Esi draudzē un Dieva aicinājumā.

Publicēja 2022. gada 1. nov. 14:17Elīna Ziediņa   [ atjaunināts 2022. gada 1. nov. 14:18 ]
Ziņas datums 01.11.2022.

Ak, Kungs, cik daudz gan man pretinieku! Cik daudz tādu, kas ceļas pret mani. Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli: "Tai pestīšanas nevaid pie Dieva!" (Psalms 3:2-3)

Kad Dāvids slapstījās no sava dēla Absaloma, kad dēls viņa ķēniņa valstī bija sacēlies pret viņu. Dāvids bija neapskaužamā situācijā, un viņš lūdza Dievu. Daudzi saka, ka tu esi bezdievis, tu nepareizi visi saproti, tu esi ne tajā draudzē, tu ne tā vadi draudzi, tu pārāk daudz esi aizrāvies ar politiku, tev vispār nav ko darīt politikā. Mums daudz kas pašam ir savs, tu esi ne tāds un tamlīdzīgi.

Bet Tu, Kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Skaļā balsī es piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna. (Psalms 3:4-5)

Problēma vēl nav atrisināta. Ja tu lasi psalmus, tad pievērs uzmanību, ka Dāvidam psalmos parasti ir risinājums. Ir žēlošanās, problēmas fiksācija. Lūk, ir problēma, lūk, es raudu, lūk, es saucu. Dāvids vienmēr saka, ka Dievs dzird viņa skaļo lūgšanu. Viņš konstatē un apliecina, ka problēma ir atrisināta. Jā, šobrīd ir grūtības, bet problēma ir atrisināta.

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo Tas Kungs mani sargā. Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. (Psalms 3:6-7)

Es mierīgi varu iet gulēt, man ir labs miegs, no rīta es pamostos, un es esmu drošībā. Tu esi drošībā, jo Tas Kungs tevi sargā!

No Tā Kunga nāk palīdzība, Tava svētība lai plūst pār Tavu tautu! (Psalms 3:9)

Lielai daļai kristiešu bērniem pat liek vārdu Dāvids. Kāpēc tieši šo vārdu? Tāpēc, ka tas ir viens no mīļākajiem Bībeles personāžiem. Tas personāžs, kas simpatizē, kas patīk kristiešiem, arī man patīk Dāvids. Viņš no pašas apakšas, no nicināma ganu zēna, izsitās līdz pašai augšai, viņš kļuva par ķēniņu. Ne jau tas bija viņa pašmērķis, bet Dievs bija ar viņu, tas bija Dieva prāts, tas bija Dieva plāns. Viena no atslēgām, kāpēc viņš tāds bija kļuvis, viņš bija stiprās personiskās attiecībās ar Dievu. Tas, kādas bija viņa attiecības ar Dievu, šis psalms to demonstrē. Viņš piesauca To Kungu un problēma tiks atrisināta, problēma jau ir atrisināta, kaut viņa vēl nav redzama fiziskā plāksnē. Tādas bija Dāvida lūgšanas. Viņam bija stipras, regulāras attiecības ar Dievu. Mūsu draudzes pamatā arī ir stipras un regulāras attiecības ar Debesu Tēvu caur Jēzu Kristu. Ja ir stipras lūgšanas, ja ir stiprs pamats lūgšanu dzīvei, tad tāda pati būs tava reālā dzīve. Kāda ir tava lūgšanas dzīve, tāda ir tava reālā dzīve. Dāvida lūgšanu dzīve bija stipra, karsta un arī viņa darbs un panākumi bija tieši tādi paši.

Man patika Mārtiņa liecība – atnāca uz draudzi un vienā momentā alkohols ir prom, narkotikas ir prom un ir jauna dzīve, un grib kalpot cilvēkiem. To dara Dievs. Ja tavs pamats būs tas, ko es mācu – personiskas attiecības ar Dievu, tad no tās padibenes, kur velns tevi bija ievilcis, tevi Dievs pacels augšā un pacels tādos augstumos, par kādiem tu šodien pat neuzdrīksties domāt. Starp citu, šeit priekšā stāv tāds viens piemērs, no pašas apakšas, un es negribu teikt, līdz pašai augšai, un ne jau pats galvenais rādītājs ir tas, ko tu esi sasniedzis sabiedrībā, bet jebkurā gadījumā tā ir Dieva svētība un tā ir liecība. Kāda ir tava lūgšanu dzīve, tādi ir tavi darbi un tāda ir tava dzīve. Dieva svētīta dzīve. Tāpēc es arī teicu, ka šīs dažas valstis, ko es redzēju, kurā cilvēki domā un laikam domā nedaudz citādāk nekā mūsu valstī pie varas esošās partijas. Ir iespējama Dieva svētīta Latvija. Ja Dievs spēja mainīt viena cilvēka dzīvi, ja mēs spējam no apakšas, ar Dieva palīdzību, pacelties līdz augšai, tad tieši to pašu Dievs var darīt ar cilvēku grupu, mūsu gadījumā ar latviešu tautu, latviešu nāciju. Spēj pacelties un būt par paraugu tautām sev apkārt. Viens ir personiskas attiecības ar Dievu un otrs ir draudze. Velns darīs visu, kā dabūt cilvēku nost no Dieva svētībām un vispār kā noraut ellē, tas ir dabūt cilvēku ārā no draudzes, tas arī ir efektīgākais paņēmiens. Ir dažādas metodes, kā velns to panāk. Viens ir aizvainojums, otrs – nogurums un vēl daudz dažādas metodes. Svarīgi ir, kā Bībele saka, ka draudze ir patiesības balsts un pamats šeit, virs zemes, kur Kristus ir galva, bet mēs Viņa miesa.

Ir neliela doma. Ir konservatīvi cilvēki, bet ir Dieva bērni. Ja Pēteris pieminēja austriešu miljardieri Dītrihu Matešicu, viņš viennozīmīgi ar tādām naudām ir ietekmējis gan tevi, gan mani. Cilvēkiem, kuru rokās ir sakoncentrēta vara un bagātība, nauda, tie ietekmē visus cilvēkus, bet tas nenozīmē, ka viņi pieder Dievam. Dievs viņu lieto, viņš pat ir kaut ko sadzirdējis, ka tā ir pareizi, iespējams no Dieva, viņš atzīst, ka ir Dievs, bet tas nenozīmē, ka viņš ir Dieva bērns, viņš ir konservatīvs. Man vienreiz viens adventistu mācītājs lasīja lekciju. Tur bija jautājums par ekumēnismu, lai viņš nāk piedalīties kopīgā pasākumā, viņš nolasīja man tādu kā sprediķi un galu galā pateica, ka ir Dieva diena un ka ir velna diena un, ja tu neturi Dieva dienu, tad tu turi velna dienu un ar tevi ir beigas. Es viņam vaicāju, ka vai es būšu ellē? Es zinu tādus mācītājus, kas saka, ja tu neturi sestdienas dievkalpojumus, negodā sestdienas, tad tu esi ellē, bet šis mācītājs teica tā, ka viņš neesot Dievs un viņš nevarot izšķirt, kur tu būsi vienas dienas dēļ. Tik daudz šis mācītājs izdarīja labi. Es domāju arī par šiem cilvēkiem, ir konservatīvi cilvēki, kas atnes labumu, kas atnes labumu arī draudzēm. Es nezinu, kur viņi un kurš un kā nonāks pēc šīs zemes dzīves, to izšķirs Dievs. Es zinu, ka Dievs ir galva un mēs Viņa miesa. Ja mēs neesam draudzē, tad mēs neesam Kristū. To es saprotu, tik daudz es saprotu, jo tas ir rakstīts Dieva vārdā. Tajā pašā laikā, protams, mēs nevaram burtiski tulkot, bet es domāju, ka ir ārkārtīgi bīstami būt konservatīvam, neesot draudzē, jo konservatīvisms nāk no draudzes, jo draudze ir patiesības balsts un pamats.

Un Ārona dēli, Nadabs un Abijs, ņēma katrs savu kvēpināmo upuru trauku un ielika tur uguni, un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni Tā Kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Tad uguns izgāja no Tā Kunga un tā aprija viņus, un tie nomira Tā Kunga priekšā. (3. Mozus grāmata 10:1-2)

Tikko divi Ārona dēli Nadabs un Abijs sadega svētnīcā, jo pienesa svešu uguni. Man tagad tieši ir iekritis Bībeles lasīšanā, ka Izraēls ir jau izgājis no Ēģiptes, viņiem ir Saiešanas telts, mākonis dienā, uguns naktī. Viņiem ir nenormālākā bauslība, kurš to visu varēja ievērot, jo priekš mums šodien, tas ir nesaprotami. Paldies, Dievam, ka atnāca Kristus un teica, ka šis viss vairs nav vajadzīgs. Paliek tikai Dieva baušļi – mīli Dievu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Tas, no kādiem traukiem tu dzer, kā tu mazgājies, tevi ietekmē, bet tas neietekmē tavu mūžīgo dzīvību, dažādi rituāli un šķīstīšanās, upuru pienešanas, ārprāts kaut kāds, kur viņi visi to paspēja izdarīt. Priesteriem bija jāpienes konkrētā veidā konkrēta uguns, ko viņi neizdarīja. Viņi sadega Dieva svētnīcā, tā bija Dieva uguns. Viņus iznesa ārā sadegušus. Pēc tam, kad tas notika, citi Ārona dēli ēd grēka upura gaļu, ne tur, kur viņiem bija paredzēts ēst.

Kāpēc jūs neesat ēduši grēka upura gaļu svētā vietā? Jo tas ir augsti svēts, un jums tas bija iedots, lai nestu draudzes grēkus un lai izdarītu salīdzināšanu viņu labad Tā Kunga priekšā. Redzi, viņa asinis nav ienestas svētā vietā; jums tas bija jāēd svētā vietā, kā es jums esmu pavēlējis!” (3. Mozus grāmata 10:17-18)

Tikko divi Ārona dēli bija nodeguši un nākamie dēli nedarīja to, ko teica Mozus. Viņi nedara tā, kā Mozus to nolicis kalpošanā un draudzē. Tas, kas notiek valstī un draudzē, ir atkarīgs no draudžu līderu norādījumu izpildīšanas. Pateikšu vienu lietu, kura būs priekš pieaugušiem cilvēkiem. Ir daudz un dažādas draudzes, un ne visi to saprot. Cilvēki uzskata, ka viņus vada Dievs. Un, esot draudzē, tevi arī vada Dievs. Kādā veidā? Tu lasi Bībeli, klausies mācītāja sprediķus, salīdzini ar Dieva vārdu, uzklausi padomus, lūdz Dievu un izdari lēmumus savā dzīvē tādus, kā vēlās Dievs, vai tādus, kurus nevēlas Dievs. Ja tu pakārto savu dzīvi Dieva vārdam, tad Dievs tevi var svētīt. Kā tiek vadīta draudze? Tas, kas notiek draudzē, ir 100% atkarīgs no mācītāja. Mozus deva norādījums, Ārona dēli neizpildīja un nodega. Kāpēc tik ļoti bargi? Laikam mums par brīdinājumu un saprašanu, cik svarīgi, kā Dievs vada draudzi. Zini, kāpēc tu esi stiprā draudzē? Tāpēc, ka draudzi vada stiprs mācītājs. Tas, ka draudze ir Dieva vadīta, atkarīgs no tā, vai mācītājs ir Dieva vadīts. Kā tad Dievs vada? Mācītājs pats atklāj, lasa Bībeli, lūdz Dievu un pats uzdrīkstas darīt lietas, maksāt cenu, iet Dieva plānā un gribā.

Braucu uz draudzi un bija reklāma par to, ka vari kļūt zemessardzē par instruktoru. Bildē bija viens vīrietis un divas meitenes. Es nekad nevelētos iet pie šīm jaunajam meitenēm instruktorēm. Neviena sieviete nav varējusi iziet speciālās uzdevumu vienības normas, jo tas nav sievietes darbs. Tā ir tikai teorija, ko viņai iemācīja, praksē tas nestrādā. TikTok redzēju cilvēku, kurš stāstīja ļoti labu salīdzinājumu par divām smadzeņu puslodēm, viena atbildēja par emocijām, otra par – prātu. Vīriešiem viss ir kārtībā, viņi ieslēdz vienu pusi un otra ir mierā, bet sievietēm viss ir citādāk, tiklīdz ir kāds lēmums, tā abas puses sāk lēkāt. Un viņas pašas vairs nesaprot, kura puse strādā, viss kā vienā putrā. Piedodiet, meitenes, šeit ir tāda draudze, kur jums tiek pievērsta liela uzmanība, vīrieši bieži vien paliek ēnā. Es tev pateikšu ko tādu, no kā tu noģībsi, citi par šo mēdz apvainoties, bet mani teicieni ir patiesi, kaut reizēm skarbi. Sieviete bez stipra vīrieša ir absolūta nulle. Un tas piemērs par divām meitenēm instruktorēm, armijā sievietes, nu kas par valsti! Un ko darīt? Gan tai nullei, gan tev ir jānāk draudzē, kuru vada nevis stipra meitene, bet stiprs vīrietis. Tā ir iekārtojis Dievs, citādi nav iespējams. Un nevajag man piemērus par Anglijas karalieni, tāpat nomira, un viņai apkārt tāpat bija stipri vīrieši. Sieviete krīzes brīžos nav spējīga vadīt savu dzīvi, ja viņai nav vīrieša, kurš pateiks, kā rīkoties. Draugi, tas nav iespējams, lai arī kā liktos, cik viņa ir stipra. Un tās sievietes, kuras ir izdomājušas, ka var pacelt savu vīru, jūs nevarat pacelt savu vīru, tikai mācītājs var pacelt jūsu vīru. Svarīgi, lai tu esi draudzē, kur ir Mozus, kur Mozus ir saņēmis no Dieva. Tā ir vīrieša lieta, ka draudzē tas tiešām tiek ieviests. Sekot līdzi, lai draudze dodas pareizā virzienā, lai Dievs var svētīt draudzi un katrs cilvēks var būt Dieva svētīts. Ir kāda krievu filma par bataljonu, kur bija sievietes. Zini, kas cīņā notika ar šīm sievietēm? Vīriešu rotas pretinieks viņām staigāja pāri tā kā bērniem. Tas nav sieviešu darbs, sieviešu darbs ir labi izskatīties un ne tikai, protams. Es vairāk runāju par vadību augstākos līmeņos. Katrā draudzē, katrā organizācijā, tieši augšējais cilvēks, mācītājs. Rodas jautājums, vai viņš ir ciešās attiecībās ar Dievu un vai viņš ir pieņēmis izaicinājumus no Dieva, sapratis, kā iet tālāk. Tieši tā vide tevi ietekmē. Es tikko atgriezos no siltajām zemēm. Kāds paliek mācītāja ķermenis, kad viņš iegremdējās aukstā kalnu avotā? Auksts. Un kāds paliek karstos avotos? Karsts. Un ja tevi ietekmē ilgstoši ar karstu vai aukstu, tad tās ir beigasDraudzes uzdevums ir – katram būt karstā draudzē, kas iet pareizā virzienā, kas ir pareizi vadīta. Es saprotu, ka kāds to iztulkos pa savam, bet tas ir Dieva vārdā. Bez draudzes mēs ejam uz to nulli, un ja arī ir sasniegumi ārpus draudzes, tad tas nav svarīgākais, svarīgākais, kur tu pavadīsi mūžību. Man ir tā kā Pēterim, kad dalīja to nepārliecinātību, tad es nebiju mājās.

Tas ir labi, ka mēs to varam saprast, cik svarīgi ir mācītājs, cik svarīgs katrs cilvēks, cik svarīga katra sieviete, cik svarīgs katrs vīrietis draudzē, stiprā draudzē, kad mēs kopā ejam vienā virzienā.

Un redzi, divi akli sēdēja ceļmalā; kad tie dzirdēja Jēzu garām ejam, tie brēca un sacīja: “Kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums!’’ Bet ļaudis apsauca tos, ka tie klusu ciestu; bet tie brēca vēl vairāk un sacīja: “Kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums!’’ Un Jēzus apstājās, pasauca tos un sacīja: ‘’Ko jūs gribat, lai es daru?’’ Tie saka uz viņu: “Kungs, ka mūsu acis tiktu atdarītas.’’ Jēzum palika viņu žēl, un viņš aizskāra to acis, un tūdaļ kļuva atkal redzīgi un viņam sekoja. (Mateja evaņģēlijs 20:30-34)

Vai draudze var brēkt vēl vairāk, ja mācītājs saka nebrēciet, viņš māca no kanceles par pazemību, par skaistu lēnprātību, mēs nevaram bļaut, mēs nevaram politikā līst, mēs nevaram darīt tādas lietas. Un ja jūs to nevarat darīt, tad Dievs nevar teikt: stop, aiciniet viņu šurp, ko jūs gribat, lai es jums daru. Kad Jēzus dzirdēja šo brēkšanu, bet ļaudis teica cietiet klusu, bet Jēzus sadzirdēja: stop, paaiciniet viņus. Citā rakstvietā aklais Bartimejs: ko tu gribi, lai es tev daru? “Ka es varu redzēt. Un tava ticība tev palīdzējusi, esi redzīgs. Un, slavēdams Dievu, sekoja Kristum.”

Ja mācītājs saka klusu tad, kad ir jābrēc, vai Dievs var svētīt? Kāpēc es to piemēru minēju par nulli? Redzi, mēs kā draudze esam viņa vadīta, mēs kliedzam, kad ir jāizdara kāda konkrēta lieta, mēs to izdarām, varbūt ne tik ļoti populāri, bet mēs to izdarām. Redzi, 34. pantā: “Viņš aizskāra acis un tie tūdaļ kļuva redzīgi un viņam sekoja.”

Mums draudzē ir īpašs uzdevums, kuru ne visu saprot, kāds var pat nosodīt, un katram draudzes dalībniekam Dievs īpaši pieskarsies un īpaši svētīs. Tu esi svētīts! Un paldies visiem katram par darbu, ko jūs darījāt, par video, ko jūs ierakstījāt, par jebko.

Es tā domāju, kas ir draudze, redzot dažādus tempļus Grieķijā, visas tādas maziņas baznīcas, Eiropā un Polijā tādas milzīgas, vai tad draudze ir šī vieta, kur cilvēki iet, vai draudze ir šo cilvēku kopums, kas ir vienā mērķī, kas ir pareizi strukturēta un vadīta? Lūk, kas ir draudze. Jēzus pieaicināja savus 12 mācekļus, Jēzus konkrēti pateica savu mērķi: “Tu esi klints, Pēteri, uz kuras es celšu savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt,” nevis indivīdus, cilvēkus velns neuzvarēs, bet draudzi neuzvarēs, tos, kas draudzē. Varbūt kāds lepnu paceltu galvu iziet ārā no draudzes un tagad ir panākumi, skatieties visi, kādi man tagad ir draugi un kādi man tagad ir panākumi, bet Jēzus saka: “Ko līdz, ja iemantosi visu pasauli, bet pazaudēsi savu dvēseli, izejot no draudzes?” Tāpēc viens ir personiskas attiecības ar Dievu un otrs draudze, tās ir lietas, ko nekad nevar atstāt.

Šajā trīs nedēļu ceļojums biju nedaudz apslimis, tā arī braucu tālāk, darīju tās lietas, kas ir jāizdara, esi šajā saulē, esi šajā ūdenī, dari. Tieši tas tevi stiprinās, tev nevajag nekādus pasaulīgus ieteikumus, kas nav interesanti priekš tevis, nebūs svarīgi priekš tevis.

Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību; tāpēc Dievs, tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem. (Ebrejiem vēstule 1:9)

Mēs esam ienīduši, tu esi ienīdis taisnību vairāk par netaisnību, ne tikai individuāli, personīgi savā dzīvē, bet mēs kā draudze esam arī ko panākuši. Un Dieva vārds saka, ka tiksi svaidīts ar prieka eļļu vairāk par saviem brāļiem. Uzvar jau komanda, nevis indivīds.

Ja saka: “Šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsiet, neapcietinait savas sirdis kā sarūgtinājumā!’’ Kuri no dzirdējušiem sajuta rūgtumu? Vai ne visi, kas Mozus vadībā bija izgājuši no Ēģiptes? Par kuriem viņš bija sašutis četrdesmit gadu? Vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas kritušas tuksnesī? Par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet viņa atdusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši? Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. (Ebrejiem vēstule 3:15-19)

Kāpēc šī paaudze 40 gadu laikā izmira tuksnesī? Tas notika ar cilvēkiem, ko Dievs bija izvedis no Ēģiptes zemes, ne tāpēc, ka kāds nepareizu rituālu veica, ne tāpēc, ka kāds kaut ko nepareizi izdarīja.  Bija čalis, kurš gribēja kristīties, bet piedzērās, bet pēc tam viņš bija pie manis pienācis, es teicu, ka tev jātiek galā ar alkoholu un tad kristīsimies. Viņš var būt labāks nekā tas, kurš kristījās, es atceros, viņš man vienreiz teica, ka tiks ar to galā. Āmen! Tu tiksi ar to galā. Vai tāpēc, ka nekristīja, viņš dara šādas lietas, viņš ir nolemts pazušanai? Nekā tamlīdzīga, viņš ir ceļā uz apsolīto zemi. Šī rakstvieta runā nevis par to, ka kāds dzer, bet ka viņš ir palicis savā draudzē, ka viņš ir palicis aicinājumā. Aicinājums dara tevi stipru. Draudze dara tevi stipru. Tieši personiskās attiecības dara tevi stipru. Ja tu meklē pilnīgos cilvēkus, tu var turpināt visu mūžu meklēt, tu neatradīsi. Tu gribi precēties, un meklē ideālo sievieti, ideālo vīrieti, tādu nekad neatradīsi. Ideālu draudzi meklē, tādu neatradīsi. Ideālo mācītāju nekad neatradīsi, mācītājs meklē ideālu cilvēku draudzē, tādu nav. Ir tikai tie, kas tev seko, ar kuriem esi kopā un ej Dieva mērķos. Izraēls nevarēja ieiet neticības dēļ. Kas bija šī neticība? Nevis tas, ka kāds nepareizi dzīvo, bet ka viņi negāja aicinājumā.

Bet Kristus kā dēls pār viņa namu; viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. (Ebrejiem vēstule 3:6)

Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipri paglabājam līdz galam. Mēs esam draudze tik ilgi, kamēr ejam aicinājumā, draudze iet aicinājumā, kamēr mācītājs iet aicinājumā. Draudze nav vieta, kur tikai Bībeles skolā iet, tas ir pareizi. Draudze ir vieta, kas nes: “Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dzīvē un mūsu Latvijā.” Kamēr draudze iet aicinājumā, tikmēr viņa ir draudze. Es neesmu soģis, lai pateiktu, ka tas ir galīgi garām vai tas tur šādi, katram pēc viņa ticības, katram pēc viņa līmeņa, bet svarīgi būt aicinājumā. Izraēls izmira tuksnesī 40 gadu laikā tāpēc, ka viņi negāja aicinājumā. Tā kā personiskas attiecības ar Dievu un stipra draudze, stipri cilvēki, ja esam kopā, nulles šeit nav iespējamas. Jo papildus vērtību piedod tieši enerģija un svaidījums, ko dod Dievs, tev esot draudzē. Tu draudzē atrodi savu vietu, tu nekur neesi piespiests, ar ko tu varētu būt noderīgs, lai mēs kā draudze ejam aicinājumā. Katrs atrodam savu vietu. Vēlējos padalīties ar to, ko lasot Dieva vārdu, lūdzot sapratu, mani tas uzrunāja, cik jūs īpaši esat, cik īpaši mēs esam. Āmen!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Esi draudzē un Dieva aicinājumā!” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija

Comments