Kas strādā Dieva druvā, tas baudīs augļus. Nav variantu.

Publicēja 2013. gada 29. apr. 00:02Mārcis Jencītis

Ps.126:5 Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus: 

6 viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. 

Comments