Neatliec uz rītdienu to, ko vari izdarīt šodien!

Publicēja 2012. gada 15. janv. 22:02Mārcis Jencītis
Sal.pam.6:10 Paguli, paguli vēl drusciņ, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu! 11 Tad tevi pamazām, it kā tev kājām pa pēdām iedama, pārsteigs nabadzība, un tevi nomāks trūkums kā bruņots ceļa laupītājs.
Comments