Labāk ciest ar Kristu nekā baudīt grēcīgu laimi.

Publicēja 2012. gada 21. aug. 00:45Mārcis Jencītis

Ebr.11:24 Ticībā Mozus, liels izaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu,

25 labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi

Comments