Man nav pieņemams nekas cits, kā tikai UZVARA, PILNĪGA UZVARA!

Publicēja 2011. gada 8. janv. 00:44Mārcis Jencītis

              Man ir dziļa nožēla un  kauns par vājām, impotentām, nespējīgām draudzēm un cilvēkiem. Par tiem, kas nespēj pastāvēt par sevi, par gļēviem, neuzņēmīgiem, bezmērķīgiem tā saucamajiem Dieva bērniem. Par tiem, kas nespēj pavadīt laiku kopā ar Dievu. Par tiem, kas nespēj cīnīties pret apstākļiem. Par tiem, kas nespēj sakārtot savas finanses. Par tiem, kas nespēj sevi kontrolēt. Par tiem, kas nespēj vairoties, augt, vest dvēseles pie Kristus. Par tiem, kas skaļi bļaustās, bet nav neviena mācekļa. Par neaugošām draudzēm, kuras mierīgi var apzīmēt par mirušām. Par tiem, kas pakļaujas pasaules un cilvēku spiedienam. Par tiem, kam agresīvāk uzrūc un tūlīt tie ar asti kājstarpī, smilkstēdami atkāpjas, padodas bez cīņas. Es nerunāju par pasaulīgiem cilvēkiem, es runāju par tiem, kas sauc sevi par kristiešiem. Dzirdi, mēs nepadosimies, mēs esam un būsim stipri. Mēs esam tie, kas nekad nepadodas, kas iet līdz galam. LĪDZ GALAM! Es brīnos par daudziem kāpēc vispār viņi dzīvo, kāpēc apmeklē draudzi. Par tiem, kas nekad nemainās. Es apbrīnoju, kā tāda putra var būt kristiešu smadzenēs, gara vadītie bez reāliem darbiem, ar grēcīgiem paradumiem un nesakārtotu dzīvi, ar izbiedētu skatienu, bailīgām, jēlām kustībām. Jūs, kas saucat sevi par Dieva bērniem, kristiešiem, kalpotājiem vadītājiem, diakoniem, mācītājiem un sazin par ko vēl. Nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Mat. 3:10 Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts; un ikviens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.

Mēs NEKAD nebūsim tie, kas padodas. Mēs sasniegsim kopīgi nospraustos mērķus. Mēs izdarīsim līdz galam, neskatoties ne uz ko, Dieva dotos uzdevumus. Mēs uzcelsim Viņa draudzi tā, kā Viņš to grib un nekā citādāk. Mēs nebūsim tie, kas sava ego pārņemti domā par savām vajadzībām un aizmirst par Dieva doto uzdevumu. Mat. 28:19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Nevis ejiet un bļaustieties, bet dariet par mācekļiem, par stipriem svētiem, brīviem, dziedinātiem līderiem, kas valda, kas ir galva un nevis aste! Mēs nekad nebūsim aste, mēs vienmēr būsim galva. Mēs ieņemsim katrs savu vietu Dieva karapulkā, mūsu soļi būs sinhroni, mūsu rokas nenodrebēs iznīcinot pretinieku, bez žēlastība un kompromisiem. Mēs nesēdīsimies pie pārrunu galda ar ienaidnieku! Man nav pieņemams nekas cits, kā tikai UZVARA, PILNĪGA UZVARA!

Comments