Lai viss, ko es daru un viss, kā dzīvoju ir veltīts tam, lai Kristus kļūtu zināms pasaulei! Vienā teikumā - Kristus Pasaulei!

Publicēja 2013. gada 10. apr. 01:16Mārcis Jencītis

Jņ.1:29 Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: "Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. 

30 Šis ir, par ko esmu sacījis: pēc manis nāk Vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc ka Viņš bija pirmāk nekā es. 

31 Es Viņu nepazinu; bet, lai Viņš kļūtu zināms Israēlam, tāpēc es nācu, kristīdams ar ūdeni.

Comments