Ja kāds saka tev, ka tu esi pārāk daudz nodevies Dievam, tad visticamāk šis cilvēks ir līdzīgs Jūdam un viņa liktenis ir līdzīgs Jūdam /Mārcis Jencītis/

Publicēja 2012. gada 24. okt. 00:33Mārcis Jencītis

Jņ.12:1 Bet Jēzus sešas dienas pirms Pashā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Viņš bija uzmodinājis no miroņiem.

2 Tur tie Viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar Viņu sēdēja pie galda.

3 Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju.

4 Bet viens no Viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk Viņu nodeva, sacīja:

5 "Kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par trīs simti sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem?"

6 Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un, maku turēdams, piesavinājās iemaksas.

7 Tad Jēzus sacīja: "Laid viņu, to viņa manai bēru dienai ir pataupījusi!  

Comments