Nekādi labi darbi tevi neglābs no elles, no iedzimtiem vai neiedzimtiem grēkiem.

Publicēja 2012. gada 21. dec. 01:40Mārcis Jencītis

 Nekāda kristīga vai nekristīga reliģija vai tradīcija tevi neglābs. Nekāds priesteris vai mācītājs, nekāda baznīca, nekāda draudze tevi neglābs. Nekādas pozitīvas domas un meditācija tevi neglābs. Ne tēvs, ne māte, ne kāds cits cilvēks vai viņa mācība tev nedos mūžīgu dzīvību ārpus elles. Ir tikai viens Glābējs caur kuru tu vari būt glābts un Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Un ir tikai viens ceļš, kā nākt pie Dieva - atzīt savu grēcīgumu, atzīt, ka tikai Jēzus ir tavu grēku izpircējs un sākt dzīvot Viņa gribā. Neviens un nekad nav nomiris par taviem grēkiem un augšāmcēlies. Nekas nevar atbrīvot un izglābt tevi no grēka varas, kā tikai Dievs, kurš nāca cilvēka miesā virs zemes un Viņa vārds ir Jēzus Kristus! Tas ir tas Kristus, Tas Kungs, kas nāca virs zemes šajā laikā, ko tauta dēvē par ziemassvētku laiku. IR TIKAI VIENS DIEVS UN VIENS GLĀBĒJS!

/Mārcis Jencītis/

Jņ.14:6 Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani. 

Jāņa 11:25 Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs

Comments