Ja šodien mazi rezultāti, tad vakar bijuši mazi ieguldījumi.

Publicēja 2011. gada 9. aug. 23:16Mārcis Jencītis
2Kor.9:6 Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.
Comments