Mīlēt nozīmē turēt 10 baušļus.

Publicēja 2012. gada 15. apr. 23:07Mārcis Jencītis
Rom.13: 8 Jo, kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. 9 Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu.10 Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. 
Comments