Jēzus atklājās tev, lai tu atklātu Viņu citiem!

Publicēja 2012. gada 5. jūl. 23:30Mārcis Jencītis
Gal.1:15 Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika 
16 Savu Dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par Viņu nestu pagāniem
Comments