Mums nav vara dziedināt visus cilvēkus, mums ir vara dziedināt visas slimības!

Publicēja 2011. gada 28. janv. 00:54Mārcis Jencītis
Jēzus nesaka, ka mums ir vara pār cilvēku, bet gan pār ļaunajiem gariem, slimībām utt. Tas nozīmē, ka caur mūsu kalpošanu Dievam un cilvēkiem netiks izglābti visi cilvēki, netiks atbrīvoti no velna važām visi ļaudis un dziedināti no visām slimībām. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam ir pašam sava izvēle un savs ticības līmenis un bez šī cilvēka piekrišanas Dievs nevar caur mums izdarīt visu, ko vēlas. Tāpēc nepārdzīvo, ja vienmēr nenotiek cilvēku dzīvēs viss tas par ko tu lūdz un kalpo viņiem. Ļaunajiem gariem ir tiesības uzturēties cilvēkā, kurš to atļauj. Tāpēc tev nav varas pār šo cilvēku un gariem kas viņā, jo tā ir šī cilvēka izvēle.
Mt.10:1 Un, pieaicinājis Savus divpadsmit mācekļus, Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības.
Comments