TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Cik svarīgi ir būt komandā?

Publicēja 2018. gada 5. jūn. 12:06Līga Paņina   [ atjaunināts 2018. gada 6. jūn. 20:00 ]
Ziņas datums 05.06.18.

Šodienas tēma ir par to, cik svarīgi ir būt komandā. Vai tu apzinies, ka ir svarīgi nebūt vienam un būt komandā? Es vēlos padziļināt izpratni par to un atgādināt jau zināmas lietas.

Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!” (Atklāsmes grāmata 3:19)

Tie ir Jēzus vārdi konkrētai draudzei pirms diviem tūkstošiem gadu. Šie vārdi no Dieva ir aktuāli arī šodien tev un man. Iekarsies un atgriezies! Pirms daudziem gadiem es atceros kādu brāli, kuru Dievs bija aicinājis kalpot draudzē. Tā bija jauniesākta draudze, un mācītājs uz viņu skatījās kā uz potenciālu vadītāju. Viņš bija normāls, patīkams cilvēks, kurš lūdza un meklēja Dievu, bija pieņēmis Kristu kā savu Glābēju un turpināja mācīties. Un kādā reizē viņš no Dieva bija saņēmis atklāsmi, iznāca draudzes priekšā un stāstīja, ko bija sapratis. Viņš runāja par to, kā iegūt vēlmi kalpot Dievam, kā saņemt Dieva uguni, Svētā Gara spēku jeb svaidījumu. Viņš to bija personīgi piedzīvojis, kad teica: “Man nekas nav jāgaida, jo ir rakstīts: iekarsies un atgriezies!” Tātad mums pašiem ir jāiekarst un jāatgriežas pie Dieva, mums pašiem no savas puses kaut kas ir jāizdara. Diemžēl šis cilvēks tā arī nekļuva par draudzes vadītāju, un es pat nezinu, vai viņš vispār tagad ir ar Dievu. Viņš zināja, ka iekarsties ir viņa atbildība. Kāpēc tad, kad ir runa par cilvēku glābšanu un Dieva darbu vai pat par elementārām morāles normām, mums nav spēka? Kāpēc tad mums nav vēlmes un mēs nejūtam vajadzību to darīt? Vai mums ir jāgaida kāds īpašs notikums, īpašs pieskāriens? Bībele saka: iekarsies un atgriezies jeb dari Dieva darbu. Kad rodas vēlme kalpot? Kalpojot. Kur rodas uguns? Darot Viņa gribu. Ir grūti kalpot, ja tev nav emocionāla pamudinājuma to darīt, bet tas arī nebūs, ja tu nepraktizēsi mazās lietas, kuras Dievs tev ir parādījis darīt tagad. Iekarsties nozīmē sākt darīt to, ko tu vari šodien. Iekarsies pats, pārējo izdarīs Dievs.

Lai būtu vēlme kalpot Dievam un būtu iespēja aiziet līdz galam, ir vajadzīga viena svarīga lieta – komanda.

Tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi.” (Filipiešiem 2:2)

Pāvils apgalvo, ka būs iepriecināts, ja redzēs, ka viņa vadītā draudze ir vienota jeb kā komanda, kas iet viena mērķa virzienā. Ir dažas ļoti svarīgas lietas, kas tev ir jāsaprot:

1. Vīzija.

2. Apliecinājums.

3. Stratēģija jeb plāns.

4. Darbs komandā.

Mēs esam daudz runājuši par to, ka vīzija ir svarīga. Ja vīzijas nav, tad mēs dzenamies uz mērķiem kā tukšu gaisu kuldami. Ja tev ir konkrēts mērķis no Dieva, tu nedari kaut ko šur tur, it nekur, bet ej konkrētā virzienā. Šīs vīzijas piepildīšanai ir vajadzīgs konkrēts plāns un darbs tās virzienā. Jebkurā dzīves sfērā ir vajadzīga vīzija, plānošana un darbs. Un ir svarīgi saprast, ka tavs darbs, ja esi viens, tevi tālu neaizvedīs. Tev ir jāsaprot, ka efektīvs darbs uz lielu vīziju ir iespējams tikai, esot komandā. Ja tu vēlies sasniegt lielas lietas un realizēt savu potenciālu, tev ir nepieciešama komanda. Kāpēc ir vajadzīgs apliecinājums? Jo Dievs to dzird, tu cel pats savu ticību, un to dzird arī cilvēki. Draudze ir komanda. Mājas grupiņa ir komanda. Ģimene ir komanda. Kad tu skaļi apliecini, tu nodedzini tiltus, un pēc tam seko tikai darbs.

Pirms dažiem mēnešiem es saņēmu vīziju no Dieva aicināt visas Latvijas draudzes un to mācītājus uz kopēju lūgšanu, un tapa starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju”, kura notiks šī gada 20. oktobrī. Dievs deva ideju veidot interneta vietni, kurā varēs balsot par kristīgām vērtībām, un šīs iniciatīvas iesniegt valdībā. Vienā dienā es saņēmu konkrētu pamudinājumu no Dieva jeb vīziju, dažas dienas pārdomāju un pēc tam skaļi apliecināju gatavību šim pasākumam. Šobrīd viss ir procesā, mums ir labākie slavētāji no dažādām draudzēm un kora vadītāja, tiek veidotas dziesmas, un notiek mēģinājumi, notiek starpkonfesionālas tikšanās, ir izsūtīti uzaicinājumi bīskapiem, viss notiek, bet pirms tā visa bija vīzija un skaļš apliecinājums – par “Dievs, svētī Latviju” es pateicu visai draudzei, – un Bībele saka, lai mans jā ir jā un nē ir nē. Ja es esmu to pateicis, man vairs nav atpakaļceļa. Ja es internetā esmu paziņojis, ka šis pasākums notiks, tad no manas puses vairs nebūs nekādas atkāpšanās. Jautājums ir tikai par darbu, un es strādāju pie tā, lai realizētu šo pasākumu. Kas strādā – es viens pats vai komanda? Šāda mēroga pasākumus ir neiespējami sagatavot dažiem cilvēkiem. Organizēšanā tiks iesaistīti desmiti un pat simti cilvēku, tas būs darbs komandā! To nav iespējams izdarīt bez komandas.

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” (Romiešiem 10:9)

Kad izskan aicinājums pie Jēzus, ir svarīgi tam atsaukties, nevis palikt savā vietā. Ir svarīgi iznākt priekšā un apliecināt to ar savu muti, ka no šīs dienas tu piederi Kristum, Viņš ir tavs Kungs un Glābējs. Kad tu esi pateicis šos vārdus, turklāt cilvēku klātbūtnē, ir grūti atgriezties atpakaļ. Ja tu ar muti apliecināsi un sirdī ticēsi, tad tu tiksi izglābts.

Tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu.” (Romiešiem 4:17)

Ir runa par Ābrahama ticību un Dievu, Kurš sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Dievs tev dod Savu vīziju, un tu apliecini to kā esošu. “Paldies, Jēzu, ka esmu dziedināts!” “Paldies, Jēzu, par pasākumu, uz kuru atnāk tūkstošiem cilvēku un piedzīvo Dievu!” “Paldies, Dievs, par jaunu automašīnu.” “Paldies, Dievs, par piepildītu grupiņu un aizņemtām visām vietām.” Skaļi to apliecinot, tu sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Apliecināšana ir ticības sastāvdaļa. Tev ir vīzija no Dieva? Tad sauc vārdā to, it kā tas jau būtu! Plāno savu darbu un strādā komandā pie saviem mērķiem.

Tu nekad nedarīsi viens pats. Tu to neizdarīsi, ja nebūsi to skaļi pateicis, cilvēki to nebūs dzirdējuši un tu kopā ar viņiem to nedarīsi. Tu zini, ka ir svarīgi glābt cilvēkus, bet tu nekad neiesi viens pats evaņģelizēt. Ja tu nebūsi komandā, tu to nedarīsi. Jēzus izsūtīja Savus mācekļus pa divi. Es nerunāju par personīgo evaņģelizāciju ģimenē, darbā vai kādam draugam, bet par reālu darbu un augošām mājas grupiņām. Tikai komanda spēj audzēt auglīgas grupas. Tikai komandas spēj audzēt draudzi. Tu neiesi savā lūgšanu kambarī, ja tev nebūs, kam atskaitīties. Mums vajag būt konkrētā komandā un konkrētus atgādinājumus katru svētdienu. Tas pats attiecas arī uz biznesu.Varbūt tu domā, ka esi stiprs un pats visu vari? Nesen man bija saruna ar kādu cilvēku, kurš jautāja, vai uz draudzi nāk tikai garīgi vāji cilvēki, kuri paši neko nevar. Es redzēju, ka viņš ir augstprātīgs cilvēks, kurš uzskata, ka visu var pats. Parasti tas notiek līdz tam brīdim, kad pārsteidz slimība vai draud nāve. Šādu cilvēku klātbūtnē man ir nepatīkama sajūta, un tādus var just jau pa gabalu. Kad sanāk radi un draugi uz kādu pasākumu, piemēram, kāzām, tu jau pa gabalu vari redzēt, no kura smird. Tur ir augstprātība, lepnība, nicinājums un reliģiski priekšstati. Viena pagale nedeg. Cilvēks viens pats nevar pastāvēt ticībā. Cilvēks viens pats nevar sasniegt nekādus nozīmīgus mērķus. Cilvēks viens pats nevar savā ticības dzīvē aiziet līdz galam. Tev ir vajadzīga draudze. Draudze, precīzāk, tava mājas grupiņa ir tava komanda.

Kā tu domā, kāpēc vēlas pieņemt tādu likumu, ka bērniem ir jāiet skolā no sešu gadu vecuma? Liela daļa likumu, tajā skaitā arī datu aizsardzības likums, ir vērsts uz to, lai vecākiem atņemtu bērnus un audzinātu viņus pēc genderisma principiem – bez rases, bez dzimuma, viegli manipulējamus un kontrolējamus cilvēkus. Lai tas būtu iespējams, ir jāizjauc ģimenes, bet ģimene ir komanda. Ja ienaidnieks izjauc komandu, tad katrs komandas loceklis vairs nevar sevi pilnvērtīgi attīstīt. Tāpēc ir ļoti svarīga vienotība vecāku starpā. Jauktā ģimenē cilvēks nevar izaugt pilnvērtīgs un vesels, ja nu vienīgi viņam paveicas dzirdēt par Jēzu Kristu un viņš ienāk Dieva ģimenē. Velna pūles tiek vērstas uz to, lai nebūtu komandu. Esmu bieži dzirdējis replikas par mūsu draudzi, par Dieva vadību caur divpadsmit jeb līderību, kontroli un kārtību. Tā runā cilvēki un pat kristieši, kuri, paši neapzinoties, piekrīt velnam un strādā viņa labā, vēršoties pret vienotību. Vienotība ir iespējama tikai tur, kur ir disciplīna, kur ir līderi un komandas.

Bet Israēla bērni augļojās un ļoti pieauga un vairojās un tapa ļoti vareni, tā ka zeme bija piepildīta ar tiem. Bet Ēģiptē cēlās jauns ķēniņš, kas par Jāzepu neko nezināja. Un viņš sacīja saviem ļaudīm: "Šī tauta, Israēla bērni, kļūst lielāka un varenāka par mums. Taču rīkosimies gudri ar tiem, ka tie par daudz nesavairojas un, ja izceļas karš, neapvienotos ar mūsu ienaidniekiem un nekarotu pret mums, un neatstātu šo zemi."” (2.Mozus 1:7-10)

Izraēls tika uzaicināts uz Ēģiptes zemi, un tur viņi augļojās un vairojās, un baudīja visas svētības. Viņiem tika piešķirta sava zeme, viņi dzima un bija jau vairāki simti tūkstoši. Pārnesot uz šodienu, mēs esam Izraēla tauta – mūsu draudze un mājas grupiņas, visas Latvijas draudze un pasaules draudzes. Izraēls Ēģiptē kļuva arvien lielāks un varenāks, un faraons sāka baidīties, ka tie nekļūst pārāk daudz, neapvienojas, nesadarbojas ar ienaidniekiem un nesaceļas. Ēģiptieši izdeva likumu nogalināt ebreju pirmdzimtos jeb izņemt no ģimenēm dēlus un mest upē. Sākotnēji tas bija aizliegums dzemdēt, pēc tam jau reālas slepkavības, un nogalināti tika tieši vīriešu kārtas bērni, jo vīrieši ir dabiskie līderi, lai tie nepieaug un nedodas karā pret ēģiptiešiem. Ienaidnieka mērķis ir vērsts pret vienotību un vairošanos. Kas ir velna ienaidnieks uz zemes? Dievs un Viņa draudze. Velns ir īpaši ieinteresēts tajā, lai draudzē nebūtu vienotības. Velns ir ieinteresēts tajā, lai Latvijas draudžu starpā nebūtu vienotības. Organizējot kopējās lūgšanas, es redzu, ka attiecības starp Latvijas draudzēm ir ļoti sarežģītas. Velns un viņa pretīgā dēmonu varza seko līdzi, lai skaldītu un valdītu, šķeltu un postītu. Dēmonu armija ir disciplinēta un mērķtiecīga, un tā strādā pret draudzi. Velns strādā arī pie tā, lai ģimenēs nebūtu vienotības. Lai vai kurā ziņu portālā tu neieietu, visur var lasīt par vardarbību pret sievietēm. Viss tiek vērsts uz vīriešu, dabisko līderu, noniecināšanu un uzticības tālruņiem, kuros bērns piezvana, lai pasūdzētos par to, ka vecāki viņam iedevuši darīt kādu pienākumu; pēc pāris dienām šo bērnu izņem no ģimenes. Ja cilvēks nodod savus vecākus vai iesūdz viņus tiesā, tad 100% gadījumu šāds bērns ņems nelabu galu, jo ir rakstīts, ka tev būs godāt savu māti un tēvu, lai tu ilgi dzīvotu. Velna mērķis ne tikai caur ļauno garu armiju, bet arī caur cilvēkiem draudzē un pasaulē ir ieviest dažādus likumus, lai šķeltu vienotību un neļautu cilvēkiem strādāt komandā, jo, nošķirot cilvēkus, velnam ir daudz vieglāk uzvarēt. Arī Latvijas vēsturē tas ir spilgti redzams, kad krustneši iekaroja baltu ciltis. Vai tu zini, kā viņi pakļāva šīs ciltis? Viņi kūdīja ciltis savā starpā, lai to starpā nerastos vienotība. Viņi valdīja un turēja zem savas kontroles visu tautu caur to, ka sašķēla ciltis. Un pavisam noteikti, ka velns lieto arī dažādus politiskos spēkus, lai darbotos šeit, virs zemes, lai draudzes un dažādas konfesijas nebūtu vienotas, jo viņš ļoti labi zina, ka, ja visas Latvijas draudzes apvienojas, tad grēkam un velna valstībai šeit vairs nav vietas. Viņš ļoti labi zina – ja tava mājas grupiņa ir vienota, tad viņam tur vairs nav vietas. Ja mēs kā draudze esam vienota, tad nevaram neaugt un neattīstīties, jo komandā ir spēks.

Manis veidotajā mājas grupu vadītāju rokasgrāmatā ir kāds precīzs piemērs par komandas darbu, kurā runa ir par sacensībām, kurās zirgi vilka dažādus smagumus. Spēcīgākais zirgs konkursā spēja pavilkt 2043 kilogramu, otrajā vietā zirgs spēja pavilkt 1998 kilogramu, bet kad tos iejūdza, lai kopā vilktu smagumus, tad viņi spēja pavilkt 5448 kilogramu, kas ir par 33% vairāk nekā katrs atsevišķi spēja. Tu gribi sevi realizēt? Esi komandā! Draudzes kontekstā tā ir mājas grupiņa un pati draudze, kuras tu ne tikai vienkārši apmeklē, bet reāli piedalies un esi komandas sastāvdaļa. Varbūt tev ir tāda lepnība, ka citiem nav patīkami uzturēties tavā klātbūtnē, tādā gadījumā tu neesi komandas sastāvdaļa. Ja tu esi tāds cilvēks, kurš regulāri apvainojas, kurn, bubina, tad, arī esot mājas grupiņā, tu neesi komandā. Komandā ir jāiemācās normāli komunicēt, piedot, neapvainoties, kā arī kontrolēt savas emocijas un izteiksmes. Ir savs laiks mājās, kad tu, runājot ar Dievu, vari raudāt un izrunāt visas savas emocijas, bet arī tā, lai tavs lūgšanu kambaris nepārvēršas tikai par nepārtrauktu raudāšanu, bet, izejot no mājām, tev ir jāspēj kontrolēt savas emocijas, lai vai cik grūtas ir situācijas tavā dzīvē.

“To sacījis, Jēzus ar Saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidronas strautam; tur bija dārzs. Tanī Viņš un Viņa mācekļi iegāja. Bet arī Jūda, Viņa nodevējs, zināja šo vietu, jo Jēzus ar Saviem mācekļiem tur daudzreiz bija bijuši kopā.” (Jāņa 18:1-2)

Tātad Jēzum bija īpašas vietas, kurās viņš pavadīja laiku kopā ar mācekļiem. Kāpēc Jēzus varēja sevi realizēt? Kāpēc apustuļi varēja sevi realizēt? Viņi to spēja komandā. Komandā viņi katrs sevi realizēja un izmainīja šo pasauli. Jā, katrs darīja savu darbu un ne vienmēr viņi to darīja kopā, bet tomēr katrs no viņiem bija komandā, un tikai tāpēc viņi spēja visu realizēt.

Hokejs, futbols, basketbols – tās ir komandas spēles, kuras nevar uzvarēt viens. Kad kāda no komandām sasniedz godalgotu vietu, tad čempioni ir visi, arī tie, kas sēdēja uz rezervistu soliņa. Gribi būt čempions? Esi komandā! Arī boksā un citos individuālajos sporta veidos katram sportistam ir komanda. Jā, bokseris uz ringa kāpj viens, bet viņu sagatavo speciāla komanda. Tas viss ir iespējams tikai komandā. Ja tu kaut kur redzi kaut lielus, atpazīstamus zīmolus, tad zini, ka tas viss ir komandas darbs. Ja redzi lielas draudzes, tas ir komandas darbs. Ja tu redzi, ka grupiņas aug, tas ir komandas darbs, kas nozīmē, ka grupiņas līderis ir spējis iesaistīt cilvēkus komandā. Cik svarīgi ir būt komandā!

Debesu Tēvs, es lūdzu, ka tas aiziet līdz sirds dziļumiem, lai no Tava vārda tas aiziet līdz sirds dziļumiem.

Kāpēc Liepājā, Ventspilī, Talsos ir mūsu draudze? Kāpēc Dobelē un citās pilsētās ir mūsu draudzes filiāles? Tas ir tāpēc, ka pirms vairākiem gadiem mēs kā komanda braucām pa vairākām Latvijas pilsētām. Es saņēmu vīziju no Dieva, dalījos ar to ar savu līderu komandu, visi bija sajūsmā, un mēs visi kopā braucām pa Latvijas pilsētām un sludinājām evaņģēliju, slavējām Dievu, cilvēki nāca pie Kristus, un tika nodibinātas arī grupas. Pēc tam ar laiku dažviet sāka noturēt arī dievkalpojumus. Viens pats tu nebūtu braucis pa visām šīm pilsētām, tu nebūtu to darījis, bet kopā mēs to izdarījām. Arī Jēzus lika saviem mācekļiem iziet pa divi, kāpēc? Kā ir, kad tu dodies evaņģelizēt ielās? Salīdzini – kā ir, kad tu dodies viens, jo līderis ir pateicis, ka vajag iet ielās, un kā ir, kad tu ej ar kādu kopā. Cik ilgi tu vari viens pats regulāri evaņģelizēt? Bet kā ir divatā, trijatā vai pat ar līderi kopā? Ir atšķirība? Ir gan, jo, kad jūs ejat divatā, tā jau ir komanda, un tu vairs nevari vienkārši tikai pastaigāties. Ejot vienam, tu vari vēl tikai pastaigāties, bet, ejot divatā, tu jau nevari otram atzīties, ka baidies, un jums nākas vienkārši iet un darīt. Tieši tāpēc, ka būs otrs cilvēks, tu iesi un darīsi. Ja tev ir svarīgi panākumi, tad iekļaujies komandā.

“[..] neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem” (Ebrejiem 10:25-26)

Pāvils ir pārliecināts, ka cilvēks ārpus draudzes, ārpus komandas, nonāk pazušanā. Esi laimīgs un pateicīgs, ja ir kāds, kas tevi paskubina, kāds, kas tev piezvana un izvelk no mājas. Mēs ar manu komandu šo pirmdien bijām Ventas rumbā, un pēc tam viens no komandas cilvēkiem man uzrakstīja: “Paldies, ka tu izvilki mani!” Esi pateicīgs, ka tev ir kāds, kas tevi nedaudz paterorizē, jo ir ļoti daudz labas un pareizas lietas, ko tu zini, ka tev ir jāizdara, bet tu vienkārši atliec, jo tāda ir cilvēka būtība. Bet, kad tev ir kāds, kas paskubina, tas ir komandas spēks, un tu izdari to, kas ir pareizs, un pēc tam esi laimīgs.

Otrdien būs kārtējā biznesa grupa, kuru mēs noturam jau vairākus mēnešus. Tur ir cilvēki, kas ir iesākuši vai jau nodarbojas ar biznesu, un viņi, tur esot, var pat nejust un nesaprast, ka viņiem kaut kas izdodas tikai tāpēc, ka viņi atrodas tajā grupā. Arī tad, ja tev ir dotības kaut ko darīt, ar visām savām dāvanām tu vari vienkārši neko neizdarīt, ja nav, kas paskubina, ja nav komandas un atskaites punkta. Ir ārkārtīgi svarīgi, kādā vidē tu esi un kāds ir tavs atbalsta punkts.

Tu zināji to, ka cilvēki paši saviem spēkiem netiek vaļā no alkohola? Ļoti reti ir tādi gadījumi, kad kāds viens pats izdomā un atmet, bet ir anonīmo alkoholiķu biedrība, un zini, ko viņi tur dara? To pašu, ko mēs, tikai bez Dieva. Viņi sanāk kopā un stāsta savus dzīves stāstus. Un, ja kāds no šīs grupas piedzeras, tad tie, kas ir skaidrā, iet viņu meklēt. Tā vienkārši ir komanda bez Dieva, un tas darbojas, cilvēki tiek vaļā no alkohola tikai komandas dēļ. Nenovērtē par zemu mājas grupiņas apmeklēšanu! Tas ir liels spēks, tur ir komanda, un grupiņā ir Dievs. Nenovērtē par zemu dievkalpojumu apmeklēšanu, jo tajā ir spēks. Komandā ir spēks! “Un kur divi vai trīs, tur Es esmu viņu vidū,” saka Jēzus Kristus.

Kad ķēniņam Hiskijam draudēja briesmas no svešzemju iebrucējiem, viņš uzrunāja tautu ar šādiem vārdiem:

“Kopā ar mums ir kāds stiprāks, kāda nav pie viņa.” (2. Laiku 32:7)

Viņam ir komanda un Dievs. Kad tu esi vienots un tava grupiņa ir vienota, tad Dievs darbojas jūsu vidū, kad draudze ir vienota, tad pats Dievs ir mūsu vidū un darbojas, kad Latvijas kopējā draudze ir vienota, tad pats Dievs nāk un karo par Latviju!

“Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!” (Romiešiem 16:17)

Ja tu redzi kādu negatīvu cilvēku, tad neej pie viņa klāt. Ko nozīmē “pretestību tai mācībai”? Lai tu reāli iekļautos komandā, ir jāsadzīvo ar visiem pārējiem, jākomunicē un tev ir jābūt lietderīgam šajā komandā. Nevis, ka tikai tev kalpo, bet arī, ka tu kaut ko dari citiem. Vēl ir svarīgi paklausīt līderim, godināt viņu. Katra draudze atšķiras, kopīgs mums ir trīsvienīgais Dievs, Jēzus upuris, bet, piemēram, mūzikas stils nav kopīgs. Citiem sestdiena ir svarīgāka par svētdienu, bet citiem svētdiena ir svarīgāka par sestdienu, Pāvils saka, ka nav svarīgi, kurā dienā mēs godinām Dievu, un ka tas nav iemesls, lai strīdētos. Ja tu esi draudzē, kur dievkalpojumi notiek sestdienā un godina sestdienu, tad tāda ir šīs draudzes mācība, un tu paliec šajā mācībā, godini sestdienu, arī tādā gadījumā, ja tev liekas, ka pareizāk būtu rīkot dievkalpojumus svētdienā, godini sestdienu un necel šķelšanos draudzē. Ir draudzes, kurās vakarēdiena laikā mazgā viens otram kājas. Man tas personīgi neliekas pieņemami, bet, ja tu esi tādā draudzē, kur to dara, tad arī tev tas ir jādara, netaisi šķelšanos. Šajās pašās draudzēs precētām sievietēm ir jānēsā lakatiņš. Ja tu esi tādā draudzē, tad nēsā lakatiņu un netaisi šķelšanos. Ja tevi galīgi neapmierina kāda mācība, tad ej un pievienojies citur, bet esi uzmanīgs ar to, jo, staigājot pa draudzēm un meklējot labāko, vari attapties šur tur, it nekur. Arī mūsu draudzē ir sava mācība, un, ja tev kaut kas nav skaidrs, nevajag atklāti bubināt, pajautā līderim, tev paskaidros visu, vari pameklēt atbildes Bībelē.

Vienam mūsu draudzes puisim ir smuki apavi, kas ir speciāli domāti braukšanai ar mašīnu, un pirms kāda ilgāka laika draudzē, kurā es arī biju mācītājs, viens no grupu līderiem nosodīja mani par to, ka man bija tādi paši apavi kā šim puisim. Es draudzē sludināju un liecināju, ka esmu nopircis šos apavus. Viņš brīnījās, kāpēc es staigāju tādos dārgos apavos un kāpēc es lielos ar tiem, kamēr lielākajai daļai draudzes neesot naudiņas. Pāvils saka vairīties no tādiem cilvēkiem, kas kurn un aprunā, ej pie mācītāja vai vadītāja un pasaki, ka ir tāds cilvēks ar tādu problēmu. Ja cilvēks ir kurnētājs un buntotājs, tad, aizejot no draudzes, viņš paņems līdzi daudzus. Šāds cilvēks sašķeļ draudzi.

Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nācis un gājis” (Apustuļu darbi 1:21)

Jūdas vietā izvēlējās tādu apustuli, kurš vienmēr bija gājis kopā ar viņiem. Ja tu gribi, lai Dievs tevi paaugstina un lieto, tad esi kopā no paša sākuma. Esi vienmēr visos draudzes pasākumos. Šī gada draudzes brīvdienās mums būs brīvdabas dievkalpojums. Ja tev ir labs iemesls, lai neapmeklētu šo pasākumu, tad zini, ka tu esi apdraudēts, jo par apustuli izvēlējās to, kas vienmēr bija visos pasākumos. Ja tu gribi, lai Dievs tevi ceļ, izmanto visas iespējas, lai tu būtu komandā.

Pravietis savās mājās vismazāk ir cienīts. Tas ne vienmēr visur būs tieši tā, bet, ja vēroju Latviju, tad mācītāju, kurš visvairāk ir izdarījis Latvijas labā un izveidojis vairākus simtus draudžu pa visu pasauli, un pulcē stadionus ar cilvēkiem, visvairāk šeit arī nemīl. Tev ir jāprot vērtēt svaidītos! Un kad tu ar viņiem esi kopā, tev ir iespēja skatīties un vērot, ko un kā viņš dara, kā viņš izturas citā atmosfērā. Tā ir iespēja tev augt.

Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez mums. Kaut jūs valdītu, ka arī mēs ar jums kopā varētu valdīt.” (1. Korintiešiem 4:8 )

Viņš runā par to, ka valdīt nozīmē būt Dieva valstībā un iet līdz galam. Pāvils apšauba cilvēkus, kuriem šķiet, ka pašu spēkiem, bez Dieva un pareizas iekļaušanās komandā viņi var aiziet līdz galam.

Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.” (1. Korintiešiem 1:10)

Dievs grib lai ir vienprātība un neceltos šķelšanās. Ir svarīgi būt vienā draudzē, vienā vīzijā, ar vienu mērķi un vienā komandā. Ir svarīgi būt vienotībā. Ja mēs paši kā draudze gribam augt, mums jābūt vienotībā ar visām citām draudzēm. Ja Latvijas draudze grib augt, tad tai jābūt vienotībā ar visām pasaules draudzēm. Vīzija, apliecinājums, plāns un komandas darbs.

Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā.” (Efeziešiem 4:16)

Kristus ir galva, un tu esi miesa. Mums katram ir savs unikālais uzdevums konkrētā draudzē, konkrētā grupā, konkrētā vietā.

16. jūnijā būs mūzikls “Visdārgākā pērle”. Tas būs spēcīgi, tāpēc nāc laicīgi ieņemt vietas labākās. Ko tu domā: kā ģērbsies mūzikla dalībnieki? Katrs ģērbsies kā viņš vēlas un jūtas vislabāk, jo katram ir dota sava individualitāte.

Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” (1. Korintiešiem 12:7)

Katrs cilvēks ir personība. Arī katra draudze ir individuāla. Tu iekļaujies draudzē un tajā paša laikā tu esi individuāls. Mūziklā katrs ģērbsies kā grib, jo tur būs atspoguļoti vairāki dzīvesstāsti caur dziesmām un dejām. Tur būs arī mans dzīvesstāsts. Mēs esam dažādi un tomēr kopā.

Vai tu zini kāda vardarbība ir skolā un kā bērni viens pret otru izturas? Ļoti daudzi ir piedzīvojuši vardarbību skolā, jo katrs bērns ir citādāks. Bērni ir ļauni, apceļot viens otru par visdažādākajām lietām, īpaši ja kāds ir fiziski vājāks vai atšķirīgāks. Es esmu par vienotību un otra pieņemšanu, tā ir patiesa tolerance. Ir draudzes, kur ir ierobežojumi apģērbam, bet pie mums katrs var individuāli izpaust savu ģērbšanās stilu.

“Jo arī mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie; un mēs visi esam dzirdināti ar vienu Garu.” (1. Korintiešiem 12:13)

Rudens tautas lūgšanu pasākumā dažas dziesmas būs ar tekstu gan latviešu gan krievu valodā. Komentāros pie šī paziņojuma daži pauda sašutumu par to, ka uz Latvijas simtgadi izskanēs dziesmas krievu valodā. Dieva vārds saka, ka šie cilvēki nav garīgi, viņi nav iepazinuši Dieva valstību un Kristu. Pirmkārt nav nacionalitāte, bet Dieva valstība – brāļi un māsas, neskatoties uz nacionalitāti. Mēs esam viena tauta, vienas zemes pilsoņi. Pirmkārt mēs esam Kristus valstības pilsoņi, un es nekad neiešu uz kompromisiem, jo man ir pilnīgi vienalga vai cilvēks ir krievs vai latvietis. Es esmu savas zemes patriots, bet pirmkārt esmu Dieva valstības patriots! Pasākums, kas būs rudenī, vienos visus – kristiešus, tautības un mūsu tautu.

“Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? Acs nevar sacīt rokai: man tevis nevajag, – vai atkal galva nevar sacīt kājām: man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi.” (1. Korintiešiem 12:17, 21-22)

Cilvēkiem draudzē ir dažādas kalpošanas. Ir grupu vadītāji, skaņotāji un daudzi citi kalpotāji. Ir meitene, kura katru svētdienu tīra kanceli. Nav svarīgi, ko katrs spēj uzņemties un izdarīt. Ja kādam liekas, ka viņa lietderība ir ļoti niecīga, tad gribu teikt, ka viss, ko tu dari Dievam, Viņam ir ļoti svarīgi. Dievs skatās citādāk. Kad templī pie šķirsta meta ziedojumus, viena atraitne atnesa tikai dažas artavas un tad nāca bagātais, kurš iemeta lielu žūksni. Bet Jēzus stāvēja. skatījās un teica mācekļiem: “Bagātais neiedeva vairāk par to atraitni, jo viņa atdeva visu kas bija, bet otrs tikai daļu no savas lielās bagātības.” Vienotībā katrs ir lietderīgs. Būt komandā nozīmē pašam būt lietderīgam, ieguldīt komandā un kopējos mērķos. Dari to, ko tu vari izdarīt. Pagājušajā dievkalpojumā es solīju, ka mums būs kondicionieri, piebilstot: “Cerams!”. Naktī es saņēmu ziņu, ka tie ir uzlikti, bet nav ieslēgti, līdz ar to telpa joprojām nav atdzisusi. Iekšēji jūtos nedaudz slikti, jo biju skaļi apliecinājis, ka mums būs kondicionieri un nebūs karsti. Esmu komandas daļa un jūtos atbildīgs par to, ko apsolu. Ja tu esi grupiņā, un grupā neiet pārāk labi, bet tev ir iekšēja sajūta, ka tevi tas neskar, tad tu neesi komandā. Ja tev nesāp tās pašas lietas kas grupā, tad tu neesi komandā. Ja tu nepriecājies par to pašu, par ko draudze priecājas, tu arī vēl neesi īsti komandā. Komunicē, darbojies un strādā tā, lai tu iekļaujies komandā.

“Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi.” (1. Korintiešiem 12:26)

Es nesen grāmatā izlasīju notikumu – kādā draudzē atbrauca viessludinātājs, un viens no draudzes locekļiem šim viessludinātājam uzdāvināja jaunu automašīnu “Toyota Land Cruiser”. Vai tu priecātos par to? Šis cilvēks nekad nebija neko dāvinājis pašam draudzes dibinātājam, kurš bija ieguldījies draudzē un viņā. Tas nozīmē, ka viņš nemaz neatrodas savā draudzē.

Tāpat ir arī hokeja komandā. Ja viens spēlētājs izkrīt no spēles traumu dēļ, visa komanda jūt līdzi, jo tas apdraud visus viņu mērķus. Ja tev tiešām ir vīzija vairoties un celt grupas, un celt draudzi, tad viss, kas traucē draudzes izaugsmei, tev sāpēs, bet visas uzvaras tevi priecēs.

“Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības.” (Ebrejiem 5:12)

Ja tu esi komandā un esi lietderīgs, pienāk laiks, kad ne tikai tev kalpo, bet arī tu pats sāc kalpot citiem. Pretējā gadījumā tu paliec par vienvirziena patērētāju. Kas notiek ar tiem dīķiem, kur iekšā ietek, bet ārā nē? Tur nevar vairs peldēt un nav svaiga ūdens, jo nav caurteces. Tas pats notiek ar cilvēkiem, kuriem kalpo, bet viņi nekalpo citiem. Svarīgi ir būt komandā, kur tu vari kalpot un būt individualitāte, kur tu vari ieguldīties un kur tevi paskubinās. Kur ir ne tikai tava vīzija, bet arī grupas un draudzes vīzija. Vieta, kur tu vari sevi realizēt un dalīties gan priekos gan bēdās. Ja Tev nav vai ir paveicies ar bioloģisko ģimeni, tad tev ir arī garīgā ģimene.

Debesu Tēvs, Tu esi brīnišķīgs! Tu mūs esi ielicis pašā labākajā komandā, pašā labākajā draudzē mums, pašā labākajā vietā mums. Paldies, Dievs, ka Tu mums esi devis tik dažādus cilvēkus cits citam, brāļus un māsas, ka mēs varam būt kopā, ka mums ir viens mērķis un viens aicinājums, dažādas dāvanas, viens virziens, ka mēs kopīgi varam celt Tavu valstību, kopā paši celties, kopā baudīt no Tevis un baudīt šo dzīvi, just līdzi priekos un bēdās. Paldies par mūsu garīgajām mājām, Dievs. Paldies arī par tiem cilvēkiem, kuri ir uzņēmušies līdera nastu kalpot cilvēkiem. Un es lūdzu par katru vienu, Svētais Gars, ka Tu dod šo remu, ka Tu dod atklāsmi un saprašanu katram vienam šajā vietā par to, cik svarīgi būt komandā. Un tiem, kam ir nepiedošana, lai notiek izlīgšana! Tie, kas kurn, lai beidz to darīt Jēzus Vārdā! Kur ir apvainošanās, lai tā aiziet Jēzus Kristus Vārdā! Lai ir pareizas attiecības starp līderiem, grupām un cilvēkiem! Lai cilvēkiem grupās savā starpā ir pareizas attiecības pēc Tava prāta un Tavas gribas! Lai nāk Tava valstība un lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes!

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Cik svarīgi ir būt komandā?” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments