Neauglīga kalpošana nenes Dievam slavu, auglīga kalpošana ir pierādījums, ka esam Kristus mācekļi!

Publicēja 2011. gada 2. sept. 01:24Mārcis Jencītis

Jņ.15:8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.

Comments