Lai cilvēki nāktu pie Dieva nav nepieciešama speciāla reklāma.

Publicēja 2017. gada 7. marts 04:46Mārcis Jencītis

Ja tiešām Dievs darbojas draudzē, tad reklāma tiks izplatīta no mutes mutē

1Tes.1:8 Jo no jums Tā Kunga vārds atskanējis tālāk ne vien Maķedonijā un Ahajā, nē, visās vietās kļuvusi zināma jūsu ticība Dievam, tā ka mums nekas vairs nav jāstāsta; 9 tie paši cits citam stāsta

Comments