Mīlestība ir redzama.

Publicēja 2010. gada 23. dec. 23:35Mārcis Jencītis

 To var izmērīt manos darbos attiecībā pret cilvēkiem, pret ģimeni,  grupiņas cilvēkiem, draudzes cilvēkiem, darba kolēģiem, draugiem, paziņām, pret svešiem cilvēkiem. Mīlestība pirmkārt nav sajūtas bet mana attieksme un darbi, kad es attiecos pret cilvēkiem tā, kā to māca Jēzus Kristus. Es rūpējos , lai mana ģimene pazītu Kristu un dzīvotu Viņa gribā. Es rūpējos, lai cilvēki man apkārt iepazītu Dievu un Viņa mīlestību. Ir muļķīgi domāt, ka mīli, bet tajā pašā laikā ignorēt apkārtējo cilvēku vajadzību pēc Dieva mīlestības. Ir muļķīgi ticēt, ka mīli un tajā pašā laikā nekrietni izturies pret tuvāko. Dievs savu mīlestību reāli pierādīja, reāli nākot cilvēka veidolā virs zemes, nomirstot pie krusta, uzņemoties mūsu grēkus.

1Jņ.4:9 Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē

Comments