldies Dievs, ka Tu mums esi devis spēku būt pasaules uzvarētājiem, dzīvot tā, kā Tu gribi, Dievs, ka mēs varam augt un attīstīties. Paldies, Dievs, ka mēs varam dzīvot svētītā Latvijā. Mēs ticam svētītai Latvijai, mūsu tautai un mūsu zemei. Mēs ticam augošām grupām un draudzēm! Mēs ticam Tavai valstībai, Kungs!”

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Ko Gars saka draudzēm?” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments