Mīlestība pret Dievu un cilvēkiem ir paklausība Dieva Vārdam.

Publicēja 2013. gada 28. jūn. 02:24Mārcis Jencītis

Jņ.14:15 Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles. 

21 Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos." 

23 Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu. 

24 Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis. 

 

Jņ.13:34 Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. 

35 No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." 

Comments