Neaizmirsti Dievu labklājībā.

Publicēja 2012. gada 20. sept. 01:52Mārcis Jencītis

 Kad cilvēks ar Tā Kunga svētību kļūst stiprs un turīgs, tad tas ir viens no lielākajiem pārbaudījumiem. NEAIZMIRSTI SAVU SVĒTĪBU AVOTU! Tā pat, kā Dievs tev deva, tāpat var atņemt. VIENMĒR SLAVĒ UN PATEICIES KUNGAM PAR TO, KO VIŅŠ TEV DEVIS!

/Mārcis Jencītis/

5Moz.8:10 Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu, par to labo zemi, ko Viņš tev ir devis.

11 Sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, bet turi Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu.

12 Lai tad, kad tu būsi ēdis un paēdis un sev uzcēlis labus namus, un tur dzīvosi,

13 kad tavi vērši un tavi sīklopi būs savairojušies un tavs sudrabs un tavs zelts sāks pie tevis krāties, un viss, kas tev vien pieder, būs vairojies,

14 lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama

Comments