Man nav jāzin kas labs un kas ļauns man ir jāzina Dieva Vārds un jādzīvo tajā.

Publicēja 2011. gada 9. janv. 23:00Mārcis Jencītis   [ atjaunināts 2011. gada 9. janv. 23:37 ]

Pirmie cilvēki zaudēja savu dievišķo stāvokli cenzdamies izzināt kas ir labs un kas ir ļauns. Viss kas bija nepieciešams, lai nosargātu savu stāvokli bija zināt Dieva gribu un darīt to! Tāpēc netērē veltīgi laiku domājot kas pareizi vai nepareizi. Nav tik svarīgi ko teica skolotāja skolā, nav tik svarīgi kādi ir vispārpieņemtie likumi, ir svarīgi ko saka Dievs! Ņem Bībeli un studē to, dari to vienu, divas, trīs stundas dienā, dari to daudz. Dzīvo no Dieva Vārda, dzīvo Dieva Vārdā un tu būsi dievišķā stāvoklī, nekas tev nebūs neiespējams! Tu pacelsies pāri vājumam, problēmām, pelēkajai ikdienai! Tu uzvarēsi! Dievs ir ar tevi!

1Moz.3:1 Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: "Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?"

2 Sieva teica čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,

3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit."

4 Tad čūska teica sievai: "Jūs mirt nemirsit,

5 bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu."

Comments