TEKSTA MATERIĀLI‎ > ‎Svētrunas‎ > ‎

Ātrums

Publicēja 2018. gada 15. maijs 09:46Līga Paņina
Ziņas datums 15.05.18.

Svētrunas tēma „Ātrums”. Tu zini multenīti „Vāģi”, kurā galvenajā lomā ir Zibens Makvīns? Šis sarkanais vāģītis bija uzvarētājs. Viņš vienmēr uzvarēja, vienalga, kā viņam gāja, beigās viņš vienmēr uzvarēja. Pēc multenes „Vāģi” un Zibens Makvīna teorijas uzvarētājam piemīt viena īpašība – ātrums. Viena no panākumu atslēgām ir ātrums. Pirms Jēzus gāja nomirt pie krusta par taviem un maniem grēkiem, Viņš pat Savam nodevējam teica, lai to, ko viņš darīs, dara ātri. Jēzus zināja viņa domas un nodomus, ka viņš grasās nodot savu Kungu un Vadītāju. Ātrums ir viena no rezultāta gūšanas sastāvdaļām.

Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevis.” (Jāņa 17:4)

Kādu darbu Tēvs uzticēja Jēzum? Mēs zinām, ka Jēzus staigāja virs zemes un dziedināja slimos – aklie redzēja, tizlie staigāja, atkarīgie kļuva brīvi. Ko vēl Viņš darīja? Tikai trīs gadus pastaigāja apkārt, pasludināja evaņģēliju un viss? Vai tikai tāpēc Jēzus atnāca, lai trīs gadus būtu virs zemes un pēc tam pazustu? Nē. Jēzus sagatavoja divpadsmit mācekļus. Viņi bija vienkārši cilvēki, ar atšķirīgām profesijām – zvejnieks, muitnieks, valsts darbinieks. Šie bija cilvēki, kurus Jēzus izvēlējās un viņiem kalpoja. Trīs gadus, kamēr Viņš staigāja virs zemes, Jēzus kalpoja divpadsmit cilvēkiem, ieguldījās viņos, un nevis Jēzus izmainīja pasauli, bet šie divpadsmit cilvēki to izdarīja. Dievs izmainīja pasauli caur viņiem. Un tas tā notika tikai tāpēc, ka viņi gāja un darīja to, ko darīja Jēzus.

Kas maina Latviju? Kas maina tavus kaimiņus? Kas izmaina cilvēkus, kas tev ir apkārt? Dievs pats vai tomēr caur tevi? Jēzus trīs gadu laikā sagatavoja divpadsmit cilvēkus, kuri nevis apgrieza šo pasauli kājām gaisā, bet, pareizāk jāsaka, nolika to ar kājām uz zemes. Kaut arī mēs redzam dažādas bezdievīgas darbības – karus, haosu, nabadzību, – tomēr ir kaut kāds kopsaucējs, kas satur visu kopā, lai ļaunums neietu plašumā visā pilnībā. Tas ir Dievs caur Savu draudzi virs zemes. Bībele saka, kad draudze tiks paņemta prom, tad ļaunums varēs izpausties pilnā mērā. Latvija ir viena no pēdējām valstīm Eiropā, kur LGBT nav guvis virsroku. Viņi savus spēkus sūta uz mūsu mazo Latviju, kurā ir tikai divi miljoni iedzīvotāju, un rīko kampaņas, simts dienu pasākumus. Viņi nāk iekšā pa visām spraugām un grib padarīt mūs par vidējo dzimumu. Tikai pateicoties tam, ka šeit ir draudze, Dievs darbojas Latvijā. Pateicoties Dievam un draudzei, mūsu tauta vēl nav padarīta par neitrālo dzimumu un par pelēku, nedomājošu masu. Arī turpmāk viss ir draudzes rokās. Draudze ir patiesības balsts un pamats. Jēzus sagatavoja divpadsmit mācekļus, un tieši caur šiem mācekļiem es, tu, mēs esam kļuvuši ticīgi, jo mēs kļūstam ticīgi cits caur citu. Mēs Dievu iepazīstam caur cilvēkiem. Bībele ir cilvēku roku darbs, taču tās nav cilvēku domas, bet Svētā Gara inspirēti vārdi, ar cilvēku roku rakstīti.

Šī draudze ir tapusi ļoti vienkārši – no pilnīgas nulles. Es izvēlējos dažus cilvēkus, ieguldīju viņos, bet viņi savukārt iegulda citos cilvēkos, viņi ir lūguši, mācījuši, bijuši kopā, un šādā veidā Dievs ir pieskāries arī tavai dzīvei un mainījis tavu dzīvi, un nav svarīgi, vai tu biji augšā, vai lejā, šobrīd tava dzīve ir mainījusies. Jēzus sagatavoja Savus mācekļus trīs gadu laikā. Šai draudzei mēs nesen svinējām desmit gadu jubileju, un es vēl neesmu sagatavojis divpadsmit mācekļus, kas var visu pasauli izmainīt. Man nesanāk tā, kā Jēzum. Ir pagājuši desmit gadi, un mans darbs virs zemes vēl nav pabeigts. Jēzus sagatavoja mācekļus ātri, trīs gadu laikā. Ātrums ir ļoti svarīgs! Jēzus darīja Dieva gribu un zināja Savu laiku. Viņam bija doti trīs gadi, un trijos gados Viņš to izdarīja. Un Viņš bija pilnīgi drošs, ka viņi turpinās šo darbu. Es savu darbu vēl neesmu pabeidzis, kaut arī mācekļi ir un viņi aug, pilnveidojas, bet es nevaru 100% teikt, ka viņi visi turpinās Tēva darbu. Jēzus to varēja ātri izdarīt, bet man tam vajag daudz vairāk laika. Mēs esam G12 draudze, bet man vēl nav divpadsmit mācekļu. Panākumu atslēga ir ātrums. Kad tu zini Dieva gribu, tad dari to ātri. Kad tu zini, kas ir pareizi, tad dari to ātri un nevilcinies, un tu gūsi panākumus. Ja tu vilcināsies, tad tu negūsi panākumus.

Jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā.” (Apustuļu darbi 20:27)

Jo Pāvils bija nolēmis braukt Efezai garām, lai nebūtu jāuzkavējas Āzijā; viņš steidzās, lai viņam būtu iespējams Vasarsvētku dienā nokļūt Jeruzālemē.” (Apustuļu darbi 20:16)

Viņš steidzās no Āzijas, lai Vasarsvētkos nokļūtu Jeruzālemē. Pāvils steidzās no vienas vietas uz otru vietu. Pāvils nekavējās sludināt to, kas bija pareizi un ko viņš zināja. Pāvils bija cilvēks, kurš visu darīja ātri. Mums ir Bībele, Dieva vārds, un Bībeles personas, kurām līdzinoties mēs varam gūt tādus pašus rezultātus kā viņi. Tas nozīmē daudz izmainītu dzīvju, un arī savu dzīvi sakārtot. Pāvils bija cilvēks, kurš steidzās.

Steidzies šurp pie manis ātri.” (2.Timotejam 4:9)

JA TU ZINI PAREIZAS LIETAS, TAD DARI TĀS ĀTRI!

Kad es aizsūtīšu pie tevis Artemi vai Tihiku, tad steidzies nākt pie manis uz Nikopoli, jo tur esmu nodomājis pavadīt ziemu.” (Titam 3:12)

Gan Timotejs, gan Tits bija Pāvila mācekļi. Pāvils darīja to pašu, ko Jēzus – veidoja mācekļus. Ikviens draudzes cilvēks ir Dieva darba turpinātājs. Pāvils pret saviem mācekļiem izturējās šādi – ja dari, tad dari ātri. Dari ātri to, ko tu dzirdi, kas ir jādara. Ja gribi panākumus, tad dari ātri un nevelc garumā. Tāda ir pareiza attieksme pret līderiem un nākamajiem vadītājiem. Pasaule tev visu prasa tūlīt un ātri. Ja tu strādā un tev ir savs priekšnieks, tad viņš no tevis visu prasa lēni vai ātri? Vai tev darbā jābūt vakarā vai no rīta? Priekšnieks no tevis prasa visur būt laicīgi vai ļauj tev izvēlēties, cikos nāksi, cik ātri gribi strādāt un cik daudz strādāsi? Pasaule visu prasa ātri, un tieši tāpēc pasaule var attīstīties. Pasaule prasa ātrumu jeb pasaule uzstāda ultimātu – vai nu ātri, vai nu tu mums nederi. Nav daudz cilvēku, kas apzinās to, ka darbs ir jāizdara ātri un labi. Pusmiljons cilvēku ir izbraukuši no Latvijas, un tie ir cilvēki labākajos gados. Visi jaunie speciālisti izbrauc, un tā nu šeit paliek tie cilvēki, kuri vai nu nemāk strādāt, vai ir patrioti, vai draudzes ”Kristus Pasaulei” cilvēki. Viss jādara ātri un precīzi. Vai tu vari izvēlēties, vai laist bērnus bērnudārzā un skolā, vai nelaist? Vēl nesen pie mums cīnījās par to, lai bērnus vēl ātrāk skolā varētu laist. Mums ir ļoti „jauka” izglītības sistēma. Es nosēdēju skolā vienpadsmit gadus un vēl tagad nemāku komatus salikt. Ir cilvēki, kuri mācās, mācās un beigās strādā par sētnieku. Ir daudz cilvēku, kuriem ir vairākas izglītības, bet darba nav. Šāds cilvēks ir lēns, jo ir pieradis sēdēt skolā un tikai mācīties. Mācies ātri, strādā ātri, un tad būs rezultāts!

Bet, kas nezemosies tēla priekšā un to nepielūgs, to tūlīt iemetīs degošā ceplī!” (Daniela 3:6)

Bābeles ķēniņš uztaisīja zelta tēlu un paziņoja, ka to, kurš nepielūgs tēlu, iemetīs degošā ceplī. Pasaule mums uzstāda ultimātus. Piemēram, Romas imperatori skaitījās dievi, kuriem cēla tempļus un pielūdza. Ja cilvēki to nedarīja, viņus sagaidīja “degošs ceplis” vai noņemta galva, arests vai naudas sods. Nesen lasīju, ka kādu skolotāju atlaida no darba par to, ka viņa savās stundās bija teikusi vārdu “Dievs”. Praktiski jau notiek represijas pret ticīgiem cilvēkiem. Pasaule ātri uzstāda savus ultimātus, un tā no tevis prasa tos ātri ievērot. Tāpēc jo īpaši tev kā ticīgam Dieva bērnam ir jābūt mobilam un ātram. Tu gribi būt ātrs? Mēs gribam ātras atbildes no Dieva. Tad, kad tu esi slims, tu lūdz Dievu. Kad tev ir pavisam slikti, tad tu daudz vairāk lūdz Dievu un gribi ātru atbildi no Viņa. Tu gribi ātri kļūt bagāts, dziedināts un stiprs. Tu ātri gribi uzcelt kalpošanu, ātri uzcelt grupiņas. Tu no Dieva visu gribi ātri.

Steidzies, ak, Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgā!” (Psalms 70:2)

Mēs gribam, lai Dievs steidzas. Mēs gribam atmodu Latvijā, mēs gribam pārmaiņas, mēs negribam, lai cilvēki brauc prom, mēs gribam, lai viņi brauc atpakaļ. Mēs daudz gribam. “Dievs, pasteidzies!” Taču ir priekšnosacījums tam, lai Dievs steigtos tev palīgā.

Es steidzos bez kavēšanās pildīt Tavus baušļus.” (Psalms 119:60)

Psalma rakstītājs zina Dieva gribu. DIEVS, ES STEIDZOS PILDĪT TAVU GRIBU! Šodien ir vecāku diena, un piektais bauslis skan, ka tev būs godāt savu tēvu un māti. Steidzies pildīt šo bausli! Tad, kad tavai mammai, tētim būs simts gadi un viņi būs nespējīgi, kā tu viņus godāsi, kā tu viņiem palīdzēsi, ja būsi pliks un nabags? Kā tu palīdzēsi saviem vecākiem? Jēzus bauslis ir vienkāršs – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ja tu nemīli sevi, kā tu vari mīlēt citus un viņiem palīdzēt? Tu varbūt domā, ka gan jau valsts parūpēsies par taviem vecākiem, bet tu nevari uz to paļauties. Laiks paiet. Aizej uz kapiem un paskaties, kādā vecumā mirst cilvēki. Tur guļ trīsdesmitgadīgi, četrdesmitgadīgi, piecdesmitgadīgi cilvēki. Ļoti agri cilvēki mirst. Ne mēs paši nosakām, cik ilgi mēs dzīvosim, bet MĒS PAŠI NOSAKĀM, KĀ MĒS IZMANTOSIM TO LAIKU, KAS MUMS IR. Kas paliks aiz mums? Jēzus īsā laika posmā sagatavoja mācekļus. Kur ir tie cilvēki, kurus tu esi pievedis Dievam? Tu domā, ka tev vēl ir laiks?

Paguli, paguli vēl drusciņ, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu! Tad tevi pamazām, it kā tev kājām pa pēdām iedama, pārsteigs nabadzība, un tevi nomāks trūkums kā bruņots ceļa laupītājs.” (Salamana pamācības 6:10-11)

Kas vasarā sakrāj, tas ir gudrs. Vasara ir šodien! Vasara ir sākusies, jākrāj ir vasarā. Vasara ir visa tava dzīve, kamēr tā tev ir. Kad tu vari, tad strādā, jo nāks laiks, kad tu vairs nevarēsi strādāt. Steidzies bez kavēšanās pildīt Dieva baušļus. Nekavējies! Kādam ir jāsteidz atmest kādas lietas. Kādam šodien ir ātri jāpārstāj pārkāpt laulību, jo tu nezini, kad beigsies vasara. Kādam ir ātri jāpārtrauc zagt. Kādam ir jāpārtrauc slinkot un neglābt pazudušos. Ir ātri jāsāk darīt. Kādam ir jāpārtrauc apvainošanās sērijas. Cilvēks, kurš bieži apvainojas, nekur netiek. Kādam beidzot ir jāsavācas un jākontrolē savas dusmas. Dāgs Hevards Mills šur tur savās grāmatās sievas nosauc par raganām. Kādai raganai ir jāpārtrauc zāģēt savu vīru. Kādam vīram ir jākļūst par vīru un jāsāk gādāt par ģimeni. Vasara nebūs mūžīga, jo tā paiet. Jo tu ātrāk sāksi darīt pareizas lietas, jo ātrāk būs rezultāti. Šai draudzei ir desmit gadi, bet, ja es būtu vilcinājies un tikai tagad sāktu veidot mācekļus, tad mēs šeit būtu tikai četrdesmit cilvēki. Es bez kavēšanās pildu Dieva baušļus. Kādam ātri ir jāpārtrauc izlaist mājas grupiņas, kādam ir jāpārtrauc izlaist neformālos pasākumus, kādam ir jāpārtrauc slikti mācīties, kādam ir jāpārtrauc skatīties pornogrāfiju. Tas ir jādara ātri, bez kavēšanās. Draugs, slinkums arī ir grēks. Bībele saka: “Kad tu zini darīt labu, bet nedari, tas ir par grēku.” Kādam ir jāpārtrauc slinkot dažādās kalpošanas lietās un mājas grupiņu celtniecībā. Ir laiks celt Dieva valstību un kaut ko aiz sevis atstāt! Ir laiks kaut ko izdarīt!

Pēkšņs, ātrs uzbrukums un straujš lēciens karā ir viena no stratēģijas pamatlietām. Piemēram, kad Ādolfs Hitlers iebruka Padomju savienībā, viņš šo operāciju nosauca par “zibens karu”. Hitlers šo uzbrukumu plānoja paveikt ļoti īsā laikā, kareivjiem nesagatavojot nedz siltu apģērbu, nedz ko citu, kas būtu nepieciešams ziemā, jo neplānoja tik ilgi ņemties ar Krieviju. Viņš gribēja to izdarīt ātri. Hitlera karaspēks iebruka Padomju savienībā ātri, un nedz tehnika, nedz degviela nebija paredzēta ziemai. Šis plāns sākumā darbojās sekmīgi, un karaspēks ļoti īsā laikā aizgāja līdz Maskavai un Staļingradai, taču tad tas ievilkās un pienāca ziema. Lielu daļu vācu armijas nogalināja aukstums. Simtiem un tūkstošiem karavīru aizgāja bojā nosalstot, arī tehnika aukstumā nestrādāja. Tas, ko tu neizdari ātri, vēlāk var būt par vēlu. Jebkurā karā pārsvars ir tam, kurš uzbrūk pēkšņi un visu izdara ātri. Protams, ir vēl dažādi citi faktori, taču ātrums ir viens no tiem, kas pilnīgi noteikti strādā.

Tad Sisera savāca vienkopus visus savus kara ratus, deviņi simti dzelzs ratu, un visus ļaudis, kas bija pie viņa no Harošet-Gojimas, pie Kišonas strauta. Bet Debora sacīja Barakam: "Celies, jo šī ir tā diena, kad Tas Kungs ir nodevis Siseru tavā rokā! Vai Tas Kungs nav izgājis tavā labā karot?" Tad Baraks devās lejā no Tābora kalna, un desmit tūkstoši vīru viņam sekoja. Un Tas Kungs radīja Siseras ratu vadītājos un visā viņa karaspēkā ar Baraka straujo triecienu tādu apjukumu, ka Sisera nolēca no saviem ratiem un bēga kājām. Un Baraks vajāja gan ratus, gan karaspēku līdz Harošet-Gojimai, tā ka viss Sisera karaspēks krita no zobena asmens, un neviens pats nepalika pāri.” (Soģu grāmata 4:13-16)

Praviete Debora saņēma pavēli no Dieva pulcēt armiju. Viņa deva šo pavēli konkrētam cilvēkam, Barakam, kurš bija karaspēka virspavēlnieks. Sisera bija viņu pretinieks. Viņa lielā armija nomāca Izraēlu un radīja problēmas. Baraks devās lejā uz Tabora kalnu, un 10 000 vīru liels karaspēks viņam sekoja. Kāda bija šīs uzvaras atslēga? Šī atslēga bija straujš uzbrukums. Pirmkārt, tā ir Dieva griba, saprast, kad ir īstais laiks, un uzbrukt. Ar strauju uzbrukumu viņš radīja tādu sajukumu ienaidnieka nometnē, ka tie bēga, un neviens pats nepalika pāri. Karaspēks pilnībā iznīcināja pretiniekus ar strauju triecienu. Tātad straujš trieciens un ātrums ir veiksmīga kara un uzbrukuma atslēgas.

Par piemēru var ņemt hokeju. Ja hokeja komanda ir lēna, tai nav lielu izredžu uzvarēt. Izredzes ir tiem, kuri ātri slido, jo viņi var ātrāk tikt pie ripas visās pozīcijās, taču komanda, kura nav ātra, nevar uzvarēt, ja vien tai nav īpaši stipra kāda cita cīņas puse, piemēram, liels vārtsargs, kurš aizsedz visus vārtus. Hokejā un sportā vispār vienmēr uzvar ātrums. Tāpat arī garīgajās cīņās ir svarīgs ātrums. Iedomājies, tev ir mājas grupiņa, un tajā jau piecus vai septiņus gadus ir pieci cilvēki, tad tas ir ļoti skumji. Tas ir tāds “sasniegums”, ar kuru tev jāiet savā lūgšanu kambarī, jānokaunas un jāraud, saucot pēc Dieva! Saki Dievam: “Kungs, es bez kavēšanās pildīšu Tavus baušļus!” Bez kavēšanās! Mājas grupas ir draudzes mugurkauls. Es reiz dzirdēju kādu mācītāju sakām: “40 лет, 40 человек”, kas nozīmē – “40 gadi, 40 cilvēki”. Lūk, tas arī ir garīgais draudžu stāvoklis! Tādas draudzes Latvijā vēl skaitās kaut kas, tomēr tās skaitliski nevairojas, cilvēki netiek glābti un dziedināti. Dievs, svētī Latviju!

Viena no veiksmīgas uzvaras pamatatslēgām ir ātrums. Vai tu atceries to dienu, kad atgriezies pie Dieva un kļuvi par Viņa bērnu un jaunu radījumu? Es šo dienu ļoti labi atminos. Atceros arī to, ko Dievs man teica: “Lasi Bībeli un lūdz katru dienu, un tu būsi Mans kalps!” Es nekavējoties sāku lūgt Dievu. Man nebija nemaz doma par kavēšanos, tieši otrādi. Tajā laikā vēl atrados viens pats cietuma izolatorā un man nebija Bībeles, taču Dievs teica, ka tā ir jālasa. Man šajā izolatorā vēl bija jāpavada vairākas dienas, tāpēc es biju šausmās par to, ka man nebija Bībeles. Izejot no izolatora, pirmais, ko izdarīju, – atradu Bībeli. Tā bija Jaunā derība. Es skatījos uz citiem brāļiem, kas arī tur atradās. Redzēju, ka viņiem bija lielas Bībeles. Es ilgi lasīju Jauno derību ar Psalmiem. Man neviens nedeva Bībeli, tāpēc tā man bija liels dārgums. Es ļoti gribēju Bībeli un nekavējos, es steidzos, un pienāca diena, kad tiku pie tās. Šī Bībele gan bija sašvīkāta, veca un noskrandusi, taču tā bija MANA BĪBELE vēl ilgu laiku. Kā ir ar tevi? Vai tu steidzies lūgt Dievu? Tu esi jaunpiedzimis, atzinis Jēzu Kristu par savu Glābēju? Vai tu steidzies meklēt Viņa vaigu savā lūgšanu kambarī?

Salamana augstā dziesma ir par romantisko mīlestību. Tā ir vienīgā Bībeles daļa, kurā tiek runāts tieši par romantisko mīlestību. Tajā ir Salamans un viņa mīļotā. Ir kas tāds, ko no šīs Bībeles daļas var mācīties.

Steidzies tu, mans draugs, un esi kā jauns stirnāzis vai kā jauns briedis smaržīgajos ar garšaugiem apstādītajos kalnos!” (Salamana augstā dziesma 8:14)

Vai tu esi redzējis stirnāzi? Āžus es esmu redzējis, taču stirnāžus gan nē. Stirnāzi es varu iztēloties kā tādu, kurš ir ātrs un lec pa klintīm, jo Izraēla ir kalnaina un tuksnešaina vieta. Viņš nesteidzas kā tanks vai pirmā formula, jo tajā laikā tādu nebija. Viņš pie savas mīļotās steidzās kā stirnāzis. Padomā, varbūt tu atceries, kā gaidīji tikšanos ar savu mīļoto. Varbūt tu pat lūdzi Dievu par to, lai viss izdodas kā iecerēts. Iespējams, tu lūdzi Dievu par to, lai mašīna vai vilciens atbrauc veiksmīgi līdz galapunktam un pa ceļam nenotiek avārija. Steidzies uz personīgām attiecībām ar savu Debesu Tēvu! Domā par Dievu tā, kā šī sieviete domāja par Salamanu! Nedomā par lūgšanu kambari, dievkalpojumiem, savu kalpošanu, evaņģelizāciju vai darbu ar nopūtu. Tā nav pareizā attieksme, kas nes augļus. Esi izslāpis pēc tā! Man ir grūti saprast tos cilvēkus, kuri nemitīgi uz šo visu ir jāmotivē. Es saprotu, ka ir reizēm jāpiespiežas no rīta piecelties un lūgt Dievu, bet es to gribu. Tā ir mana vajadzība. Jēzus saka: “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Mana dzīvība ir tas, ka pavadu laiku divvientulībā ar Dievu, pārdomājot Viņa vārdu un lūdzot. Tās ir manas panākumu atslēgas. Tas ir mans Dievs. Dievs saka: “Steidzies pie Manis kā stirnāzis!” Steidzies pie Dieva ātri ar šo sajūtu kā iemīlējies cilvēks! Lūdz Dievu, lasi Bībeli, ej uz draudzi! Dari to bez variantiem! Man pat nav ienākusi prātā doma kādreiz neatnākt uz draudzi. Iedomājies, visi atnāktu uz draudzi, bet es nebūtu un gulētu tikai tāpēc, ka tā gribēju. Mani nav jāmotivē, lai es atnāktu uz dievkalpojumu. Mani nav jāmotivē, lai es lūgtu Dievu un meklētu Viņa vaigu. Ja mani Dievs ir aicinājis to darīt, es ātri arī izdaru, jo man šis laiks ar Dievu ir nepieciešams. Man pašam to vajag. Nevienam nav jāiet aiz manas muguras kā vagaram un jābiksta. Cilvēkam agri vai vēlu ir pašam jāsaprot, ka viņam tas ir ātri nepieciešams. Vai tevi ir jāmotivē? Ar daudziem cilvēkiem jāņemas kā ar jēlām olām, mēģinot viņus motivēt un atvest uz draudzi. Līdzīgi šobrīd ir ar pateicības mielastu vecākiem, kas notiks maijā. Daudzi bērni saviem vecākiem lūdzas, lai viņi ierastos uz šo pasākumu. Draugs, ja tu mīli savus bērnus, tad tu atnāksi. Ja tev tiešām viņi ir svarīgi, tad tu būsi. Dažiem vecākiem ir pretenzijas pret to, ka viņu bērni apmeklē šo draudzi, tāpēc ielūgumam atsaka. Ja tavi uzskati ir svarīgāki par pašu bērnu, tad man nav komentāru.

Vai tu esi kaut ko pasūtījis internetā? Piemēram, sievietes interneta portālā Ebay visbiežāk pasūta kosmētiku un dažādus sīkumus. Kā ir pēc tam? Vai tu gaidi savu pasūtījumu? Vai tu vēlies to saņemt pēc iespējas ātrāk? Jā! Dievs arī grib darboties tavā dzīvē ātrāk, tāpēc Viņš saka: “Steidzies darīt Manu gribu un nekavējies!” Kā Dāvids saka: “Es steidzos pildīt Tavu bauslību.” Kā tev šķiet, cik ilgi cilvēks Latvijā meklē darbu? Tik ilgi, kamēr viņu kāds baro. Liela daļa cilvēku apgalvo, ka ir bez darba, jo viņus nekur nepieņem neatbilstības dēļ. Tiklīdz tevi vairs neviens nebaros, tā tev būs daudz darba. Steidzies darīt Dieva gribu nevis tad, kad tev ir nepieciešamība un tevi tas spiež, un varbūt jau būs par vēlu, bet dari to tagad!

Es atceros sevi ap 2003. gadu, kad kopā ar kādu brāli gājām baptistu draudzē, kura bija vienīgā tāda Limbažos. Mācītājam vai kādam citam man nevajadzēja teikt, ka vajag iet palīdzēt cilvēkiem un sludināt evaņģēliju. Es gaidīju to brīdi, kad kopā ar savu draugu brauksim pie kāda cilvēka ciemos. Mēs draudzē slavējām, sludinājām, lūdzām par slimajiem un darbojāmies. Es gaidīju šos brīžus un visu vēlējos pēc iespējas ātrāk. Es nekādi nevaru saprast – kā var būt tā, ka grupiņas cilvēki ir jāpierunā atnākt uz neformālo pasākumu? Kur ir atšķirība? Es nevaru saprast, kāpēc es to vēlos, bet tu nē. Šerloks Holms būtu teicis: “Elementāri, Vatson.” Cilvēki, kuri nevēlas apmeklēt neformālos pasākumus un evaņģelizēt, vienkārši nemeklē Dievu! Viņi vienkārši nav pieķērušies Dievam. Viņiem Dievs nav svarīgs. Man Viņš ir svarīgs, un es zinu, ka ir debesis un elle, un ir tikai viens ceļš uz debesīm Viņa Vārds ir Jēzus.

“Manas mūža dienas ir jo straujākas bijušas nekā skrējējs, tās ir aiztecējušas un labuma nav redzējušas.” (Ījaba grāmata 9:25)

Atceries, kā Ījabs piedzīvoja dažādas nelaimes? Nelaimes gadījumā nomira viņa bērni, viņš pats saslima, pilnībā bankrotēja, un sieva mājās teica: “Nolādi to Dievu un mirsti!” Ījabs bija slims, noklāts augoņiem, bez ģimenes, viens pats ar sievu. Sieva bija viņa vienīgais tuvinieks, kas palicis, bet viņa nemitīgi kurnēja. Ījaba draugi tikai atnāca un pateica, ka pats vien ir vainīgs. Šajā gadījumā viņš lielākoties tiešām ne pie kā nebija vainīgs.

Vai tu esi redzējis, kā skrien sprintu? Pasaules rekords ir 100 metri 9 sekundēs. Tas ir ļoti ātri! Ījabs tā jutās, kad teica: “Tik ātri ir pagājusi mana dzīve.” Bībele saka: “Mūsu dzīve ir kā tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un pēc tam pazūd uz mūžības fona.” Laiks nepielūdzami iet uz priekšu. Es atceros teicienu par cilvēkiem, kas izdara dažādus noziegumus. Tas skan šādi: “Ātrāk iesēdīsies cietumā, ātrāk tiksi ārā.” Mūsu gadījumā var teikt tā: “Jo tu ātrāk sāksi darīt pareizas lietas, jo vairāk tev būs iespējas kaut ko reāli aiz sevis atstāt šeit, virs zemes. Tev būs vairāk iespējas kaut ko reālu uzcelt, izglābt cilvēkus un izdarīt daudz ko citu, jo laiks nepielūdzami iet uz priekšu.” Ko tu redzēsi savā dzīvē? Ījabs saka: “Dienas ir aiztecējušas un labuma nav redzējušas.” Vai tu gribi redzēt savā dzīvē kādu labumu? Ja jā, tad ātri sāc darīt pareizas lietas, nevis paņem ātro kredītu, padzīvo labi pāris dienas un tad brauc uz Īriju vergot! Ir cilvēki, kas šādi rīkojas. Viņi paņem kredītu, jo uzreiz vēlas baudīt dažādus dzīves labumus. Tev nevajag to, ko neesi nopelnījis, draugs! Tu vari dabūt tikai to, ko esi nopelnījis. Tev tas ir jāsaprot. Ir lietas, ko nevajag darīt ātri. Ātros kredītus nevajag ņemt! Visa pasaule ir kredītos. Esi brīvs un iztiec no tā, kas tev ir! Labāk mazumiņš, kas ir tavs, nekā paņemts kredīts, ko ātri iztērē. Ar kredītiem ir tā: kad tev tie jāapmaksā, tad sen tā lieta, ko par šo naudu esi nopircis, ir apnikusi un vairs nav vajadzīga. Vai ir jēga ņemt kredītu? Cilvēks nopērk mašīnu, ņemot kredītu, un pēc tam vēl par tikpat lielu summu tā jālabo. Tu vari slavēt Dievu par to, ja tev nav kredītu.

“Dzīves ceļš gudrajam iet strauji augšup, lai viņš izvairītos no nāves valstības tā lejas galā.” (Salamana pamācības 15:24)

Tev ir tikai divi varianti: vai nu uz augšu, vai uz leju. Nekustīgais punkts nav mūžīgs. Tas ir ļoti īss. Kad tu pamet priekšmetu gaisā, ir tikai viens nekustīgais punkts. Tas ir ļoti īss brīdis, kurš praktiski vispār nav. Tu esi vai nu ātri augšā, vai arī lejā. Mateja evaņģēlija 25. nodaļā ir līdzība par talentiem. Tur kāds kungs aizceļoja un iedeva saviem kalpiem talentus. Vienam iedeva piecus talentus, otram divus talentus un trešajam vienu talentu, teikdams pelniet ar tiem, kamēr atgriezīšos. Tūlīt nogāja tas, kas dabūja piecus talentus un sapelnīja vēl piecus. Viņš nopelnīja vēl, jo tūlīt sāka darboties. Tas, kam bija trīs, arī sāka darboties un nopelnīja vēl trīs. Bet tas, kam bija viens talents, neaizgāja tūlīt. Viņš sāka domāt, kamēr pagāja laiks, un apraka talentu zemē. Un mēs labi zinām, kāds bija viņa gals – pavisam lejā.

Vai esi lasījis Bībelē par Rebeku, Īzaka sievu? Īzaks bija Ābrahama dēls. Ābrahams – visu tautu tēvs, mūsu ticības tēvs. Dievs reiz viņam teica: “Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes! Vai tu spēj tās izskaitīt? Tik daudz būs tavu pēcnācēju.” Ābrahams ir mūsu etalons un ticības tēvs, un viņš bija Dieva svētīts visās dzīves jomās. Īzakam bija sieva Rebeka. Viņa nebija nekāda ticīgā vai Dieva izredzētā, bet kļuva par viņa sievu. Kā tu domā, kāpēc tieši Rebeka kļuva par Īzaka sievu? Kāpēc tieši Rebeka kļuva par daudzu tautu māti? Ābrahams, kad bija vecs, sūtīja savu kalpu, lai viņš atrod sievu Īzakam. Ne šādu tādu, bet no savas dzimtas. Un šis kalps devās uz to zemi, kur Ābrahams norādīja, un pie akas viņš lūdza Dievu: “Kā lai es saprotu, kura ir tā īstā? Tai meitenei, kura nāks smelt ūdeni uz aku, teikšu, lai dod man ūdeni padzerties. Un, ja viņa dos man padzerties un padzirdīs vēl manus kamieļus, tad tā meitene būs īstā.” Un tad nāca Rebeka, jauna un skaista, un kalps viņai saka: “Dod man padzerties!”

Tad viņa atbildēja: "Dzer, mans kungs!" Veikli viņa nolaida trauku savā rokā un dzirdīja viņu. Un, kad viņa bija beigusi dot viņam dzert, tā teica: "Es pasmelšu arī taviem kamieļiem, līdz tie būs padzēruši." Un tā steidzās un izlēja savu trauku dzirdināmā silē un tecēja vēlreiz uz avotu, lai smeltu no jauna, un tā smēla visiem viņa kamieļiem.” (1.Mozus 24:18-20)

Tur tālāk teikts, ka tad, kad Īzakam atveda Rebeku, viņš apbrīnoja viņu, sakot, ka tā esot īstā un no Dieva. Rebeka dabūja savu vīru, jo bija steidzīga un nevilcinājās darīt Dieva prātu. Šodien mums bija saderināšanās. Pirms kāda laika meitene pienāca pie manis teikdama, ka ir uzradies precinieks. Un viņa jautāja man, ko es par to domāju, sakot, ka darīs tā, kā es teikšu. Es viņai atbildēju: “Tev taču būs ar viņu jādzīvo! Šī ir tava iespēja apprecēties, otras tādas iespējas vairs var nebūt. Tas, kāds šis cilvēks ir, es nezinu, bet tevi es zinu!” Šī meitene bija diezgan ātra, jo bija izdevība, un viņa to paņēma. Šis puisis pirms tam bija nācis pie manis un teicis, ka viņam patīk viena meitene, kura ir no manas komandas. Teicu, lai iet un runā. Arī viņš nevilcinājās un ātri to izdarīja. Ātrums visās jomās var būt izšķirošs. Bībelē vēl teikts: “Esi kūtrs uz dusmām. Esi kūtrs un lēns uz lietām, kas nav pareizas! Un esi ātrs uz lietām, kas ir pareizas un ātri jāizdara.” Kas ir tas, kas kavē tavu izaugsmi tavā kalpošanā, ģimenē, biznesā vai kādās rakstura lietās? Bībele saka:

 "Vai tad Es lai ļautu bērnam pārraut mātes klēpi, bet neļautu tam piedzimt?" saka Tas Kungs. "Jeb vai Es, kura rokā stāv dzimšana, lai aizkavētu piedzimšanu?" saka tavs Dievs.” (Jesajas 66:9)

Dievs nav tas, kas kavē tavu izaugsmi, izlaušanos un iekarojumus. Tevi kavē pretinieki lēnums un slinkums. Un aiz tā stāv kāda persona.

Mēs, pirmām kārtām es, Pāvils, esam gribējuši ne vienu reizi vien jūs apmeklēt, bet sātans mūs aizkavēja.” (1.Tesaloniķiešiem 2:18 )

Pāvils saka, ka sātans var aizkavēt. Padomā loģiski ir kāds, kas nav ieinteresēts tajā, lai tu augtu, attīstītos, lai tava kalpošana augtu, lai tavs bizness augtu. Tieši otrādi – viņš ir ieinteresēts tevi bremzēt. Sātans grib padarīt tevi par pelēku un nedomājošu lupatu, par garīgu bomzi. Sātans grib paraut tevi ellē! Cik gan vairāk tev ir jābūt ātrākam! Cik gan vairāk tu nevari atļauties slinkot un vilcināties, jo tev ir pretinieks! Ir skaidri rakstīts: “Velns kā lauva staigā apkārt rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt!” Bet stājies viņam pretī ātrā ticībā tūlīt! Sāc rīkoties, jo dzīve paiet. Ja arī debesīs tiksi, nekas nebūs izdarīts. Sportists pierāda sev un citiem, ka viņš ir ātrākais, bet kas tev no tā tiek? Viņš vienkārši tevi izklaidē! Tāpēc mēs arī skatāmies hokeju, kas, protams, nav slikti. Gribu teikt, ka ne naudai, ne sportam vai jebkādām citām lietām nav vērtības, bet gan izglābtajām dvēselēm. Vērtība ir tam, ko tu aiz sevis atstāj – izmainītu pasauli un izmainītus cilvēkus. Sports ir labs, bizness ir labs, bet pats svarīgākais ir cilvēki. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu! Lai viss, ko tu dari, kalpo cilvēkiem.

Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks.” (Salamana pamācības 2:5)

Var būt arī daudzas un ātras darbības, kas ir pilnīgi bezjēdzīgas. Haotiska, nekonkrēta darbošanās nenes rezultātu, ja nav konkrēts Dieva dots mērķis un nav koncentrēšanās šī mērķa virzienā. Tu nevari vienlaicīgi sasniegt daudzus mērķus. Hitlers Otro pasaules karu sāka, koncentrējoties uz visu pasauli – Angliju, Krieviju un visām citām pusēm. Kur viens cilvēks tik daudz var uzņemties!? Viņa kara iznākums jau bija skaidrs kara sākumā. Un, ja ir runa par garīgām lietām, tad tev ir jābūt vienā draudzē. Ir cilvēki, kuri maina draudzes. Aiziet uz vienu un paklausās, tad uz citurieni aiziet, un beigās viņš nav nekur. Cik mammas un tēti ir vienam cilvēkam? Vienreiz man viena maza meitenīte teica, ka viņai ir trīs tēti. Es runāju par bioloģiskajiem vecākiem. Tāpat arī draudze un tās virziens. Tev jāsaprot, kur ir tava vieta. Arī latvieši visā pasaulē ir aizmirsuši, kur ir viņu vieta un mājas. Mēs aizmirstam savas saknes, savas mājas un vecākus, un savu Dievu. Koncentrējies pareizā virzienā! Tev nav jāklīst pa pasauli apkārt, lai atrastu savu Dievu vai laimi!

Kādam vīram Efraimā, Izraēla teritorijā, bija blakussieva, kura no viņa bija aizgājusi uz citu Izraēla novadu dzīvot pie saviem vecākiem. Šis vīrs nolēma, ka grib dabūt atpakaļ savu sievu, jo mīl viņu. Viņš apsegloja savus ēzeļus un devās mīļi parunāt ar savu sievu. Tajos laikos tā nebija tipiska uzvedība, jo, ja sieva aizgāja no vīra, tad viņa tika iemesta bedrē un ar akmeņiem nomētāta. Viņam bija tāls ceļš ejams. Viņš atnāca ciemos, kur bija visa ģimene. Viņš mīļi parunāja, un sieva bija gatava nākt atpakaļ pie sava vīra. Izraēlā tolaik bija tāds viesmīlības likums, ja esi aizgājis ciemos, tad pieklājīgi bija uzkavēties ilgāk.

Kad piektajā dienā jo agri no rīta viņš apjozās, lai dotos ceļā, tad jaunās sievas tēvs sacīja: "Stiprini savu sirdi un pakavējieties vēl viens pie otra, līdz šīs dienas ēnas pastiepsies garas." Un tie vēlreiz ēda abi kopā.” (Soģu 19:8 )

Viņu pierunāja uzkavēties ilgāk. Nākamajā dienā viņš no rīta gatavojās doties ceļā, bet mājinieki atkal viņu pierunāja uzkavēties vēl. Un tā viņš tur palika apmēram trīs dienas, ciemojoties pie sievas tēva. Kad jau bija pienācis kārtējais pusdienlaiks, bija par vēlu iet ārā, lai paspētu laicīgi aiziet līdz galam. Pēc vairākām dienām viņi abi tomēr devās ceļā. Pienāca vakars un kļuva tumšs, un viņi bija spiesti pārnakšņot Benjamīna novadā, Gibea pilsētā. Tur bija tāda paraža, ka tirgus laukumā varēja uzgaidīt, līdz pienāca kāds, kas varētu viņus izmitināt. Un neviens negribēja uzņemt viņus, izņemot vienu, kurš arī bija no Efraima, bet tobrīd bija apmeties tur. Šis vecais vīrs viņus uzņēma savā namā. Bet tad pilsētas valdības vīri, kuri bija homoseksuāli, aplenca viņa namu un pieprasīja, lai šo viesi dod viņiem “iepazīt tuvāk”. Vīra vietā vecais vīrs viņiem atdeva sievu, kuru viņi izvaroja līdz nāvei. Pēc tā visa viņas vīrs sacirta sievu gabalos un izsūtīja pa visu Izraēlu, ar to parādīdams – lūk, kas notiek mūsu tautā un mūsu zemē! No visām ciltīm sapulcējās armija un nāca uz Gibeu, pieprasot izdot vainīgos homoseksuāļus. Bet viņi neizdeva. Sākās karš, kā rezultātā Benjamīns tika pilnībā iznīcināts. Lūk, kas notika tādēļ, ka viens vīrs vilcinājās! Šis vīrs zināja, ka viņam ir jāiet, bet kavējās. Tas kaut ko māca mums arī šodien. Ja tu zini, kas tev jādara, dari to ātri. Kad ir vilcināšanās, tam būs sekas. Es domāju, ka šis vīrs, kas gāja pie savas sievas, intuitīvi juta, ka viņam ir jāiet tagad, bet ietekmējās no citiem cilvēkiem, kuri pierunāja viņu uzkavēties ilgāk.

Bet vēlāk Dāvidam sirds jo strauji lēca krūtīs, tādēļ ka viņš bija nogriezis apģērba stūri, kas piederēja Saulam.” (1.Samuēla 24:6)

Sauls vajāja Dāvidu. Sauls sēdēja alā, nokārtojot savas dabiskās vajadzības, un tikmēr Dāvids piezagās un nogrieza Saula mēteļa stūri. Pēc tam viņš izgāja no šīs alas un uzsauca: “Ei, Saul, es tevi varēju nogalināt. Es to neizdarīju, jo neesmu tavs ienaidnieks.” Bībelē teikts, ka Dāvidam tajā brīdī sirds jo strauji leca krūtīs. Kad tev pēdējo reizi sirds strauji leca krūtīs no tā, ka tu uzņemies kādu pacelt kalpošanā vai pieņem kādu izaicinājumu? Ja tev tas nav, tu esi pazudis cilvēks! Veiksmīgi cilvēki pieņem izaicinājumus, tādus, ka sirds lec krūtīs. Kad es pieņēmu izaicinājumu “Dievs, svētī Latviju”, man sirds strauji leca krūtīs. Es pat dažas naktis normāli negulēju. Es tūlīt sāku organizēt, tajā pašā dienā, kad no Dieva to saņēmu. Es šeit draudzē nosludināju un uzreiz sāku rīkoties. Ja es uzreiz to nebūtu sācis darīt, manī būtu iezagušās šaubas. Es tev novēlu pieņemt izaicinājumus savā kalpošanā, tādus, ka tev sirds lec krūtīs. Pieņemsim, ka tu esi grupiņas vadītājs vai palīgs, un es jautāju, cik cilvēku ir tavā grupiņā, uz ko tu atbildi: “Pieci cilvēki piecus gadus.” Un pēc tam no manis seko jautājums: “Tu tici, ka vari uzcelt savu grupiņu?” Ja tu atbildi apstiprinoši un tev sirds krūtīs nelec, tas nozīmē, ka tu melo pats sev, Dievam un visiem pārējiem, jo tu labi zini, ka neizdarīsi pietiekoši, lai to uzceltu. Ja tu esi pieņēmis lēmumu kaut ko darīt un apzinies, ka tas no tevis kaut ko prasīs, tad tev sirds pukst straujāk. Ja tev ir pilnīgs Dieva miers savos izaicinājumos, neko lielu tu nesasniegsi. Un kad Dievs svētī, Viņš to dara ātri.

Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās.” (Lūkas 15:22)

Kad tu atgriezies uz pareizā ceļa, Dievs tevi ātri sāk svētīt. Kad tu pieņem tādus izaicinājumus, ka tev sirds sāk krūtīs lekt, Viņš ātri sāk tevi svētīt.

"Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies.” (Ebrejiem 10:37)

Mācītāja Mārča Jencīša sprediķi “Ātrums” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija
Comments