Jēzus ne vienmēr atnes mieru ģimenē!

Publicēja 2013. gada 30. janv. 01:54Mārcis Jencītis

Luk.12:51 Vai jums šķiet, ka Es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt ne, Es jums saku, bet šķelšanos! 

52 Jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem, un divi pret trim, 

53 tēvs pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti!" 

Comments