Kas tur augstāk draudzību ar kādiem cilvēkiem par Kristu, Viņa mācību un kārtību, tas nevar būt Kristus māceklis.

Publicēja 2012. gada 3. sept. 02:46Mārcis Jencītis

Lūk. 14:26 "Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis. 

Comments