Nekaunies apliecināt Jēzu Kristu!

Publicēja 2011. gada 4. apr. 00:47Mārcis Jencītis
Mr.8:38 Jo, kas Manis un Manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī Cilvēka Dēls kaunēsies, kad Viņš nāks ar svētiem eņģeļiem Sava Tēva godībā."
Comments