Nesalauztie.

Publicēja 2011. gada 28. maijs 00:26Mārcis Jencītis
Tie ir cilvēki, kas iet uz mērķiem un dara šodienas darāmo uz 100% arī, tad, ja apstākļi un cilvēki ir pret viņiem.

5. Moz. 28:13 Un Tas Kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt.


Comments