Katra jaunpiedzimuša kristieša uzdevums ir ne tikai stāstīt cilvēkiem par Kristu, bet arī aprūpēt, mācīt un veidot mācekļus. Jēzus pavēle ir - ejiet un dariet to!

Publicēja 2014. gada 10. janv. 03:06Mārcis Jencītis

Mt.28:19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,

20 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis

Comments