Kalpošana Dievam bez Dieva?

Publicēja 2011. gada 3. febr. 00:04Mārcis Jencītis

Vai ir iespējams kalpot Dievam un tajā pašā laikā būt bez Dieva? Dieva Vārdā ir norādes, ka var! Farizeji un rakstu mācītāji bija tieši šādi "Dieva kalpi", kas nepazina Dievu. Vai var celt kalpošanu Dievam, kurā nav Dieva svētības, ko Dievs vienkārši neakceptē? Dieva Vārds saka, ka var! Ābrāmam Dievs apsolīja mantinieku, kurš turpinās Dieva darbu. Ābrāms nesagaidīja, kad Dievs to piepildīs pareizā ceļā un pastrādāja gultā ar kalponi un piedzima dēls, kurš nebija tas, ko gribēja un apsolīja Dievs. Rezultātā, tad, kad patiesi piedzima Īzāks, tas, ko Dievs apsolīja, kas ietilpa Viņa plānā, tad miesīgi dzimušais Ismaēls radīja problēmas garīgi dzimušajam Īzākam un viņa vecākiem. Tāpat arī šodien viss, kas nav darīts saskaņā ar Dieva gribu precīzi, tas viss radīs problēmas. Vai esi pārliecināts, ka tava kalpošana ir garīga un ne miesīga? Vai tas kā tu kalpo viņam un dzīvo saskan ar Dieva Vārdu? Ja ir kādi elementi, kas ir miesīgi tavā kalpošanā un dzīvē, tad padzen tos no savas dzīves! Dievs aicina tevi kalpot garā un patiesībā!

Gal.4:29 Bet, kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad.

30 Bet ko saka raksti? "Padzen kalponi un viņas dēlu! Jo kalpones dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu."

Comments