Ja es mīlu Dievu un cilvēkus, tad turu desmit baušļus.

Publicēja 2013. gada 5. janv. 00:48Mārcis Jencītis

Jēzus uzsver baušļu nozīmi mīlestībā pret Dievu un cilvēkiem. Tas ir veids, kā mīlēt neredzamo Dievu un savu tuvāko.

Mt.22:35 un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: 

36 "Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?" 

37 Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. 

38 Šis ir augstākais un pirmais bauslis. 

39 Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. 

40 Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši."

Comments