Ko nozīmē būt laimīgam?

Publicēja 2011. gada 28. apr. 23:34Mārcis Jencītis

Būt laimīgam nenozīmē labi justies. Būt laimīgam nenozīmē arī sasniegtus sapņus un mērķus. Būt laimīgam nozīmē iet uz mērķiem neskatoties uz to, kā tu jūties!Būt laimīgam nozīmē būt nesalauztam, būt tam, kas tu esi, nepakļauties nevienam, kā tikai Visuvarenajam Dievam. Būt laimīgam nozīmē, būt brīvam no grēka, būt brīvam no jebkādas apstākļu un cilvēciskas kontroles, tas nozīmē, kad tavi grēki ir piedoti, tie ir atņemti un tu esi brīvs, tu esi ceļā uz Dieva dotiem sapņiem, tu realizē tos soli pa solim, cīņa pēc cīņas, uzvara pēc uzvaras. Būt laimīgam nozīmē būt Dieva perfektajā gribā un tikai tajā! Jēzum ir plāns tavai dzīvei un Viņš tevi mīl. Būt laimīgam nozīmē apziņu, ka Dievs mīl tevi ja arī citi tevi nemīl. Es esmu laimīgs. Esi tu laimīgs!

 

Rom. 5:2 Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.

Rom. 5:3 Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību,

Rom. 5:11 Bet tas vēl nav viss: mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu.

Comments