Nekāds darbs, ko dari Dievam, nav veltīgs, arī tad, ja šodien vēl neredzi gaidāmos rezultātus.

Publicēja 2013. gada 24. okt. 02:55Mārcis Jencītis

1Kor.15:58 Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs. 

Comments