Ja evaņģēlija sludināšanu nepavada brīnumi, zīmes un radikālas pārmaiņas cilvēku dzīvēs, tad tas nav Kristus evaņģēlijs. /Mārcis Jencītis/

Publicēja 2013. gada 2. janv. 22:43Mārcis Jencītis

Mr.16:15 Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. 

16 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. 

17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, 

18 tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli." 

19 Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. 

20 Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. 

Comments