Jēzus pavadīja laiku ar grēciniekiem viena iemesla dēļ - lai izglābtu viņus no pazušanas.

Publicēja 2014. gada 25. janv. 04:08Mārcis Jencītis

 Vai tev ir šāds laiks ieplānots priekš cilvēkiem, kam jātop glābtiem?

/MJ/

Mr.2:15 Un notika, Tam viņa namā pie galda sēžot, ka arī daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie galda līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem; jo to bija daudz, un tie staigāja Viņam pakaļ.

16 Un, kad rakstu mācītāji un farizeji Viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja Viņa mācekļiem: "Vai tad Viņš ēd ar muitniekiem un grēciniekiem?"

17 Un Jēzus, to dzirdējis, uz tiem saka: "Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt (atgriezties no grēkiem) taisnus, bet grēciniekus." 

Comments