Kristus ienaidnieki ir ne tikai tie, kas to atklāti pasludina, bet arī tie, kuru dzīve ir pretēja Dieva gribai.

Publicēja 2014. gada 30. janv. 04:56Mārcis Jencītis

Fil.3:18 Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. 

Comments