Kas atstumj Dieva cilvēku, tas atstumj Dievu.

Publicēja 2017. gada 11. aug. 02:31Mārcis Jencītis

1Sam.8:7 Tad Tas Kungs sacīja Samuēlam: "Paklausi tautas balsi, dari visu, ko tie tev sacīs. Nav jau viņi tevi nicinājuši, bet tie ir gan Mani atmetuši, lai Es vairs nebūtu viņu ķēniņš. 

Comments