Jautājiet sev pastāvīgi: ko es var darīt, lai nestu vairāk augļus nekā pašlaik?

Publicēja 2012. gada 31. aug. 01:39Mārcis Jencītis

Tāpēc es gribu, lai man ir vairāk draudzes. Tāpēc es cīnos nepārtraukti par draudzes izaugsmi. Tāpēc es rakstu vairāk grāmatas un sludinu. Es tiecos pēc auglības. Es zinu, ka tādā veidā mans tēvs tiek pagodināts.

/Dāgs Hevards Mills/

Jņ.15:8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. 

Comments