Neuztraucies par to, ka tev ir daudz ienaidnieki, uztraucies par to, lai tu neliektos viņu priekšā.

Publicēja 2012. gada 1. jūl. 23:52Mārcis Jencītis

 Palikt uzvarētāja pozīcijā attiecībā pret saviem ienaidniekiem iespējams tikai stāvot Dieva gribā līdz galam! Paturi prātā, ka vienīgais tavas drošības un uzvaras garants ir Jēzus Kristus!

/Mārcis Jencītis/

2Laiku 21:10 Tad Tas Kungs runāja caur Saviem kalpiem, praviešiem, sacīdams:

11 "Tādēļ ka Jūdas ķēniņš Manase ir darījis šīs negantības vēl ļaunāk par visu, ko amorieši ir darījuši pirms viņa, un arī Jūdu pavedinājis grēkot ar savu kalpošanu elku dieviem,

12 tādēļ, tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs, redzi, Es likšu nākt nelaimei pār Jeruzālemi un Jūdu, ka visiem, kas to dzirdēs, abās ausīs zvanīs!

13 Un Es izstiepšu pār Jeruzālemi mērāmo auklu, kā Es to vilku pār Samariju, un Es likšu to uz svariem kā Ahaba namu, un Es izslaucīšu Jeruzālemi tīru, kā kad tīru izslauka bļodu, pirms to apgāž uz mut

14 Un Es atmetīšu Manas īpašuma tautas atlikušos un tos nodošu viņu ienaidnieku rokā, un tie kļūs par laupījumu un ieguvumu visiem viņu ienaidniekiem

Comments