Kalpojot cilvēkiem tu vienmēr saņemsi vairāk nekā būsi devis!

Publicēja 2011. gada 3. jūn. 01:16Mārcis Jencītis

Lūk. 6:38 Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros."

Comments