TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Dieva svētība un kā būt svētītam

Publicēja 2019. gada 2. apr. 20:21Līga Paņina   [ atjaunināts 2019. gada 3. apr. 04:21 ]
Ziņas datums 03.04.19.

Kā būt svētītam? Esmu izpētījis, kas ir Dieva svētība. Es zinu, ka man ir Dieva svētība, un ikvienam, kas seko Tā Kunga balsij, dzīvē ir svētība. Es par Dieva svētību domāju visu šo nedēļu, un man vispār bija labs laiks ar Dievu un tik daudz remu, ka nemaz nezinu, kur un ar ko tajās dalīties. Ja es stāstītu tās visas, sanāktu kādas trīs stundas, bet es dalīšos ar vienu, bet pārējās, kas uz sirds, pēc tam izšaušu grupiņā.

“(..) un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij (..)” (5. Mozus 28:2)

Pār tevi nāks visas šīs svētības! Tieši kādas tās būs, to mēs noskaidrosim, bet lielākoties katrs no mums saprot, kas ir svētība: tas ir kaut kas labs tavā dzīvē, Dieva labvēlība pret tevi, veiksme. Vai nav labi zināt, ka pār tevi nāks Dieva svētības? Vai nav labi to zināt ne tikai ar prātu, bet arī sirdī? Vai nav labi to arī just? Pār tevi nāks visas svētības! Tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij. Svētības tevī piepildīsies, ja būsi klausījis Dieva balsij. Mans iepriekšējais sprediķis bija par pazemību un lepnību. Es apskatījos savus sprediķus, un izrādās, ka man nesen tāds bija bijis. Bet šis pēdējais bija citādāks, es to nenokopēju no iepriekšējā. Katru Rakstu vietu es Bībelē meklēju no jauna. Lai gan Rakstu vietas sakrita, tur bija citādāk uzcelts sprediķis, ar citiem piemēriem un citu tēmu. Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību.” (Jēkaba 4:6) Svētības ir pazemīgajiem! Pazemīgie ir tie, kas dzird un paklausa Dieva balsij. Ne tikai dzird, bet arī paklausa Tā Kunga balsij.

Vai zini, kādēļ nogrima bēdīgi slavenais kruīza kuģis Titāniks? Tas tika uzcelts no vairākām daļām. Ja viena no šīm daļām tiktu pārplēsta, ūdens smeltos iekšā un piepildītu tikai to, jo starpsienas neļautu ūdenim ieplūst citās kuģa daļās. Tā arī notika, taču starpsienas bija uzceltas tikai līdz piektajam stāvam, jo augstāk jau atradās skaistas zāles ar dārgām lustrām. Tās bija zāles miljonāriem, kuri tur sēdēja, smēķēja cigārus, dzēra viskiju un sprieda par politiku. Kas tā būtu par zāli ar starpsienām? Tātad Titāniks nogrima cilvēku lepnības dēļ. Titāniks sadūrās ar aisbergu, ledus gabals to sadragāja vairākās vietās, vairākas kuģa daļas applūda, un pa augšu ūdens smēlās tālāk uz citām kuģa daļām. Kuģis nogrima greznības dēļ. Titānika projektētājs teica, ka pats Dievs šo kuģi nenogremdēs. Pats Dievs diemžēl to nogremdēja, bet ne jau stumjot kuģi ūdenī, bet tādēļ, ka cilvēki neievēroja kādus principus cilvēku un Dieva priekšā. Tāda ir Dieva kārtība: ja mēs neievērojam Viņa gribu, mēs grimstam. Kuģim grimstot, glābšanas laivās sasēdās 39 cilvēki, bet uzņemt varēja 80. Kas tas bija? Egoisms un nepietiekams skaits glābšanas laivu. Svētība ir tiem, kas klausa Tā Kunga balsi. Pār TEVI nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi KLAUSĪJIS Tā Kunga, sava Dieva, balsij. Ir Dieva balss, un ir paklausība tai.

Nesen es runāju ar kādu cilvēku, kuram ir savs uzņēmums. Viņš nopirka jaunu Mersedesu un divus gadus ar to braukāja pa servisiem. Viņš pazina visus Mersedesu meistarus. Tu pat vari nopirkt jaunu lietu un cerēt, ka tā nelūzīs, bet, ja nav svētības, tā plīsīs, lūzīs, un nevarēs atrast vainu, kāpēc ir problēma. Turpretī kāds cits nopērk ne tik jaunu BMW un vairākus gadus brauc bez taisīšanas. Tā ir Dieva svētība. Tu esi dzirdējis tādus apzīmējumus kā “nolādēta mašīna”, “nolādēta māja”? Kaut kas tajā visā arī ir, tas nav bez pamata. Motormuzejā Bauskā gids stāstīja par kādu Audi, kas ir nolādēts, jo visi cilvēki, kas to nopērk, nomirst. Tā nu šis Audi stāv muzejā, un labi, ka tur neviens nemirst. Cilvēki tam tic, un tas var būt saistīts ar lāstu.

Kas ir svētība? Skaidrojošā vārdnīca saka: Dieva labvēlīga ietekme, žēlastība no Dieva, saņemtā labvēlība, laime un aizsardzība; veiksme, labklājība, pārticība, kas ir iegūta ar Dieva gādību. To saka pat latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. Tas ir viss labais un panākumi tavā dzīvē. Dieva svētība nav kaut kas abstrakts. Tas nav tikai skaidrojums tam, ka tev labi veicas. Dieva svētība ir reāla substance. Substance ir objektīvā realitāte (pēc skaidrojošās vārdnīcas) jeb kaut kas reāls, īsts, sataustāms. Dieva svētība ir kaut kas reāls, pastāvīga un nemainīga matērija, viela, materiāls. Vārdnīcā rakstīts, ka pat kristīgajā Trīsvienības doktrīnā tā ir Pamatbūtne, caur kuru viss ir radies. Tā var būt arī fiziski neredzama, bet Dieva svētība ir reāla substance. Tā vai nu ir, vai nav.

Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā.” (1. Mozus 22:17)

Dievs to teica Ābrahāmam. Dievs izveda vienu cilvēku no kaldēju Ūras un uz viņa bāzes uzcēla Savu tautu Izraēlu, kuras turpinājums esam mēs. Caur Ābrahāmu Dievs radīja tautu, svētību šai pasaulei. Un Ābrahāmam Dievs iedeva reālu svētību, reālu substanci, kas bija pie Viņa. Par Ābrahāmu ir rakstīts, ka viņš bija bagāts – ar zeltu, lopiem. Kad viņa skaisto sievu Sāru kāds ķēniņš gribēja aizvest un ievest savā mājā, tad Dievs parādījās šim ķēniņam sapnī un pateica: Tu mirsi, ja neatdosi viņu atpakaļ! Ābrahāms dabūja atpakaļ savu sievu. Visur, kur Ābrahāms gāja, Dieva svētība, labklājība un apsardzība bija pie viņa. Ne bez grūtībām, bet Dieva svētība bija uz viņa. Vai tu gribi būt svētīts kā Ābrahāms? Bībele saka, ka mēs esam tādi.

Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka, lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu.” (Galatiešiem 3:13-14)

Mēs esam tie pagāni! Mēs neietilpstam oriģinālajā Izraēla nācijā, kuri visu ir atstājuši un pazaudējuši. Ābrahāma svētība nāk pār ikvienu, kurš tic uz Kristu. Tev ir Dieva svētība! Tev to vajag zināt, jo ikdienā apstākļi, cilvēki un ienaidnieki tevi spiež un cenšas iestāstīt, ka tu nekas neesi, neko nevari un tev nekas neizdosies. To saka tevis paša emocijas, šaubas, miesa, tāpēc ir svarīgi zināt patiesību, ka tev ir Dieva svētība un tev viss izdosies. Ņem šīs Rakstu vietas, liec sev priekšā lūgšanu laikā, atkārto tās pie sevis, ieliec tās savā sirdī. Pār tevi ir svētība, pār tevi nāks visas šīs svētības! Tā ir Dieva griba.

Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt.” (Psalms 40:6)

Diženas ir Dieva svētību pilnās domas par tevi. Dievs par tevi domā svētību pilnas domas. Tā ir Dieva griba, lai tu būtu svētīts. Varbūt, ka Dievs pieļāva, varbūt Viņš atļāva, varbūt Viņš grib, varbūt man nāks par labu slimība vai neveiksme…? Nē! Dievs domā par tevi kā par svētītu cilvēku. Viņš visus lāstus vērš par svētību. Dažādās problēmās un grūtībās Viņš tevi norūdīs, bet ne jau Dievs tev sūta problēmas, lai tevi trenētu. Dievs dod tev spēku un gudrību, ka tu tās izmanto kā tramplīnu uzvarai. Dievs grib tevi svētīt! Kādas tev var būt problēmas? Kāpēc gan lai tu nevarētu būt svētīts pilnā mērā?

Svētībai ir apjoms. Katrs no mums tiek svētīts dažādās pakāpēs, attiecīgi pēc tā, kā mēs paklausām Dievam. Katrs no mums tiek svētīts attiecīgi pēc tā, kā mēs domājam, jūtam un rīkojamies. Dieva svētība kaut kādā mērā ir atkarīga arī no tā, kādā ģimenē tu esi piedzimis. Bībele saka, ka pat tavi bērni būs svētīti. Ja cilvēks ir piedzimis ģimenē, kurā tic Dievam, viņam būs daudz lielākas iespējas būt svētītam, salīdzinot ar to, kas par Dievu neko nezina. Tā ir vecāku svētība. Es ticu vecāku svētībai, un es ticu arī vecāku lāstiem. Kāds cilvēks esot teicis, ka mums draudzē neesot Dieva klātbūtnes. Es gribu pateikt, ko es pie sevis nodomāju. Es katru dienu ņemu Rakstu vietas par svētību, lasu un domāju, lasu un domāju, un lūdzu Dievu. Mans secinājums ir tāds, ka nevis nav Dieva klātbūtnes, bet tu neņem un nebaudi no tās. Šeit ir Dieva klātbūtne, bet, draugs, tavā dzīvē nav Dieva svētības. Tu vari būt šeit, bet tavā dzīvē nav Dieva svētības. Tu vari būt labā vietā, bet nebaudīt Dieva svētību, jo tu klausies, filtrē un paturi tikai to, kas pašam izdevīgi. Vainīgs ir parasts slinkums, lūzera sindroms, vēlme pamainīt vietu… bet cūka arī Āfrikā ir tāda pati cūka. Un ko tu skaiti par Dieva klātbūtni? Skudriņas, slapināšanos? Es ar Dieva klātbūtni pirmkārt nedomāju emocijas, bet gan izmaiņas cilvēku dzīvēs! Tā ir reāla darbība, reāla Dieva valstības izplatīšanās!
Ja divdesmit gadu laikā uz draudzi atnāk divdesmit cilvēki, tad no kurienes var būt Dieva svētība? Dieva svētība ir reāla substance un reāli redzama cilvēku dzīvēs. Tie ir reāli cilvēki, kuri nodevušies Dievam, esot attiecībās ar Viņu, glābjot cilvēkus pasaulē un kalpojot. Savā lūgšanu kambarī es saņēmu vēsti garā no Dieva par to, ka mūsu draudze uzvārīsies un uzvārīs apkārtējo pasauli. Šo vēsti es arī pierakstīju, un tā skan šādi: “Tas būs kā lielais sprādziens, un radīsies veselas pasaules. Tā ir svētība, ka mēs augam laikā, kad visur viss iet mazumā.” Kad no Latvijas izbrauc cilvēki un tajā pašā laikā mēs augam, tā, draugi, ir Dieva svētība. Nemurgo, vadoties pēc emocijām, bet ieraugi to, kur ir Dieva svētība, un esi tajā vietā! Cilvēki brauc prom, bet mūsu draudze aug. Tā tik tiešām ir Dieva žēlastība. Paldies Dievam! Es lepojos ar jums, draudze!

Atceros kādu notikumu no tiem laikiem, kad vēl dzīvojām Limbažos. Automašīnu mēs vienmēr likām neapsargājamā autostāvvietā pie skolas, vienā konkrētā vietā. Kādā vakarā, atgriežoties no kalpošanas, pamanīju, ka mūsu vietā jau ir novietota cita automašīna. Nedaudz tālāk bija divas citas brīvas vietas. Kaut ko pie sevis nobubinādams, noliku mašīnu brīvajā vietā. Nākamajā rītā redzēju, ka mana mašīna stāv neskarta, bet tā, kas atradās manā vietā, kopā ar blakus esošajām bija nodegusi. Es nodomāju: “Laikam tā ir Dieva svētība.” Lūk, šādas situācijās ir Dieva svētība. Arī tad, ja mana mašīna būtu nodegusi, tā būtu Dieva svētība, jo man būtu jauna automašīna. Apzinies, ka tev ir svētība no Dieva!

“Un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij.” (5. Mozus 28:2)

Šo Rakstu vietu tu varētu izrakstīt un ņemt līdzi savā lūgšanu kambarī, lai pēc tās lūgtu. Par kādām svētībām šajā Rakstu vietā ir runa?

“Svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts būs tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis; svētīts būs tavu lopu auglis, tavu liellopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs grozs, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams. Un Tas Kungs tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā: pa vienu ceļu tie pret tevi izies, bet pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēgs.” (5. Mozus 28:3-7)

Šie svētību vārdi ir tieši tev. Tu būsi svētīts! Iedomājies, Dievs ikvienu ienaidnieku, kas pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā. Ir taču patīkami apzināties, ka Tas Kungs tevis dēļ nomira pie krusta un Tas Kungs tevis dēļ ir gatavs nonāvēt! Atceros kādu patīkamu momentu daudz gadus atpakaļ, kad vēl lietoju alkoholu. Sēdēju kopā ar draugu Fjodoru kafejnīcā pie galdiņa, un mums apkārt bija arī citi iereibuši apmeklētāji. Kāds vīrietis sāka bērt uz mani savas negācijas, un mans draugs Fjodors vienkārši piecēlās kājās, aizgāja pie tā vīrieša un piekāva viņu. Man bija patīkama sajūta par to, ka draugs mani aizstāvēja, jo es pats nebūtu tā izdarījis. Bet, vai zini? Arī Dievs tāds ir! Tavs Dievs tevi aizstāv, lutina, vada un svētī!

“Un Tas Kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un pie visa, pie kā tu liksi savu roku, un Viņš tevi svētīs tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos.” (5. Mozus 28:3-8 )

Dievs pavēlēs svētībai būt ar tevi tad, kad tu klausīsi Viņa balsij un staigāsi Dieva ceļus.

“Un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc Tā Kunga Vārda, un tās bīsies no tevis.” (5. Mozus 28:3-10)

Ja tev ir Dieva svētība, tad tu uz sevi neskaties kā uz kristieti, kurš ir nabadziņš un vārgulītis. Viss būs otrādi. Cilvēki tev apkārt jautās: “Kur tu ej?” Dodies cīņā uzvaras apziņas pilns! Tu leposies ar to, ka esi šajā draudzē un teiksi: “Es esmu draudzē “Kristus Pasaulei”!” Šis lepnums būs neatkarīgi no tā, ko cilvēki par tevi saka, jo tas būs tavā sirdī. Tu būsi lepns par Dievu un savu draudzi. Tu droši vari staigāt ar paceltu galvu, jo tev ir Dievs, Kurš tevi aizstāv. Un tu esi stiprā draudzē! Tu esi nepilnīgā, bet stiprā un labā draudzē, kas man ir ideāla ģimene.

“Un Tas Kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt. Bet, ja tu neklausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij, neturēsi un nepildīsi visus Viņa baušļus un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad pār tevi nāks visi šie lāsti, un tie tevi skars.” (5. Mozus 28:13-15)

“Tā Kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa paša pūlēm.” (Salamana pamācības 10:22)

Tikai nepārprotiet. Šeit nav runas par to, ka nebūtu jāstrādā. Ne bez darba, bet bez sevišķām pūlēm. Ir cilvēki, kas strādā trīs darbos un viņiem nepietiek. Ir citi, kuri strādā pat nepilna laika darbu to, kas viņam patīk, un viņam visam pietiek. Viens ir svētīts, un otrs nav. Vienam jābrauc uz ārzemēm, lai strādātu un nopelnītu, bet otrs paliek tepat un ir svētīts. Pirms pāris dienām biju Elkor veikalā. Tur ir mūzikas veikals, kurš agrāk atradās atsevišķi iekārtotās telpās, kurās varēja klausīties mūziku. Tagad šīs istabas ir aizvērtas ciet un viss apvienots vienā lielā veikalā. Aptuveni piektā daļa no mūzikas instrumentiem un aparatūras vairs nav. Ģitārists, kurš šajā veikalā strādā, tagad ir nelaimīgs. Agrāk viņš bija priecīgs, kad varēja strādāt savā kabinetā. Es viņam vaicāju: “Kā tev iet?” Viņš atbildēja, ka strādā šajā veikalā pēdējās dienas, jo nevar vairs izturēt šādos apstākļos, kad nav speciālas istabas un visu samazina. Šis ģitārists grib darīt to, kas viņam patīk. Lai gan alga nav liela, viņš jūtas laimīgs un svētīts ar to, ko dara. Var būt tā, ka cilvēks kādā konkrētā vietā ir svētīts un citā vairs ne.

Vai tu esi kādreiz bijis lādēts? Es atceros, ka kādreiz, kad jau pats par sevi biju nolādēts dzērājs un narkomāns, izejot no mājām, pie durvīm atradu atstātu sāls trauciņu. Pie sevis domāju: “Varbūt kāds ēda pie durvīm un aizmirsa?” Man bija tāda jocīga sajūta. Vēlāk es uzzināju, ka tādā veidā nolād. Es jau biju nolādēts pats par sevi, jo neklausīju Dievam un nedzīvoju Viņa gribā, bet vēl bija arī cilvēki pacentušies. Es dzērumā parasti sastrādāju dažādas cūcības, tāpēc kāds noteikti gribēja atriebties.

Ko darīt, ja tevi kāds nolād? Tev neko nevajag darīt!

Bet Tas Kungs, tavs Dievs, negribēja uzklausīt Bileāmu, un Tas Kungs, tavs Dievs, pārvērta tev lāstu par svētību, tādēļ ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi mīlēja.” (5. Mozus 23:6)

Cilvēku, kas turas pie Kristus, nevar nolādēt. Lai tik lād un raksta negatīvus komentārus un apvaino! Dievs to visu pārvērtīs materiālā svētībā. Lai burās! Tevi tas neskars. Āmen!

Kā iegūt Dieva svētību?

Iedomājies, cik labi! Tevi lād, bet viss tev nāk par svētību. Tu staigā smaidīdams, nekas tev no rokām ārā nekrīt, mašīna neplīst, bērni neslimo un viss ir ideāli.

1. Kristus upuris.

[...] derības asinis, ar ko viņš svētīts.” (Ebrejiem 10:29)

Tu saņem svētību ar Jēzus Kristus asinīm. Tajā brīdī, kad tu pieņem Kristu par savu Glābēju, Viņš iemājo tevī un tu Viņā. Jēzus asinis tevi šķīstī no katra grēka un Dievs svētībai pavēl būt ar tevi brīdī, kad tu ieaicini Jēzu savā dzīvē. No tā brīža, kad tu iepazini Dievu, ar tevi ir Viņa svētība. Kāpēc kāds tiek svētīts vairāk, kāds mazāk? Ir apjoms, cik tālu katrs pats izvēlas iet. Jo tālāk tu ej, jo lielāka cena jāmaksā. Tāpēc mēs arī neesam pietiekami svētīti, jo izvēlamies nemaksāt cenu, bet eksistēt tikai vienā līmenī. Es katram iesaku iet tālāk uz nākamajiem līmeņiem un vienmēr uz priekšu.

2. Personīgas attiecības ar Dievu.

Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs!” (Psalms 62:8 )

Tavas svētības avots ir Dievs. Tas nozīmē veidot personīgas attiecības ar savu dzīvības avotu. Tu esi pieņēmis Kristu un esi attiecībās ar Viņu, kuras pats veido. Viss, ko es šodien sludinu, ir nācis no attiecībām ar Viņu. Dievs runā un stiprina. Es tev nevaru izskaidrot, kā viss darbojas, bet Viņš svētī tevi tad, kad tu uzturi attiecības ar Viņu.

3. Dievs svētī caur cilvēkiem.

Un viņa tēvs Īzāks sacīja viņam: "Nāc klāt un skūpsti mani, mans dēls." Un viņš tam tuvojās un skūpstīja viņu, un viņš saoda viņa drēbju smaržu, un viņš to svētīja, sacīdams: "Patiešām, mana dēla smarža ir kā lauka smarža, ko Tas Kungs ir svētījis. Lai tad Dievs dod tev no debesu rasas un no zemes treknuma, un daudz labības un vīna. Un tautas lai smagi strādā tev, un ciltis lai zemojas tavā priekšā, un pats kļūsti pavēlnieks saviem brāļiem; tavas mātes dēli lai zemojas tavā priekšā; nolādēts lai tas, kas tevi lād, un svētīts, kas tevi svētī.” (1. Mozus 27:26-29)

Vai tu esi lasījis stāstu par to, kā Ēsavs pārdeva savu pirmdzimtību un Jēkabs to nozaga? Tēvs Ēsavam uzticēja mantot Dieva svētību un vadīt. Viņš atteicās, un to mantoja Jēkabs. Īzāks, Ēsava un Jēkaba tēvs, bija jau gados un lēnām devās uz debesīm. Tas, kuram viņš uzlika rokas, kļuva par vissvētītāko dēlu. Jēkabs pārģērbās par Ēsavu, uzvelkot zvērādas, un tuvojās tēvam. Tēvs jau bija akls, tāpēc dēlu atpazīt viņš varēja vien pēc smaržas. Jēkabs smaržoja pēc Ēsava, tāpēc tēvs, noticēdams viņam, svētīja dēlu. Tā bija liela svētība. Viņam tika viss – izcilība, līderība un mantojums. Vēlāk Ēsavs atnāca pie tēva, teikdams: “Tēvs, vai tev nav kaut kas palicis man?” Tēvs atbildēja, ka viņam bija tikai viena svētība, tāpēc Ēsavam īpaša svētība netika dota. Paskatoties vēsturē, var redzēt, ka Ēsava cilts neizcēlās ar to, ka bija svētīta. Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs bija svētīti caur Tēvu. Divpadsmit apustuļiem bija svētība caur Tēvu ne vien kā Dievu, bet arī kā cilvēku. Un šodien arī tu esi svētīts!

Vai esi lasījis par pravieti Bileāmu? Viņš tika nolīgts darbā, lai nolādētu Israēlu. Šim pravietim bija tāda vara, kas visur bija zināma. Ja viņš nolādēja kādu valsti, tā bija nolādēta. Ja viņš to svētīja, tā bija svētīta. Taču brīdī, kad viņš gribēja nolādēt Izraēlu, viņš sāka runāt svētības vārdus, jo Dievs neļāva nolādēt. Draugs, cilvēkiem un vārdiem ir vara. Tam, ko cilvēks izsaka, ir vara. Dieva valstībā ir tā iekārtots, ka mēs svētību saņemam attiecīgā kārtībā: ir draudze, mācītājs, vadītāji un kalpošanas. Kādā Rakstu vietā ir sacīts, ka tādam lai putni izknābj acis, kas savu māti un tēvu negodā. Vecajā Derībā bija teikts, ka bērnus, kas nepaklausa vecākiem, lai izved no mājas un viss ciems ar akmeņiem nomētā. Uz šodienu to var attiecināt tā, ka svētība nāk caur tiem, kas reāli iekļaujas draudzē un godā garīgās autoritātes.

4. Vide, kurā tu atrodies.

Mācītājs, līderi – lūk, garīgās autoritātes. Mēs kā draudze arī tiekam svētīti, godājot autoritātes. Tas nenozīmē, ka mums visiem jāskrien pakaļ un jāklanās, bet visam ir sava kārtība.

Šī ir svētība, ar ko Mozus, Dieva vīrs, pirms savas nāves svētīja Israēla bērnus.” (5. Mozus 33:1)

Ne pats Dievs parādījās cilvēkiem, bet Tas Kungs caur Mozu izteica svētības vārdus. Svētības vārdus var lasīt 5. Mozus grāmatā, 28. nodaļā. Lāstu vārdus vari nelasīt, ja vien tev nav problēmas ar grēkiem. Ja tev ir problēmas ar grēkiem, tad iesaku tev izlasīt arī lāstu vārdus, lai saprastu, kā beidzās tiem, kas neklausa. Kad Mirjama sacēlās pret savu vadītāju, kas bija Mozus, viņa uzreiz kļuva spitālīga. Viņa pazaudēja Dieva svētību. Bet tiklīdz viņa atzina savu kļūdu, Dievs viņu dziedināja. No katras bezizejas ir vismaz trīs izejas. Bet reizēm mēs to aizmirstam. Savukārt, par cilvēkiem runājot, Bībelē rakstīts: „Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru [..]” (1. Korintiešiem 7:14) Ir vīri, kurus ticīgās sievas noved tik tālu, ka viņi sēž svētdienā vieni pie televizora un skatās dievkalpojumu. Kādreiz viņi neskatījās, bet ar laiku viņi sāk ticēt. Lai arī kas nebūtu vīra galvā, viņam tāpat ir Dieva svētība caur sievu. Caur cilvēku ir Dieva svētība.

Mūsu draudzes kalpotājas Indras tēvam bija infarkts, un viņš bija miris vairākas minūtes. Visi viņa ģimenes locekļi, ieskaitot Indru, ir ticīgi, izņemot viņu pašu. Ģimenes locekļi par viņu lūdza Dievu, viņš izdzīvoja un šobrīd jau drusku staigā. Kādā dienā viņš piezvanīja Indrai un teica: „Paldies, ka lūdzāt par mani Dievu.” Tas parāda, ka neticīgajiem ģimenes locekļiem ir svētība caur ticīgām sievām, meitām un pārējiem ticīgajiem radiniekiem. Tomēr svētība caur cilvēkiem ir koks ar diviem galiem. Piemēram, ticīga sieva cenšas vilkt neticīgo vīru uz augšu, bet neticīgais vīrs velk viņu uz leju, un, diemžēl, uz leju vilkt ir vieglāk nekā uz augšu. Lai tu stipri pastāvētu savā ticībā, ir nepieciešama laba vide, laba draudze. Viss, kas tu esi šodien un kas uzlabojas tavā dzīvē, ir pateicoties Dievam, attiecībām ar Viņu un draudzei, kuru vada mācītājs. Draudze ir tā vieta, caur kuru tevi Dievs svētī. Lai gan draudzes mācītājs ir parasts cilvēks, Dievs visu ir salicis tā, lai Viņš varētu tevi svētīt. Tāpēc neaizmirsti godāt savus garīgos tēvus un mātes, jo viņi tev palīdz atklāt, kādas ir Dieva domas par tevi, ka tās ir dižas svētības domas. Kad mēs kādā jomā paceļamies, mums sāk likties, ka mēs visu paši zinām un esam sasnieguši, bet tikai caur svētītu cilvēku, caur draudzi, lielākais svētī mazāko. Pagāni bez Dieva reizēm ir tik ”gudri”, ka viņi vairs neatšķir ne melnu no balta, ne sievieti no vīrieša, ne cilvēku no dzīvnieka. Tāpat ir arī draudzē. Bet es iesaku ieklausīties Dieva balsī tādā veidā, kādā Viņš runā un darīt lietas gudri.

„Kas kādu lietu gudri vada, tas atrod laimi, un svētīts ir tas, kas paļaujas uz To Kungu.” (Salamana pamācības 16:20)

5. Caur uzticību naudas lietās.

Iespējams, tev nepatīk klausīties par naudas lietām, bet, gatavojot šo sprediķi, Dievs man atklāja šo principu caur Savu vārdu:

„Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!” (Maleahija grāmata 3:10)

Svētība nolīs pār mums, kad mēs būsim uzticīgi Dievam arī naudas lietās. Tā ir 10. tiesa un brīvprātīgie ziedojumi. Kalpotājas Sandija un Daiga ar vēl aptuveni 40 cilvēkiem vada evaņģelizācijas tūri pa Rīgas rajoniem, bet tas viss nav par brīvu, ir telpu īre un viss pārējais, kas tiek paredzēts cilvēkiem, kas nāk pie Kristus. Ja mēs esam uzticami un atbalstām Dieva un draudzes darbu, svētība nolīst pār mums pašiem.

Kā Dievs realizē svētību?

Kā Viņš nones šo substanci tev? Kā tas izskatās? 2. Ķēniņu grāmatā rakstīts, ka amariešu ķēniņš un viņu virsnieki vienmēr apspriedās par to, kādā veidā uzbrukt Izraēlam, bet pravietis Elīsa vinmēr saņēma domas no Dieva savā guļamistabā un izstāstīja tās savam ķēniņam. Tā viņi vienmēr novērsa uzbrukumus. Amarieši nesaprata, vai viņu vidū ir kāds nodevējs, bet kāds no padotajiem teica: „Nē, viņiem ir Elīsa, šis svētītais Dieva vīrs, kas visu zina un pasaka.” Un viņi nolēma viņu nogalināt:

„(..) tad viņš uz turieni sūtīja zirgus, ratus un stipru karapulku, un tie atnāca naktī un ielenca pilsētu. Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis, un viņa puisis tam sacīja: "Ak vai, mans kungs! Ko nu darīsim?" (2. Ķēniņu grāmata 6:14-15)

Cik tev ir bijušas tādas situācijas, kad tev pēkšņi paziņo kādas negaidītas lietas, un tu esi kaut ko plānojis, bet pēkšņi viss brūk un jūk? Tad gribās saukt: ak, vai, ko es darīšu!? Bet, ja tu zināsi, ka esi svētīts, tu zināsi arī, kā rīkoties. Ir svarīgi zināt, kā Dievs realizē Savu svētību. Un Elīsa saka: 

"Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem." (2. Ķēniņu grāmata 6:16) 

Bet padotais nesaprata, par ko viņš runāja, jo apkārt neko neredzēja.

„Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja: "Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt!" Un Tas Kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un, lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu. Kad tie nāca pret viņu, tad Elīsa lūdza To Kungu un sacīja: "Sit šo svešo tautu ar aklību!" Un Viņš tos sita ar aklību, kā Elīsa to bija vēlējies.(2. Ķēniņu grāmata 6:17-18 )

Tajā brīdī viņiem bija izdevība nonāvēt aklo karapulku, bet tā vietā viņi to pabaroja, un ilgi pēc tam amarieši nenāca vairs cīnīties. To, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pret viņiem. Dievs sūta Savus eņģeļus. Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas. Kad Jēzus Ģetzemanē lūdza Dievu, sacīdams: „Ja tas ir iespējams, lai šis kauss man iet garām, bet lai Tavs prāts notiek, ne mans,” ir rakstīts, ka eņģelis no debesīm nolaidās un stiprināja Viņu. Vēl citā vietā rakstīts, ka Pēteris nocirta ausi kādam no augtā priestera kalpiem, kas bija atnācis arestēt Jēzu, bet Jēzus sacīja: „Liec zobenu makstī, domā, ka Es nevarētu lūgt Tēvu un Viņš man nesūtītu vairāk nekā divpadsmit leģionus eņģeļu?” Paldies Dievam par Viņa eņģeļiem, ar kuru palīdzību Viņš realizē svētību mūsu dzīvēs un mūsu draudzē. Pār pilsētām ir eņģeļi, pār ģimenēm ir eņģeļi, pār organizācijām, reģioniem, valstīm un konkrētiem cilvēkiem ir eņģeļi. Arī citos veidos Dievs realizē Savu svētību, kas nav līdz galam izprotams.

Ja tu esi kristietis un līdz šim neredzi svētību savā dzīvē, tad Dieva vārds saka paklausi Tā Kunga balsij:

Un kaut gan jūs, Jūdas un Israēla nams, līdz šim esat uzskatīti par lāstu svešu tautu starpā, tagad notiks tā, ka Es jūs no tā atsvabināšu, lai jums būtu sava svētība; nebīstieties un dariet stipras savas rokas!(Caharijas grāmata 8:13)

Es tev pravietoju, ka tev būs svētība no tā vien, ka tu lasīji šo svētrunu, bet, lai redzētu patiesi reālas izmaiņas savā dzīvē, sāc domāt un rīkoties pareizi. Daudzas tavas problēmas ir no nepareizas domāšanas. Cilvēki rīkojas pēc emocijām, bet svētīgi ir tie, kas rīkojas pēc prāta. Svarīgi ir sabalansēt emocijas, prātu un darbības. Tie, kas vadās tikai pēc gara un emocijām, neredzēs svētības. Bet arī bez emocijām mēs nevaram pareizi rīkoties. Tās veidojas no domāšanas. Un domas, lēmumi kopā ar sajūtām rosina darbības. Un izdarītas darbības atver svētību logus. Kontrolē savas emocijas, domā to, kas labs, kas tīkams, domā domas, kādas Dievs par tevi domā, jo diženas ir Dieva domas par tevi. Tas, par ko tu domā šodien, noteiks, kas tu būsi rīt. Sāc pareizi domāt šodien. Kad es jūtu, ka ir kādas grūtības, kam jātiek pāri, es ņemu sagatavotas Rakstu vietas no Bībeles, piemēram, par uzvaru. Es tās lasu, pārdomāju, apliecinu, un pēc kāda laika problēma ir atrisināta, un tas, kas ir prātā, aiziet arī uz sirdi. Apliecini, pārdomā, lūdz, un tev atnāks brīvības izjūta un tu sapratīsi, ka Dievs ir ar tevi un lutina tevi. Vai tu jūti, ka Dievs tevi lutina un sargā? Ieraugi to, sajūti un pārdomā, tas veidos pateicības jūtas. Tāpēc ir svarīgi slavēt Dievu arī ar dziesmām.

Kopsavilkumā par Dieva svētību un kā būt svētītam. Pār tevi nāks visas šīs svētības un tevī tās piepildīsies. Ābrahāma svētības ir katram viņa bērnam. Tā ir Dieva griba un domas par tevi, ka tu esi svētīts. Kas ir svētība? Tā ir reāla substance, viss labais, kas ir uzskaitīts 5. Mozus grāmatā, 28. nodaļā. Caur ko atnāk svētība tavā dzīvē? Pirmkārt, caur Kristus asinīm, otrkārt, caur personīgām attiecībām ar Dievu, treškārt, caur svētītu cilvēku, arī caur paklausību, gudrību, darbu un uzticību Dievam naudas lietās. Dievs atnes svētību caur eņģeļiem un arī citos veidos, ko mēs nevaram līdz galam izprast. Pār tevi nāks visas šīs svētības, bet jāatceras, ka svētība nenozīmē, ka nebūs problēmu, bet gan sava mērķa novešanu līdz galam. Tu esi tas, kas savus mērķus noved līdz galam, tu nokļūsi tur, kur esi nolēmis, jo tev ir Dieva svētība. Āmen!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Dieva svētība un kā būt svētītam” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija


Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot:
EKD "KRISTUS PASAULEI"
Reģ. Nr. LV 99500003902
Parka 24a-21, Limbaži, LV-4000
AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X 
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909

Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.marcisjencitis.lv/ziedojumiem
Comments