Nepietiek tikai klausīties sprediķus, ir laiks tos pielietot.

Publicēja 2013. gada 4. nov. 05:11Mārcis Jencītis


Ebr.4:2 Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. 

6 Kad nu dažiem atliek tanī ieiet, bet nepaklausības dēļ nav iegājuši tie, kam vispirms evaņģēlijs pasludināts

Comments