Necīnies ar Dievu - cīnies ar sevi!

Publicēja 2011. gada 8. apr. 01:27Mārcis Jencītis

Cīnies par to, lai tu izdarītu Dieva gribu ikdienā. Kad tu dari Dieva gribu, tad velnam neatliek vietas tavā dzīvē un kalpošanā. Netielējies un necīnies ar Dievu par to, kas tavuprāt ir pareizs vai nepareizs, Dievam tik un tā vienmēr ir taisnība. Viņš ir patiesība!

Jēk,4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums;

Comments