Jēzum ir dažādas pieejas dažāda līmeņa cilvēkiem!

Publicēja 2011. gada 14. sept. 01:16Mārcis Jencītis
Piemēram, ja cilvēks nepazīst Jēzu vai arī tikko Viņu iepazinis Viņš saka: " Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt"/Mt.11:28/.
Cilvēkam, kas jau ilgāku laiku pazīst Dievu Viņš saka: 
"Kas Man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā Man pakaļ/Mr.8:34/.
Comments