Nepārstāj sludināt un Dievs nepārstās glābt!

Publicēja 2011. gada 30. marts 23:58Mārcis Jencītis

Kamēr ir, kas sludina un veido mācekļus, tikmēr Dievs glābj cilvēkus un ceļ draudzi!

Ap.d. 5:42 Un viņi nemitējās Templī un pa mājām ik dienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu.

Ap.d.2:47 slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.

Comments